Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4707-МИ/НР
София, 11 април 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Карлово

С вх. № МИ-10-11\1 от 10.04.2017 г. е постъпило предложение от Денка Евстатиева Зидарова–Люртова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за област Пловдив, да бъде назначен за зам.-председател на ОИК – Карлово, Петко Митев Петков и на мястото на Мариян Петров Кючуков за член на ОИК да бъде назначена Мария Минчева Иванова.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Петко Митев Петков и Мария Минчева Иванова. С вх. № МИ-15-136\1 от 11 април 2017 г. в ЦИК е получено копие от смъртния акт на Мариян Петров Кючуков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, Петко Митев Петков, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Карлово, област Пловдив, Мария Минчева Иванова, ЕГН ….

На назначените зам.председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения