Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 473-НС
София, 15 юли 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

С раздел VІІ от Решение № 471-НС от 14 юли 2021 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г. по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите за народни представители, Решение № 467-НС от 14 юли 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Илко Стоянов Стоянов от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 468-НС от 14 юли 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Бойко Методиев Борисов от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и Двадесет и пети изборен район – София, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 469-НС от 14 юли 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Николай Тонев Колев от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 470-НС от 14 юли 2021 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Григор Ангелов Горчев от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Петнадесети изборен район – Плевенски, въз основа на подадено от него заявление, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 298 от Изборния кодекс, раздел VІІ от Решение № 471-НС от 14 юли 2021 г., решения № 467-НС, № 468-НС, № 469-НС и № 470-НС от 14 юли 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения