Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 473-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-132/20.05.2014 г. от сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", представлявано от Карлос Арналдо Контрера - председател на УС, регистрирана с Решение № 400-ЕП от 17 май 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложение: пълномощно от Карлос Арналдо Контрера, представляващ сдружението, в полза на 157 (сто петдесет и седем) лица - представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 150 (сто и петдесет) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 7 (седем) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 150 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖИ ЗА БАЛКАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Йоан Светославов Проданов
2. Александър Милчев Илиев
3. Цветко Миров Василев
4. Борислав Петков Лазаров
5. Иван Ценов Величков
6. Велко Боцов Николов
7. Маргарита Василева Драганова
8. Христина Йорданова Гайдарска
9. Атанас Йотов Иванов
10. Радослав Маринов Цветанов
11. Цоло Йончев Христов
12. Сашко Петров Миков
13. Радославка Георгиева Микова
14. Сава Борисов Николов
15. Пешо Димитров Петров
16. Пенко Михайлов Михайлов
17. Петър Василев Петров
18. Ели Борисова Симеонова
19. Христо Иванов Медарски
20. Симеон Илков Пешев
21. Симеон Веселинов Ганчев
22. Нели Петрова Николова-Йорданова
23. Маргарита Георгиева Кръстева
24. Мария Серафимова Стоянова
25. Стефка Иванова Иванова
26. Цветана Ценкова Дишкова
27. Юлиян Георгиев Койчев
28. Иван Илиев Димитров
29. Трифон Иванов Гаджев
30. Евгени Веселинов Доганов
31. Деян Петревски
32. Катя Лазарова Кулевска
33. Петко Иванов Алексиев
34. София Николова Пинкова
35. Методи Николов Панков
36. Борис Хамлет Стоянчовски
37. Милена Емилова Ушагелова
38. Йордан Дионисиев Икономов
39. Димитринка Йорданова Райчева
40. Кирил Иванов Динев
41. Александър Венциславов Тодоров
42. Веселинка Димитрова Велинова
43. Райна Петрова Доганджийска
44. Струмка Йорданова Митева
45. Евгени Крумов Игнатов
46. Вергина Димитрова Димитрова
47. Славка Сергева Николова
48. Бойко Кирилов Боянов
49. Йордан Димитров Иванов
50. Александър Асенов Алексиев
51. Георги Пламенов Георгиев
52. Николина Темелакиева Василева
53. Асен Алексиев Юруков
54. Емил Петров Василев
55. Румяна Петрова Иванова
56. Симона Росенова Тикбиюк
57. Валентин Велчов Кирилов
58. Юлиан Иванов Гогов
59. Любен Георгиев Маламов
60. Райна Илиева Маламова
61. Димитър Евгениев Кириански
62. Теменужка Александрова Донева
63. Катерина Димитрова Николова
64. Славко Иванов Терзийски
65. Димитър Иванов Петковски
66. Николай Иванов Николов
67. Гергана Петрова Маринова
68. Атанас Георгиев Маникатов
69. Мариана Александрова Маникатова
70. Димитър Андонов Чорбаджийски
71. Елка Петрова Чорбаджийска
72. Елена Петрова Салмаджийска
73. Иван Николов Салмаджийски
74. Красимир Евгениев Маламов
75. Александър Георгиев Маникатов
76. Александър Георгиев Дамянов
77. Марин Василев Панчев
78. Методи Василев Панчев
79. Кирил Веселинов Симеонов
80. Бисер Христов Андреев
81. Анна Лукова Карамаринова
82. Красимира Бориславова Стрелешка
83. Иванка Христова Ангелова
84. Елена Тодорова Граблева
85. Елена Тодорова Лилова
86. Даниела Владимирова Григорова
87. Иван Любомиров Христов
88. Снежанка Трайкова Христова
89. Силвия Иванова Георгиева
90. Венета Димитрова Радунчева
91. Георги Стойков Сотиров
92. Петър Лъчезаров Табаков
93. Димитър Любомиров Иванов
94. Мари Илиева Кочева
95. Златка Ангелова Сандова
96. Златка Ботева Костова
97. Атанас Тодоров Христев
98. Димчо Митков Сандов
99. Митко Стоилов Камбуров
100. Ангел Запрянов Юруков
101. Рамадан Назми Юсеин
102. Смаил Джевджет Съдък
103. Емил Златков Димитров
104. Борю Минчев Карагьозов
105. Стоян Стаменов Манолов
106. Петко Николов Запрянов
107. Митко Иванов Сулаков
108. Георги Демирев Иванов
109. Минчо Райчев Асенов
110. Никола Иванов Николов
111. Васко Стоянов Сандов
112. Божко Рашков Сандов
113. Митко Сандов Иванов
114. Тошо Георгиев Иванов
115. Георги Тошев Иванов
116. Кочо Сандов Димитров
117. Асен Митков Димитров
118. Митко Митков Димитров
119. Иван Асенов Карагьозов
120. Сотир Иванов Шишков
121. Асен Ботев Велков
122. Наско Митков Митков
123. Валентин Борисов Мазиев
124. Борис Ангелов Минчев
125. Атанас Асенов Шипов
126. Запрян Неделчев Милев
127. Велислав Василев Карагьозов
128. Асен Янков Блигов
129. Величко Асенов Луков
130. Михаил Атанасов Михайлов
131. Стамен Насков Манолов
132. Наско Стаменов Манолов
133. Аспарух Митков Лазаров
134. Васил Митков Христемов
135. Иван Славчев Ангелов
136. Божко Славчев Ангелов
137. Васко Комев Александров
138. Наско Рашков Костадинов
139. Сандо Митков Иванов
140. Георги Асенов Велков
141. Атанас Петров Азов
142. Детелин Левски Димитров
143. Иван Димитров Иванов
144. Теменужка Йорданова Чизмарова
145. Глория Стилиянова Горанова
146. Стефан Николаев Грънчаров
147. Стамен Кръстев Стойчев
148. Драгомир Любенов Василев
149. Методи Илиев Щърбанов
150. Владимир Веселинов Митов

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Христо Маринов Първанов
2. Живко Младенов Веселинов
3. Ася Сотирова Ангелова
4. Екатерина Христова Томова
5. Асен Рашков Сандов
6. Юри Затков Димитров
7. Йордан Николаев Диков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения