Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 472-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-137 от 20.05.2014 г. от фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, регистрирана с Решение на ЦИК № 170-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ фондацията, в полза на Андриан Станев Боянов и 1000 (хиляда) лица - представители на фондацията „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 912 (деветстотин и дванадесет) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 88 (осемдесет и осем) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 912 упълномощени представители на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Веселин Сашов Шопов
2. Катя Илиева Томанова
3. Николай Георгиев Иванов
4. Борислав Кирилов Дамянов
5. Николай Иванов Сулев
6. Огнян Асенов Тодоров
7. Крум Асенов Тодоров
8. Василка Евгениева Хаджиева
9. Борислав Бойков Ибришимов
10. Еди Николаев Митев
11. Дафинка Стоянова Ангелова
12. Митко Василев Стоянов
13. Екатерина Стоянова Стоянова
14. Николай Лазаров Малински
15. Йорданка Любенова Иванова
16. Валентин Теофилов Мицев
17. Владко Димитров Милушев
18. Христо Стоянов Стойков
19. Евгени Георгиев Илиев
20. Христо Кирилов Аталъков
21. Магдалена Александрова Стоилова
22. Величка Атанасова Колева
23. Слави Емилов Кирилов
24. Наталия Кирилова Николова
25. Славина Георгиева Пишева
26. Филип Асенов Филипов
27. Димитър Георгиев Парасков
28. Стойчо Тодоров Константинов
29. Атанас Василев Воденичаров
30. Сали Ислямов Джикаров
31. Катя Тодорова Лазарова
32. Иван Атанасов Воденичаров
33. Борис Георгиев Коджебашев
34. Атанас Илиев Керенчев
35. Стоян Димитров Божков
36. Борис Асенов Хорозов
37. Евдоки Иванов Топалов
38. Димитър Стойчев Гърнев
39. Димитър Иванов Картулев
40. Атанас Николов Шопов
41. Петър Ангелов Джунов
42. Костадин Василев Кутов
43. Димитър Георгиев Коричков
44. Елена Валентинова Попова
45. Нели Иванова Топалова
46. Велика Василева Топалова
47. Васка Георгиева Вантова
48. Димитър Илиев Божков
49. Вангелия Георгиева Ташкова
50. Златка Зефирова Кутова
51. Светлана Маринова Стоева
52. Костадинка Великова Великова
53. Николай Иванов Матеев
54. Йорданка Георгиева Матеева
55. Недка Борисова Георгиева
56. Калинка Великова Жекова
57. Милена Петрова Борисова
58. Цветелина Иванова Хаджииванова
59. Неделчо Гочев Жечев
60. Димитър Ангелов Димитров
61. Цветанка Пламенова Димитрова
62. Миглена Николаева Параскевова
63. Пенка Любенова Липчева
64. Мирослава Благоева Къчева
65. Десислава Георгиева Жекова
66. Виолета Божидарова Костадинова
67. Михаела Красимирова Костадинова
68. Милена Станиславова Петкова
69. Виолета Димитрова Кирчева
70. Веселина Николаева Василева
71. Илиана Григорова Григорова
72. Таня Ангелова Младенова
73. Димитринка Атанасова Емилова
74. Янита Веселинова Трифонова
75. Боряна Цонева Томова
76. Елена Стефанова Вълчанова
77. Добромир Димитров Вълчев
78. Емма Асенова Живкова
79. Стоил Аспарухов Аспарухов
80. Детелина Александров Радомирска
81. Радостина Маринова Петрова
82. Ася Ненова Асенова
83. Юлиян Савов Савов
84. Стоян Александров Йорданов
85. Невенин Димитров Ников
86. Русанка Йовчева Никова
87. Светлозар Красимиров Бонев
88. Теодор Димитров Минков
89. Ангелина Димитрова Костадинова
90. Антония Славчева Славова
91. Миглена Ангелова Славова
92. Славчо Христов Славов
93. Надежда Иванова Иванова
94. Петър Русинов Митрев
95. Силвия Димитрова Турньова
96. Божанка Атанасова Пенева
97. Светломир Желязков Гроздев
98. Невянка Атанасова Димитрова
99. Мая Димитрова Стойчева
100. Анастасия Любомирова Сулова
101. Темелка Атанасова Желева
102. Катя Георгиева Недева
103. Ивайло Георгиев Недев
104. Мирослава Живкова Димитрова
105. Стоянка Желязкова Славова
106. Ангелина Хараланова Бетова
107. Валентина Хаик Викиджиева
108. Дияна Иванова Сечанова
109. Ирена Николова Хинева
110. Даниел Витков Лунгулов
111. Жанета Йорданова Христова
112. Валентин Пламенов Георгиев
113. Стоян Василев Стоянов
114. Румяна Панайотова Върбанова
115. Албена Борисова Тонева
116. Васил Стоянов Стоянов
117. Емилия Петрова Василева
118. Стилияна Стоянова Христова
119. Йорданка Руменова Стоянова
120. Аделина Павлова Маринова
121. Мариана Станимирова Стойнева
122. Кръстинка Йорданова Георгиева
123. Константина Колева Андонова
124. Калина Георгиева Маринова
125. Татяна Йорданова Тодорова
126. Маринка Тодорова Желязкова
127. Полина Веселинова Христова
128. Милен Красимиров Христов
129. Преслав Илиев Щерев
130. Веска Дойчева Желязкова
131. Царимир Пламенов Николов
132. Алексей Георгиев Алексиев
133. Стефка Асенова Митева
134. Радослава Красимирова Делчева
135. Галина Йорданова Зоин
136. Димитър Стаматов Димитров
137. Чоно Петров Сарафов
138. Моника Тодорова Иванова
139. Елеонора Росенова Божкова
140. Диян Добромиров Чавдаров
141. Даниел Тодоров Димов
142. Шефкет Хюсеин Сюлейман
143. Димитрина Атанасова Вълева
144. Павлин Йорданов Петров
145. Калин Людмилов Йосифов
146. Мирослава Антонашкова Александрова
147. Станка Янева Дихонова
148. Димитър Петров Галев
149. Валентин Драганов Димитров
150. Йорданка Василева Галева
151. Донка Василева Илиева
152. Тодор Николов Козаров
153. Кирил Георгиев Георгиев
154. Георги Димов Георгиев
155. Ксати Кирова Георгиева
156. Николай Янакиев Попов
157. Миглена Димова Иванова
158. Даниела Веселинова Жечева
159. Атанас Андреев Темелков
160. Надежда Цветкова Димитрова
161. Юлияна Димитрова Станччева
162. Никола Георгиев Николов
163. Михаела Тодоринова Желязкова
164. Бойка Нанкова Георгиева
165. Снежана Петкова Георгиева
166. Петранка Йордановагеоргиева
167. Диляна Димова Георгиева
168. Марийка Неделчева Кибитева
169. Душко Атанасов Панайотов
170. Цветанка Георгиева Тодорова
171. Михаил Атанасов Михайлов
172. Даниела Минкова Стаматова
173. Гергана Тодорова Петрова
174. Василка Жекова Горова
175. Тинка Димитрова Бозова
176. Галина Илиева Павлова
177. Анна Димитрова Маджукова
178. Райна Христова Маджукова
179. Димитър Стоянов Маджуков
180. Валентина Юлянова Иванова
181. Димитричка Руменова Богданова
182. Шади Амер Абди
183. Иван Панайотов Недялков
184. Светлана Пламенова Недялкова
185. Валентина Пламенова Недялкова
186. Красимир Димитров Йорданов
187. Десислава Николаева Николова
188. Иванчо Георгиев Иванов
189. Евгения Иванова Иванова
190. Есин Идриз Мехмед
191. Павел Бориславов Ноев
192. Димитър Диянов Димитров
193. Станслав Атанасов Димитров
194. Николай Георгиев Маринов
195. Веселина Димитрова Благоева
196. Николай Радославов Митев
197. Мария Маринова Митева
198. Борислав Ценков Гергов
199. Христо Златков Петров
200. Антон Стефанов Захариев
201. Антоанета Руменова Парашкевова
202. Иван Стоянов Димов
203. Георги Николов Маринов
204. Красимир Стоянов Димов
205. Стефка Димитрова Желязкова
206. Живко Йоргакиев Симов
207. Пламен Петров Петров
208. Евгени Димитров Георгиев
209. Димитър Иванов Димитров
210. Надежда Христова Ганева
211. Христина Асенова Димова
212. Юлиана Асенова Нешева
213. Ангел Филипов Ангелов
214. Веселина Красимирова Петрова
215. Яни Анатолиев Шинев
216. Иван Вълчев Радев
217. Дарина Александрова Кожухарова-Няголова
218. Мирослав Красимиров Въкев
219. Ваня Димитрова Димова
220. Даниела Николова Шилева
221. Русан Великов Русев
222. Нели Максимова Велчева
223. Пенка Василева Петрова
224. Валентин Емилов Велчев
225. Атанас Калчев Митев
226. Георги Иванов Димитров
227. Димитър Севдалинов Лозанов
228. Зорница Славеева Георгиева
229. Руси Георгиев Димитров
230. Георги Иванов Георгиев
231. Еню Костадинов Геров
232. Иван Петров Антонов
233. Зоя Рангелова Славчева
234. Станислав Петров Антонов
235. Игнат Валентинов Димитров
236. Тихомир Куртев Куртев
237. Сашо Ясенов Иванов
238. Траян Игнатов Николов
239. Станимир Иванов Илиев
240. Йорданка Христова Христова
241. Иванка Данчева Начева
242. Любомир Иванов Славов
243. Маргаритка Любенова Маринова
244. Марин Георгиев Бобев
245. Янко Николаев Димов
246. Илия Великов Мирев
247. Иван Панайотов Иванов
248. Мирослав Стефанов Стоянов
249. Катя Ненчева Георгиева
250. Цветанка Димитрова Иванова
251. Стефан Илиев Димитров
252. Иван Живков Петров
253. Йорданка Димитрова Димитрова
254. Пламена Живкова Петрова
255. Добрин Иванов Добрев
256. Антон Мирославов Добрев
257. Стоян Михайлов Аврамов
258. Стоян Иванов Димитров
259. Иван Иванов Георгиев
260. Надежда Валентинова Георгиева
261. Женя Стойчева Георгиева
262. Анна Пламенова Карабашева
263. Еркан Идриз Махмуд
264. Петър Мирославов Христов
265. Татяна Николова Кръстева
266. Стилиян Весков Димитров
267. Петя Наскова Николова
268. Йорданка Кръстева Цветанова
269. Красимир Венциславов Ангелов
270. Тончо Петков Петков
271. Станислав Георгиев Янчев
272. Соня Атанасова Борисова
273. Стефан Либчев Йорданов
274. Ганка Йорданова Дамянова
275. Блага Владимирова Стоянова
276. Стоян Атанасов Стоянов
277. Йорданка Няголова Янева
278. Янаки Евлогиев Янев
279. Тодор Иванов Мирчев
280. Йорданка Маринова Найденова
281. Иван Тодоров Мирчев
282. Стоян Димитров Рашков
283. Димитър Стоянов Узунов
284. Васил Стефанов Маринов
285. Магдалена Костова Маринова
286. Недко Василев Стефанов
287. Стефка Йорданова Илиева
288. Йордан Илиев Илиев
289. Божидарка Вълчева Братоева-Атанасова
290. Галина Стоянова Петрова
291. Стелиана Петрова Петрова
292. Галин Минчев Тодоров
293. Иванка Добрева Петрова
294. Енчо Добрев Илиев
295. Гинка Петрова Русева
296. Юлия Росинова Илиева
297. Ивелина Иванова Иванова
298. Атанас Тодоров Атанасов
299. Анна Панайотова Атанасова
300. Хариета Спасова Христова
301. Наталия Стефанова Димова
302. Росалина Георгиева Стефанова
303. Виолета Янкова Неделчева
304. Веселин Живков Иванов
305. Георги Димов Георгиев
306. Женя Йорданова Маринова
307. Цветанка Василева Георгиева
308. Жана Василева Василева
309. Петя Иванова Вълчовска
310. Виолета Янкова Бошнакова
311. Иванка Стойкова Милева
312. Милена Георгиева Делидобрева
313. Добри Божков Христов
314. Тончо Георгиев Колев
315. Благовест Малешков Малешков
316. Иванка Петкова Кръстева
317. Мария Димитрова Димова
318. Петя Петрова Кочева
319. Деян Маринов Любенов
320. Йордан Петров Михов
321. Ива Стефкова Добрева
322. Нели Светославова Асенова
323. Диана Йорданова Милкова
324. Петър Недков Колев
325. Милена Стефанова Георгиева
326. Величко Кръстев Величков
327. Красимира Димитрова Златева
328. Еленка Георгиева Тодорова
329. Блага Христова Георгиева
330. Стоян Петков Янков
331. Валентина Владимирова Великова
332. Снежана Стоянова Маринова
333. Спаска Георгиева Момчилова-Димитрова
334. Христина Марианова Демерджиева
335. Янчо Атанасов Добрев
336. Николай Иванов Недев
337. Лиляна Драганова Стоянова
338. Радка Илиева Добрева
339. Руси Сашев Антонов
340. Божанка Янева Куманова
341. Маргаритка Нанкова Минкова
342. Диян Павлов Пенев
343. Диляна Стилянова Демирова
344. Благовест Василев Добрев
345. Катина Иванова Александрова
346. Ивайло Стоилов Николов
347. Константин Димитров Димов
348. Марийка Георгиева Петрова
349. Анелия Василева Василева
350. Светла Байчева Димитрова
351. Станка Стоянова Банковска
352. Киркор Артюн Матеосов
353. Димитър Петров Димитров
354. Елка Димитрова Узунова
355. Илия Жеков Митев
356. Пламен Василев Иванов
357. Стоян Йорданов Георгиев
358. Диана Пенкова Атанасова
359. Живко Михайлов Михайлов
360. Димитрина Николаева Симеонова
361. Мирослава Стефанова Димова
362. Северина Нейкова Селипова
363. Румен Маринчев Радев
364. Пламен Владимиров Петков
365. Маргаритка Костадинова Димитрова
366. Кристина Венциславова Димитрова
367. Джеврие Хюсеинова Адемова
368. Назифе Салихова Дългъчева
369. Петър Стефанов Станев
370. Христо Димитров Мартинов
371. Фикрет Мустафов Мехмедов
372. Красимира Павлова Драганова
373. Донка Иванова Александрова
374. Любомир Георгиев Драганов
375. Нихат Кязимов Хабилов
376. Георги Боянов Костадинов
377. Пламенка Руменова Александрова
378. Мирослава Здравкова Семова
379. Нуржан Джемалова Мустафова
380. Катя Иванова Мешничарова
381. Мехмед Мустафов Мехмедов
382. Тихомир Йорданов Славчев
383. Стоян Иванов Дойнов
384. Янко Цветанов Янков
385. Ваня Коцева Николова
386. Владимир Радославов Манчев
387. Диана Тихомирова Йотова
388. Иляна Иванова Данова
389. Гергана Илянова Данова
390. Георги Валентинов Асенов
391. Иван Атанасов Велинов
392. Катя Смиленова Иванова
393. Валентин Стефанов Войнов
394. Димитрина Крумова Кочева
395. Ирина Альошева Ценова
396. Божидар Георгиев Испиридонов
397. Цветанка Василева Плакова
398. Емилиян Иванов Иванов
399. Малинка Стоянова Атанасова
400. Ангел Кирилов Милев
401. Методи Георгиев Тирилов
402. Йонка Владимирова Гаврилова
403. Мария Стойчева Тахтаджийска
404. Стоян Асенов Чергарски
405. Силвия Стефанова Димитрова
406. Розалия Ангелова Иванова
407. Ангел Емилов Евтимов
408. Красимир Йорданов Цветанов
409. Чавдар Павлов Видински
410. Йордан Ненков Цветанов
411. Емилия Тодорова Цветанова
412. Светослав Димитров Мутавджийски
413. Гергана Бориславова Кюркчийска
414. Димитър Иванов Пехливански
415. Радостина Венциславова Лазова
416. Венцислав Василев Джаджаров
417. Татяна Йорданова Джаджарова
418. Цветан Валериев Пецов
419. Анка Паризова Петрова
420. Валентина Иванова Стоименова
421. Стефан Борисов Комитски
422. Симеон Георгиев Мирков
423. Климент Славчев Георгиев
424. Мартин Василев Люнгов
425. Александър Иванов Златков
426. Вероника Георгиева Кирилова
427. Ангел Иванов Занев
428. Марио Георгиев Соколов
429. Светослав Георгиев Соколов
430. Георги Ангелов Георгиев
431. Иван Димитров Ангелов
432. Георги Димитров Мирков
433. Драга Иванова Николова
434. Методи Любенов Николов
435. Стефан Велков Клисарски
436. Стоян Тодоров Илиев
437. Костадин Йосифов Костадинов
438. Виолета Димитрова Манчева
439. Крум Милчев Анадолийски
440. Мария Георгиева Младенова
441. Георги Богомилов Костадинов
442. Ива Любенова Георгиева
443. Екатерина Георгиева Балабанова
444. Атанас Стоилов Стоичков
445. Красимир Методиев Тодоров
446. Елисавета Траянова Вукадинова
447. Здравко Николаев Никлев
448. Ивайло Николов Комов
449. Цвета Димитрова Лазарова
450. Даниела Димитрова Велкова
451. Николай Василев Никлев
452. Катя Димитрова Георгиева
453. Десислава Георгиева Симеонова
454. Иван Крумов Мурджов
455. Надежда Николова Динина
456. Весела Стоянова Динина
457. Силвия Кирилова Кацарска
458. Костадин Николов Терзийски
459. Емилия Любомирова Ганчева
460. Маргарита Иванова Ганчева
461. Валентин Николов Атанасов
462. Йордан Емилов Андонов
463. Виолета Димитрова Райнова
464. Теменужка Велкова Клисарска
465. Яна Сашова Янева
466. Свобода Александрова Райнова
467. Атанас Георгиев Райнов
468. Георги Василев Михайлов
469. Надка Асенова Стойнева
470. Анета Георгиева Тренчева
471. Кирил Емилов Каримов
472. Людмила Георгиева Иванова
473. Антоанета Владимирова Георгиева
474. Иван Борисов Христов
475. Надежда Георгиева Ковачка
476. Светлана Стефанова Кьосева
477. Владимир Димитров Василев
478. Кирил Георгиев Димитров
479. Кирил Цеков Йорданов
480. Гергана Веселинова Филипова
481. Мария Иванова Николова - Филипова
482. Славка Миронова Първанова
483. Симеон Станков Симеонов
484. Йорданка Николова Шумева
485. Спаска Райчова Гонева
486. Спас Георгиев Михайлов
487. Славейка Петрова Иванова-Боюклийск
488. Димитър Крумов Манев
489. Еделвина Драганова Златина
490. Георги Йорданов Ангелов
491. Васил Борисов Йончев
492. Венчо Василиев Венев
493. Христо Исталиянов Христов
494. Спас Георгиев Минчев
495. Любчо Асенов Йорданов
496. Петър Райчов Петров
497. Екатерина Свиленова Цолева
498. Стефан Пламенов Димитров
499. Боряна Николова Влахова
500. Кирил Василев Чорбаджийски
501. Красимир Спасов Симеонов
502. Петя Георгиева Петрова
503. Цанка Василева Тамборджийска
504. Павлина Йорданова Димитрова
505. Росица Георгиева Кирилова
506. Моника Каменова Владимирова
507. Анка Йорданова Новчева
508. Даниела Кирилова Тодорова
509. Надя Димитрова Терзийска
510. Диана Станимирова Минева
511. Георги Иванов Минчев
512. Даниела Симеонова Стоичкова
513. Георги Стефанов Скоклев
514. Емил Георгиев Кьосев
515. Красимир Димитров Бачев
516. Веска Христова Орманкова
517. Георги Димитров Георгиев
518. Александър Иванов Чорбаджийски
519. Тинка Христова Вучкова
520. Стефан Василев Стоянов
521. Тони Георгиев Борисов
522. Емилия Василиева Попова
523. Весела Валентинова Георгиева
524. Таня Христова Грозданова
525. Кристиан Асенов Дорянов
526. Десислава Сашкова Нешева
527. Силвия Кирилова Илинска
528. Светослава Иванова Тодорова
529. Асен Славчев Асенов
530. Теодора Илиева Благоева
531. Цветанка Павлинова Цекова
532. Данчо Николов Димитров
533. Николина Данчева Топенчаровa
534. Иво Драгомиров Топенчаров
535. Бойка Йорданова Петкова
536. Димитър Райков Петков
537. Цветан Михайлов Божинов
538. Емилия Николова Димитрова
539. Полина Ивова Борисова
540. Венелин Ангелов Марков
541. Даниела Антониева Вутова
542. Диана Димитрова Трайкова
543. Илонка Жорова Александрова
544. Стела Димитрова Сеферинова
545. Димитър Борисов Димитров
546. Таня Мирчова Илиева
547. Живко Иванов Денев
548. Даниела Александрова Атанасова
549. Първолета Върбанова Панова
550. Стефани Венциславова Костова
551. Нина Вълчева Сандова
552. Цветелина Младенова Младенова
553. Мария Миткова Александрова
554. Анна Йорданова Трифонова
555. Георги Младенов Милчов
556. Йордан Иванов Наков
557. Димитрина Иванова Димитрова
558. Ирена Горанова Василева
559. Николай Любенов Никифоров
560. Маряна Иванова Закова
561. Десислава Михайлова Йорданова
562. Лилия Симеонова Костова
563. Цецка Йорданова Петкова
564. Людмила Любомирова Крумова
565. Крум Цветков Крумов
566. Йорданка Видева Александрова
567. Илия Кирилов Александров
568. Татяна Драгоева Симеонова
569. Антонина Иванова Ангелова
570. Вероника Бойкова Петрова
571. Анелия Живкова Димитрова
572. Калоян Пламенов Такев
573. Стоян Петков Трифонов
574. Тони Тодоров Иванов
575. Йорданка Иванова Иванова
576. Борислав Георгиев Борисов
577. Ася Цветкова Алексиева
578. Силвия Димитрова Славчева
579. Красимира Илиева Кирилова
580. Красимир Благоев Младенов
581. Любомир Иванов Танков
582. Симеон Николов Пенчев
583. Силвия Цветанова Маркова
584. Георги Тодоров Гергов
585. Анита Максимова Колова
586. Ивайло Милетиев Иванов
587. Любен Кольов Шинев
588. Цветанка Петкова Ангелова
589. Емил Захариев Георгиев
590. Нина Петрова Ценкова
591. Илонка Йорданова Василева
592. Анелия Ивова Апостолова
593. Ивета Спасова Ангелова
594. Венцислав Петьов Димитров
595. Христо Пламенов Ценов
596. Петранка Иванова Целкова
597. Вера Иванова Георгиева
598. Владимир Иванов Тончев
599. Мария Розова Даньова
600. Людмил Борисов Райков
601. Пенка Нинова Борисова
602. Димитър Калинов Кирилов
603. Светлана Трайкова Пашова
604. Милена Георгиева Крайчева
605. Надя Йорданова Лазарова
606. Йорданка Спасова Йовчева
607. Стоян Георгиев Гъсков
608. Иванка Асенова Диманина
609. Гинка Станоева Халачева
610. Славея Иванов Петкин
611. Петър Иванов Чавдаров
612. Йордан Нколов Бадев
613. Александър Янков Велев
614. Асен Иванов Сарафски
615. Георги Валентинов Грошов
616. Петко Георгиев Сербезов
617. Димитър Методиев Казаков
618. Мима Йорданова Йорданова
619. Ангел Крумов Цветков
620. Атанас Георгиев Биджев
621. Георги Атанасов Минев
622. Димитър Василев Христосков
623. Елена Николова Костадинова
624. Ивана Валентинова Косева
625. Манол Петров Ванчев
626. Николай Латинов Манев
627. Николина Неделева Караджова
628. Петко Ангелов Лазаров
629. Петър Стоилов Петров
630. Славка Георгиева Бамбалова
631. Стефка Костадинова Божилова
632. Теменушка Георгиева Николова
633. Тома Латинов Шилев
634. Христина Цветанова Банкова
635. Гюргена Георгиева Найчева
636. Иво Бориславов Гарабитов
637. Лилия Василева Манолева
638. Петър Илиев Манолев
639. Владимир Николов Владимиров
640. Георги Атанасов Мацов
641. Мария Йорданова Димитрова
642. Айше Ахмедова Салиева
643. Елена Трендафилова Хаджиниколова
644. Лейла Златкова Трендафилова
645. Райна Иванова Пейковска
646. Васил Йорданов Ангелов
647. Надежда Младенова Костадинова
648. Запринка Калоферова Тодорова
649. Таня Георгиева Вачкова
650. Павел Петров Генов
651. Георги Иванов Игнатов
652. Атанас Борисов Колев
653. Владимир Иванов Славков
654. Георги Василев Дургов
655. Йорданка Борисова Спасова
656. Николай Здравков Ватев
657. Гергана Ванева Атанасова
658. Генка Стоилова Минчева
659. Мария Иванова Панева
660. Иван Томов Дончев
661. Илия Иванов Благов
662. Ивелина Кирилова Андреева
663. Силвия Бориславова Манджукова
664. Мирослав Георгиев Димов
665. Ева Николаева Пашова
666. Васил Стефанов Лукаев
667. Стефан Бориславов Малинов
668. Николай Димитров Кръстев
669. Томи Спасов Спасов
670. Дилян Кръстев Вълков
671. Костадин Димитров Кобаков
672. Наско Геориев Пеев
673. Йордан Николов Николов
674. Иван Димитров Тодоров
675. Десислава Ангелова Тодорова
676. Явор Василев Георгиев
677. Венко Томов Богданов
678. Стоянка Тодорова Пейчинова
679. Николай Тодоров Грамадников
680. Кичка Цанкова Кейбашиева
681. Ерма Йовкова Шеврова
682. Соня Миткова Варадинова
683. Цветанка Петрова Митрина
684. Румен Методиев Георгиев
685. Симеон Лазаров Симов
686. Ивайло Симеонов Лазаров
687. Цветан Димитров Иванов
688. Росица Серьожева Василева
689. Кръстанка Ангелова Александрова
690. Александра Николова Ангелова
691. Вита Пейчинова Арсова
692. Веселина Владова Крумова
693. Калоян Кънчев Тодоров
694. Румен Костадинов Мирчев
695. Силвия Милчева Андонова
696. Надя Василева Драганова
697. Пламен Боянов Димитров
698. Милена Тошкова Рангелова
699. Лили Георгиева Станимирова
700. Бисер Николов Стойков
701. Павлина Иванова Асенова
702. Кирил Йорданов Кирилов
703. София Тошкова Димчова
704. Благородка Никифорова Николова
705. Ангелина Раданова Михайлова
706. Тодор Христов Костов
707. Нора Русланова Алиева
708. Снежанка Христова Чинкова
709. Бюлент Георгиев Манолов
710. Георги Георгиев Манолов
711. Атанас Илиев Пенелов
712. Николай Симеонов Николов
713. Тодор Веслинов Кесяков
714. Иванка Георгиева Владова
715. Нина Недкова Кичукова
716. Венета Великова Нанева
717. Десислава Каменова Ботева-Иванова
718. Николина Христова Божкова
719. Николай Йорданов Станчев
720. Елена Хрисотва Джулева
721. Борислав Йорданов Илиев
722. Халил Дуран Кямил
723. Никола Дойчинов Капсъзов
724. Рамаран Рамаданов Хасанов
725. Фериде Рамадан Хасан
726. Мехмед Юсейн Имам
727. Янко Йорданов Начев
728. Стоян Иванов Кушков
729. Стойко Руменов Ангелов
730. Гинка Емилова Петрова
731. Руска Илиева Руменова
732. Димитър Райчев Дженджиев
733. Мирослав Нанков Рангелов
734. Николай Иванов Рангелов
735. Иван Николов Георгиев
736. Радка Атанасова Павлова
737. Емил Костадинов Атанасов
738. Даниела Атанасова Събева
739. Георги Димитров Симов
740. Христо Йорданов Мимишев
741. Атанас Нанков Рангелов
742. Йордан Янков Бошнаков
743. Кузман Димитров Жонгов
744. Начко Йосивоф Павлов
745. Найден Иванов Копринков
746. Петър Димов Петков
747. Атанас Николов Богоев
748. Георги Пенчев Цачев
749. Станмен Радев Дойчев
750. Георги Христов Пашов
751. Кирил Стоилов Кирков
752. Мая Валентинова Бозукова
753. Иван Дончев Дончев
754. Ана Георгиева Атанасова
755. Милен Лилов Атанасов
756. Йордан Костадинов Костадинов
757. Иванка Тодорова Маркова
758. Николай Пенчев Георгиев
759. Иван Тодоров Тодоров
760. Марина Димитрова Петрова
761. Наталия Георгиева Тодорова
762. Иван Георгиев Бодуров
763. Никола Иванов Димов
764. Марияна Цанкова Лалова
765. Иванка Матева Караиванова
766. Лало Найденов Найденов
767. Николай Иванов Дамянов
768. Недялка Танова Бончева
769. Милена Владиславова Лазарова
770. Мария Иванова Петракова
771. Димитър Стоянов Данов
772. Иванка Илиева Хаджиева
773. Георги Славчев Божев
774. Светла Стоилова Манчева
775. Цветана Иванова Йотинова
776. Сийка Ангелова Златева
777. Дочка Христова Костадинова
778. Пена Ненова Цветанова
779. Елена Димитрова Божкова
780. Ваня Пройчева Пройчева
781. Атанас Иванов Василев
782. Георги Атанасов Камов
783. Мария Желязкова Иванова
784. Златка Делчинова Коралова
785. Иванка Георгиева Димова
786. Тодор Георгиев Техов
787. Кичка Тодорова Петрова
788. Атанаска Динкова Ташкова
789. Златко Стефанов Димитров
790. Николай Димитров Стоянов
791. Тодор Йорданов Христозов
792. Мария Петрова Гавазова
793. Радка Атанасова Канева
794. Минка Стоилова Делидимова
795. Марияна Бориславова Дерменджиева
796. Мария Петрова Иванова
797. Христина Руменова Атанасова
798. Иван Добрев Налбантов
799. Павел Атанасов Павлов
800. Екатерина Христева Карадинева
801. Добринка Атанасова Григорова
802. Гинка Атанасова Техова
803. Мария Найденова Павлова
804. Стефан Ангелов Карадинев
805. Тошо Христев Ташев
806. Наско Димитров Начев
807. Елена Вангелова Господинова
808. Ваня Димитрова Здравчева
809. Атанаска Бялкова Иванова
810. Петя Лазарова Динева
811. Анна Божанова Божакова
812. Начо Георгиев Михайлов
813. Апостол Спасов Апостолов
814. Ангелина Запрянова Русева
815. Митко Ангелов Щерев
816. Антоанета Христозова Гривекова
817. Христо Добрев Киряков
818. Стефан Георгиев Стоянов
819. Фахри Рамадан Исмаил
820. Елена Иванова Станчева
821. Васко Георгиев Стоев
822. Димитър Деянов Деянов
823. Димо Ангелов Господинов
824. Стафан Петров Гечев
825. Димитър Добрев Неделчев
826. Димитър Младенов Димитров
827. Петър Димитров Кубчев
828. Катя Иванова Атанасова
829. Асен Благоев Илиев
830. Недялка Петрова Колева
831. Себахтин Садък Али
832. Димитър Насков Начев
833. Кристина Вълкова Филипова
834. Явор Георгиев Гюров
835. Йорданка Василева Томова
836. Николина Йорданова Стамболова
837. Филип Калев Върбанов
838. Елена Крумова Върбанова
839. Мартин Йорданов Филипов
840. Димитър Иванов Стоянов
841. Андрей Николов Андреев
842. Иван Йорданов Славов
843. Гергана Йорданова Андреева
844. Марин Йорданов Христов
845. Тинка Иванова Георгиева
846. Ана Павлова Петканчева
847. Гинка Стоилова Тотова
848. Марио Христов Георгиев
849. Велислава Георгиева Лачева
850. Илинка Петрова Патева
851. Владимир Симеонов Минчев
852. Елена Симеонова Кирилова
853. Мариян Даниелов Гьоков
854. Йордан Тодоров Терзиев
855. Никола Стефанов Генов
856. Хелена Стоянова Армялова
857. Мартин Великов Маринов
858. Диляна Цветанова Йорданова
859. Дарина Иванова Маврова
860. Радостина Атанасова Петрова
861. Калина Богданова Лазарова
862. Надежда Генчева Василева
863. Галена Йорданова Гърбагова
864. Георги Димитров Тасков
865. Катя Драганова Пейкова
866. Наталия Маринова Кушева
867. Хачик Аведис Сахакян
868. Александър Руменов Иванов
869. Илонка Валентинова Благова
870. Йосиф Александров Ковърщейн
871. Лъчезар Стефанов Бонев
872. Илмаз Илмаз Ружди
873. Садък Садък Ахмед
874. Светлозар Силянов Антонов
875. Светослав Николов Христов
876. Силян Маринов Антонов
877. Светослав Тошев Тодоров
878. Лилия Стоянова Савова
879. Цветелина Стилиянова Атанасова
880. Мая Николаева Бикова
881. Виолетка Иванова Христова
882. Марийка Иванова Стефанова
883. Ивайло Иванов Илиев
884. Йордан Стефанов Стайков
885. Валентин Валентинов Петков
886. Пламена Стоянова Петрова
887. Йордан Людмилов Живков
888. Мирослав Дочев Дочев
889. Георги Илиев Костов
890. Людмила Маринова Пъшева
891. Жоро Великов Бригов
892. Марийка Иванова Георгиева
893. Юлиян Русев Русев
894. Полина Милкова Милушева
895. Йордан Димов Димов
896. Емил Николаев Кирилов
897. Илия Борисов Илиев
898. Росица Иванова Пимпирева
899. Ивелина Радославова Пометкова
900. Иван Георгиев Бешлиев
901. Радослав Николаев Пометков
902. Тодор Илиев Тодоров
903. Камен Атанасов Ангелов
904. Валентин Илиев Пенков
905. Данаил Светлозаров Пасев
906. Венелин Любенов Великов
907. Христо Димитров Христов
908. Ганчо Бонев Ганчев
909. Сениха Събриева Рамаданова
910. Камен Николаев Даскалов
911. Стоян Йорданов Иванов
912. Величка Атанасова Райчева

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Олга Димитрова Врачева
2. Спаска Димитрова Везенкова
3. Божидар Красимиров Граховски
4. Гергана Сотирова Вуковска
5. Филип Василев Василев
6. Анна Чорбаджийска Теодосиева
7. Георги Здравков Иванов
8. Виолета Илиева Шишкова
9. Георги Димитров Шишков
10. Димитър Георгиев Димитров
11. Лефтер Димов Лефтеров
12. Маргарита Йорданова Кушева
13. Йорданка Асенова Туьова
14. Атанас Йорданов Гривеков
15. Добринка Димитрова Радославова
16. Румен Стефанов Соколов
17. Петко Илиев Петков
18. Силвия Богданова Иванова
19. Замфир Тошков Замфиров
20. Лилия Василева Тодорав
21. Стилиян Симеонов Илиев
22. Борислава Василева Дамянова
23. Зоида Асенова Аврамова
24. Стефка Иванова Антова
25. Ханчо Артаник Бохосян
26. Радостина Стоянова Угринова
27. Светлана Дешкова Чобанова
28. Ирина Тодорова Делчева
29. Галина Костадинова Маринова
30. Виктория Пламенова Йорданова
31. Георги Стоянов Младенов
32. Ангелина Станимирова Димитрова
33. Живка Йорданова Петрова
34. Пламен Маринчев Георгиев
35. Боян Иванов Янев
36. Елена Димитрова Симеонова
37. Недялка Тодорова Христова
38. Иванка Илиева Николова
39. Юсеин Сейфулов Кадиров
40. Емил Крумов Бръстинков
41. Зоя Димитрова Трифонова
42. Слави Порфириев Георгиев
43. Нели Борисова Петкова
44. Сергей Владимиров Иванов
45. Красимира Иванова Луканова
46. Иванка Здравкова Томова
47. Петър Петров Захариев
48. Цветан Сашков Алипиев
49. Десислава Младенова Младенова
50. Вероника Владимирова Цекова
51. Сашо Димов Димитров
52. Георги Иванов Георгиев
53. Валентин Александров Цветков
54. Евелина Илиева Апостолова
55. Еленка Колова Маринова
56. Радослав Асенов Асенов
57. Анна Иванова Гоцова
58. Николай Здравков Гоцов
59. Владимир Красимиров Михайлов
60. Мария Ангелова Пресилска
61. Диана Александрова Василева
62. Чавдар Стефанов Белчев
63. Катя Христова Борисова
64. Борислав Лазаринов Борисов
65. Петя Нончова Петрова
66. Наталия Росенова Асенова
67. Севделина Василева Здравкова
68. Паулина Иванова Митова
69. Людмила Стойчева Кольова
70. Николай Владиславов Горанов
71. Анита Иванова Петрова
72. Петър Илиев Петров
73. Снежана Иванова Стоянова
74. Венцислав Иванов Драганов
75. Йорданка Борисова Зарева
76. Делка Маркова Маркова
77. Диляна Петрова Душкова
78. Милен Василев Тончев
79. Марин Любенов Либчев
80. Велика Славчева Зарева
81. Красимира Димитрова Жекова
82. Павел Боянов Шопов
83. Елена Димитрова Крайчева
84. Веселин Рангелов Киров
85. Стоян Илков Павлов
86. Любомир Благоев Босаков
87. Диляна Димова Георгиева
88. Асен Славчев Асенов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения