Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4776-МИ/НР
София, 26 май 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-203 от 23.05.2017 г. е постъпила молба от Петър Петров Белчев за освобождаването му като член на ОИК – Пазарджик, поради несъвместимост по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 6 от ИК предвид назначаването му за заместник областен управител на област Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, Петър Петров Белчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения