Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4707-МИ/НР
София, 11.04.2017

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Карлово

С вх. № МИ-10-11\1 от 10.04.2017 г. е постъпило предложение от Денка Евстатиева Зидарова–Люртова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за област Пловдив, да бъде назначен за зам.-председател на ОИК – Карлово, Петко Митев Петков и на мястото на Мариян Петров Кючуков за член на ОИК да бъде назначена Мария Минчева Иванова.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Петко Митев Петков и Мария Минчева Иванова. С вх. № МИ-15-136\1 от 11 април 2017 г. в ЦИК е получено копие от смъртния акт на Мариян Петров Кючуков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Карлово, област Пловдив, Петко Митев Петков, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Карлово, област Пловдив, Мария Минчева Иванова, ЕГН ….

На назначените зам.председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 11.04.2017 в 20:10 часа

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация на независим кандидат Ваня Руменова Григорова за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 220-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

  • № 219-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация на независим кандидат Венислава Пламенова Атанасова за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения