Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4715-МИ/НР
София, 20 април 2017 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Банско

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-147\1 от 18.4.2017 г. от ОИК – Банско, с което ни уведомяват, че Георги Асенов Захов – член на ОИК – Банско, предложен от партия „АБВ“, е починал. Към писмото е приложен: копие от акт за смърт № 26 от 09.04.2017 г. на Георги Асенов Захов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 82 и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Георги Асенов Захов като член на ОИК – Банско, област Благоевград, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения