Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4723-НС
София, 27 април 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Дурхан Мехмед Мустафа за народен представител от Втори изборен район – Бургаски

С писмо вх. № НС-02-51/26.04.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26 април 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Камен Костов Костадинов като народен представител от Втори изборен район – Бургаски, издигнат от листата на политическа партия Движение за права и свободи - ДПС в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 44-то Народно събрание от Втори изборен район – Бургаски, Дурхан Мехмед Мустафа, ЕГН …, от листата на политическа партия Движение за права и свободи - ДПС.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2439-НС / 09.04.2021

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на фейсбук страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2438-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

  • № 2437-НС / 09.04.2021

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • всички решения