Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 472-НС
София, 15 юли 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал за извършена агитация в изборния ден по БНТ

С вх. № С-109 от 11.07.2021 г. в Централната избирателна комисия, по електронна поща, е постъпил сигнал, препратен от Първо РУ-СДВР, подаден от А. Б. на тел. 112, за това че в изборния ден журналистът г-н Георги Любенов в своето предаване по Българската национална телевизия е агитирал против определени политически лица, а именно г-н Слави Трифонов и г-н Бойко Борисов.

Централната избирателна комисия извърши проверка на публикувания на интернет страницата на Българската национална телевизия видеозапис от предаването „Денят започва с Георги Любенов“, излъчено в изборния ден – 11 юли 2021 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч.

Централната избирателна комисия не констатира думи, изрази, действия и други дейности, представляващи призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите, извършени от водещия г-н Любенов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, излъчено в изборния ден – 11 юли 2021 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., по Българската национална телевизия, които могат да се квалифицират като предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс, съответно Централната избирателна комисия не констатира нарушение на правилата за провеждане на предизборна агитация, установени в Глава дванадесета, раздел II от Изборния кодекс.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на Изборния кодекс за извършена предизборна агитация от г-н Георги Любенов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, излъчено в изборния ден – 11 юли 2021 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., по Българската национална телевизия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения