Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4750-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Ивайло Ангелов Московски от Петнадесети изборен район –Плевенски, издигнат от партия „ГЕРБ“, е избран за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. Съгласно чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс когато народен представител, избран с кандидатска листа на партия или коалиция, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър. Следващият кандидат от листата на партия „ГЕРБ“ под № 2 е Цецка Цачева Данговска. От посоченото по-горе решение на Народното събрание е видно, че Цецка Цачева Данговска е избрана за министър на правосъдието на Република България, поради което тя не може да замести избрания за министър Ивайло Ангелов Московски. Възможността за обявяване на кандидата за народен представител Цецка Цачева Данговска би възникнала, в случай че тя престане да изпълнява функциите на министър. Това произтича от разпоредбата на чл. 302, ал. 4 от ИК която предвижда, че кандидат с валидни преференции, който не е обявен за избран, заема мястото на народния представител, чиито пълномощия са прекратени или прекъснати. В този смисъл е тълкуването на Конституционния съд на Република България, дадено с Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г.

Заместването следва да се извърши, като се обяви за народен представител следващият в листата на партия „ГЕРБ“, а именно Ралица Трилкова Добрева - под № 5 от кандидатската листа.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Ралица Трилкова Добрева ЕГН …, под № 5 от листата на партия „ГЕРБ“ на мястото на избрания за министър Ивайло Ангелов Московски, за времето, през което Ивайло Ангелов Московски и Цецка Цачева Данговска изпълняват функции на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения