Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4744-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Галя Стоянова Василева за народен представител във Втори изборен район – Бургаски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-56 от 05.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 май 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Жечко Дончев Станков като народен представител от Втори изборен район – Бургаски.

Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия кандидат в листата предвид предсрочното прекратяване на пълномощията Жечко Дончев Станков.

С вх. № НС-10-148 от 05.05.2017 г. на ЦИК е постъпило е заявление от кандидата за народен представител Семир Хусеин Абу Мелих, с което заявява, че не желае да бъде обявен за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „ГЕРБ“ във Втори изборен район – Бургаски.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна правна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че въз основа на подаденото заявление от кандидата за народен представител, Семир Хусеин Абу Мелих следва да бъде заличен от листата на партия „ГЕРБ“ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна правна предпоставка за неговата избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ГЕРБ“ кандидата за народен представител Семир Хусеин Абу Мелих с ЕГН … от Втори изборен район – Бургаски, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ОБЯВЯВА за народен представител от Втори изборен район – Бургаски, Галя Стоянова Василева, с ЕГН …, под № 7 от листата на партия „ГЕРБ”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2501-МИ / 25.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ чрез Е И М – упълномощен представител, срещу решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин

  • № 2500-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

  • № 2499-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Девин, област Смолян

  • всички решения