Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4723-НС
София, 27 април 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Дурхан Мехмед Мустафа за народен представител от Втори изборен район – Бургаски

С писмо вх. № НС-02-51/26.04.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 26 април 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Камен Костов Костадинов като народен представител от Втори изборен район – Бургаски, издигнат от листата на политическа партия Движение за права и свободи - ДПС в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 44-то Народно събрание от Втори изборен район – Бургаски, Дурхан Мехмед Мустафа, ЕГН …, от листата на политическа партия Движение за права и свободи - ДПС.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения