Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 476-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Европейско общество за защита на човешките права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-142 от 21.05.2014 г. от „Европейско общество за защита на човешките права - България", представлявана от Чавдар Цветков Гагов - представляващ сдружението, чрез пълномощника Ивайло Светославов Цонев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 15.04.2014 г. по ф.д. № 821/2010 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Чавдар Цветков Гагов, представляващ сдружението, в полза на Ивайло Светославов Цонев и на 16 (шестнадесет) лица - представители на „Европейско общество за защита на човешките права - България"; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Европейско общество за защита на човешките права - България" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на „Европейско общество за защита на човешките права - България"  както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Ивайло Светославов Цонев
2. Чавдар Цветков Гагов
3. Красимир Красимиров Янкав
4. Ивайло Чавдаров Пенчев
5. Шабан Шабан Даракчи
6. Светослав Петков Димитров
7. Стоил Иванов Цицелков
8. Сава Господинов Сотиров
9. Димитър Сашов Балчов
10. Недялко Иванов Петров
11. Никола Атанасов
12. Симеон Миленов Горов
13. Иван Тодоров Петров
14. Елена Иванова Цицелкова
15. Цветелина Накова Тонева
16. Лъчезар Николаев Цончев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения