Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 475-НС
София, 16 юли 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

1. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН ... , с вх. № НС-11-172 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на БСП за България в Двадесет и пети изборен район – София;

2. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН ... , с вх. № НС-11-171 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;

3. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН ... , с вх. № НС-11-168 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Четвърти изборен район – Великотърновски;

4. от Красен Кирилов Кралев, ЕГН ... , с вх. № НС-11-170 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;

5. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН ... , с вх. № НС-11-169 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

6. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН ... , с вх. № НС-10-345 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

7. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН ... , с вх. № НС-10-344 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Тридесети изборен район – Шуменски;

8. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН ... , с вх. № НС-10-346 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;

9. от Мая Божидарова Манолова-Найденова, ЕГН ... , с вх. № НС-11-176 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Първи изборен район – Благоевградски;

10. от Николай Димитров Хаджигенов, ЕГН ... , с вх. № НС-11-166 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и пети изборен район – София;

11. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ... , с вх. № НС-10-332 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и четвърти изборен район – София;

12. от Васил Йорданов Георгиев, ЕГН ... , с вх. № НС-10-342 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Деветнадесети изборен район – Русенски;

13. от Виктория Димитрова Василева, ЕГН ... , с вх. № НС-10-333 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Десети изборен район – Кюстендилски;

14. от Георги Станчев Георгиев, ЕГН ... , с вх. № НС-10-337 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шести изборен район – Врачански;

15. от Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, ЕГН ... , с вх. № НС-10-340 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД във Втори изборен район – Бургаски;

16. от Ива Митева Йорданова-Рупчева, ЕГН ... , с вх. № НС-10-341 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и четвърти изборен район – София;

17. от Ивайло Ванев Вълчев, ЕГН ... , с вх. № НС-10-343 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД във Втори изборен район – Бургаски;

18. от Ивайло Христов Христов, ЕГН ... , с вх. № НС-10-335 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Осми изборен район – Добрички;

19. от Иван Стойнов Кючуков, ЕГН ... , с вх. № НС-10-330 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и четвърти изборен район – София;

20. от Любомир Антонов Каримански, ЕГН ... , с вх. № НС-10-331 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Единадесети изборен район – Ловешки;

21. от Мика Михайлова Зайкова, ЕГН ... , с вх. № НС-10-339 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и втори изборен район – Смолянски;

22. от Силви Кирилов Петров, ЕГН ... , с вх. № НС-10-338 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;

23. от Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН ... , с вх. № НС-10-329 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

24. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН ... , с вх. № НС-10-334 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

25. от Филип Маринов Станев, ЕГН ... , с вх. № НС-10-336 от 15.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и пети изборен район – София;

26. от Александър Димитров Симидчиев, ЕГН ... , с вх. № НС-11-175 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

27. от Антоанета Димитрова Цонева, ЕГН ... , с вх. № НС-11-174 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;

28. от Христо Любомиров Иванов, ЕГН ... , с вх. № НС-11-173 от 16.07.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София.

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 474-НС от 15 юли 2021 г. и Решение № 473-НС от 15 юли 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание, както следва:

1. Филчо Кръстев Филев, ЕГН ... , от листата на БСП за България в Трети изборен район – Варненски;

2. Гюнай Хюсмен Хюсмен, ЕГН ... , от листата на ГЕРБ-СДС в Осемнадесети изборен район – Разградски;

3. Славена Димитрова Точева, ЕГН ... , от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;

4. Мартин Петров Андонов, ЕГН ... , от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;

5. Илтер Бейзатов Садъков, ЕГН ... , от листата на ГЕРБ-СДС в Тридесети изборен район – Шуменски;

6. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН ... , от листата на Движение за права и свободи - ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;

7. Павлин Павлов Кръстев, ЕГН ... , от листата на Движение за права и свободи - ДПС в Девети изборен район – Кърджалийски;

8. Тунджай Рамадан Йозтюрк, ЕГН ... , от листата на Движение за права и свободи - ДПС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

9. Димитър Андреев Делчев, ЕГН ... , от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и трети изборен район – София;

10. Мария Василева Капон, ЕГН ... , от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Шестнадесети изборен район – Пловдив;

11. Силвия Маринова Николова, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Четвърти изборен район – Великотърновски;

12. Георги Милчев Чепишев, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Девети изборен район – Кърджалийски;

13. Паунита Михайлова Петрова, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

14. Венцислав Михайлов Асенов, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;

15. Мария Цветанова Петрова, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;

16. Алпер Азизов Мурадов, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Осемнадесети изборен район – Разградски;

17. Петър Христов Димитров, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесети изборен район – Силистренски;

18. Кирил Сашев Симеонов, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;

19. Живка Михалева Железова, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;

20. Светослав Георгиев Георгиев, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

21. Петко Ангелов Кущирев, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;

22. Десислава Цветанова Цонева, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Дванадесети изборен район – Монтана;

23. Петя Божидарова Димитрова, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Четиринадесети изборен район – Пернишки;

24. Васил Димитров Апостолов, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;

25. Галина Иванчева Димитрова, ЕГН ... , от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;

26. Бонка Сергеева Василева, ЕГН ... , от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София;

27. Александра Красимирова Стеркова, ЕГН ... , от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;

28. Манол Костадинов Пейков, ЕГН ... , от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Цветозар Томов

Член: Георги Баханов

Член: Елка Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Красимир Ципов

Член: Любомир Гаврилов

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения