Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4706-МИ
София, 11 април 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище

Общинска избирателна комисия – Антоново, област Търговище, с писмо вх. № МИ-15-135\1 от 06.04.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 150 от 04.04.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 и 4 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 4687-НС от 02.04.2017 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Антоново, област Търговище, Танер Мехмед Али.

Към преписката са приложени: решение № 150 от 04.04.2017 г. и решение № 151 от 04.04.2017 г. на ОИК – Антоново.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Антоново, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице основанията за произвеждане на частичен избор за кмет на община Антоново, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Антоново, област Търговище.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения