Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4704-НС
София, 11 април 2017 г.

ОТНОСНО: възстановяване на изборни безлихвени депозити на партии, коалиции и инициативни комитети

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота при избори за народни представители, подлежат на възстановяване. Депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването съгласно чл. 131, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4670-НС от 30.03.2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

 

Партия, коалиция

Брой действителни гласове

%

1. Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

86984

2,48

2. Воля

145637

4,15

3. Коалиция АБВ – Движение 21

54412

1,55

4. Движение за права и свободи - ДПС

315976

8,99

5. БСП за България

955490

27,19

6. ПП ГЕРБ

1147292

32,65

7. Обединение ДОСТ

100479

2,86

8. ПП Възраждане

37896

1,08

9. КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

101177

2,88

10. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

318513

9,07

11. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

107407

3,06

 

 1. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партиите и коалициите, получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за народни представители, както следва:

 

Партия, коалиция или независим кандидат

Брой действителни гласове

%

1. ПП ДРОМ

4989

0,14

 

2. ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

9232

0,26

 

3. Политическа партия Движение Напред България

6644

0,19

 

4. КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален съюз)

5945

0,17

5. ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

3130

0,09

6. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

10159

0,29

7. КОЙ - Българската левица и Зелена партия

2916

0,08

8. ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

2325

0,07

9. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

3921

0,11

           

 

 1. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от инициативните комитети, чиито кандидати са получили по-малко от една четвърт от районната избирателна квота при избори за народни представители, както следва:

 

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

%

1.      Соня Спасова Маркова – независим, издигнат в първи изборен район - Благоевградски

292

0.19 от гласовете в района

2.      Красимир Иванчев Жейнов – независим, издигнат в трети изборен район - Варненски

374

0.18 от гласовете в района

3.      Росица Пенчева Йорданова – независим, издигнат в трети изборен район - Варненски

295

0.14 от гласовете в района

4.      Златко Спасов Здравков – независим, издигнат в единадесети изборен район - Ловешки

85

0.12 от гласовете в района

5.      Димитър Огнянов Игнатов – независим, издигнат в петнадесети изборен район - Плевенски

537

0.43 от гласовете в района

6.      Румен Желязков Домбашов – независим, издигнат в двадесет и втори изборен район - Смолянски

227

0.38 от гласовете в района

7.      Георги Стоянов Кадиев – независим, издигнат в двадесет и трети изборен район - Софийски

2270

1.00 от гласовете в района

8.      Димитър Кирилов Байрактаров - независим, издигнат в двадесет и пети изборен район - Софийски

463

0.25 от гласовете в района

9.      Иван Стоянов Матев - независим, издигнат в двадесет и седми изборен район - Старозагорски

573

0.36 от гласовете в района

 

 1. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители, които не са регистрирали кандидатски листи или на които е отказана регистрацията, както следва:

 

 

Партия, коалиция

Рег. с решение №

1. ПП ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ

№ 4313-НС от 15.02.2017 г.

2. ПП ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

№ 4269-НС от 08.02.2017 г.

Отказана регистрация

3. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО

№ 4268-НС от 08.02.2017 г.

Отказана регистрация

4. ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

№ 4266-НС от 08.02.2017 г.

Отказана регистрация

 

 

 1. Централната избирателна комисия следва да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването сумите, внесени от инициативните комитети, на които регистрацията за участие в изборите за народни представители е заличена или не са регистрирали независим кандидат, както следва:

 

 

Инициативен комитет

Решение

на РИК

1. Инициативен комитет за издигане на Георги Петров Богданов за народен представител

Не е регистрирал независим кандидат

2. Инициативен комитет за издигане на Гергана Стойчева Денева за народен представител

Не е регистрирал независим кандидат

3. Инициативен комитет за издигане на Илко Георгиев Христов за народен представител

№ 47-НС от 21.02.2017 г. на РИК 3 – Варна заличена регистрация

4. Инициативен комитет за издигане на Даниела Петрова Давидова за народен представител

№ 62-НС от 23.02.2017 г. на РИК 4 – Велико Търново заличена регистрация

5. Инициативен комитет за издигане на Красимир Костов Костов за народен представител

Не е регистрирал независим кандидат

6. Инициативен комитет за издигане на Никола Николов Вапцаров за народен представител

Не е регистрирал независим кандидат

7. Инициативен комитет за издигане на Никола Йонков Йотов за народен представител

Не е регистрирал независим кандидат

8. Инициативен комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов за народен представител

№ 44-НС от 23.02.2017 г. на РИК 25 – София заличена регистрация

9. Инициативен комитет с вносител Стамен Нинов Стаменов

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения