Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4751-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Севим Исмаил Али за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, в 44-то Народно събрание

С Решение на Народното събрание от 26 април 2017 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Камен Костов Костадинов като народен представител от Втори изборен район – Бургаски, издигнат от листата на политическа партия Движение за права и свободи – ДПС в 44-то Народно събрание.

С Решение № 4723-НС от 27 април 2017 г. Централната избирателна комисия е обявила г-н Дурхан Мехмед Мустафа за избран за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, от листата на политическа партия Движение за права и свободи – ДПС.

С вх. № НС-02-54/04.05.2017 г. на ЦИК е получено писмо от Председателя на Народното събрание с приложено заявление с вх. № 754-00-15 от 03.05.2017 г. от г-н Дурхан Мехмед Мустафа за отказ за встъпване в пълномощия и за полагане на клетва като народен представител съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1 от 16 януари 1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 44-то Народно събрание от Втори изборен район – Бургаски, Севим Исмаил Али, ЕГН …, под № 3 от листата на политическа партия Движение за права и свободи – ДПС.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения