Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 478-МИ
София, 22 юли 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин

Общинска избирателна комисия – Димово, с писмо с вх. № ЧМИ-15-75 от 19.07.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 1 от 12.07.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА поради подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Боряна Николаева Георгиева-Русинова като кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин.

Към преписката са приложени следните документи: заверено копие на решение № 1 от 12.07.2021 г. на ОИК – Димово, за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Арчар, община Димово, област Видин; заверено копие на решение от 12.07.2021 г. на ОИК – Димово, за уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин; заверено копие на протокол от 12.07.2021 г. от заседание на ОИК – Димово. От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Арчар към 15.06.2021 г. е 2792 души, поради което в кметство Арчар, община Димово, област Видин, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Димово, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област Видин.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения