Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4777-МИ/НР
София, 26 май 2017

ОТНОСНО: промени в ОИК – Антоново, област Търговище

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-16 от 25.05.2017 г. от Елка Иванова Станчева – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Антоново, област Търговище. Предлага се на мястото на подалия заявление за освобождаване член на ОИК Галина Радославова Янева да бъде назначена Иванка Христова Христова-Риджакова.

Към предложението са приложени: заявление от Галина Радославова Янева за освобождаването й като член на ОИК – Антоново; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иванка Христова Христова-Риджакова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Антоново, област Търговище, Галина Радославова Янева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Антоново, област Търговище, Иванка Христова Христова-Риджакова, ЕГН …

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1902-МИ / 13.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

  • № 1901-МИ / 06.10.2020

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г. и от частичните избори за кмет на община Септември на 27 септември 2020 г.

  • № 1900-МИ / 01.10.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Исперих, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения