Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 469-EП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: допълване и поправка на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., приет с Решение № 397-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., приет с Решение № 397-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, както следва:

- в състава на групата за връзка и обработка на данните от гласуването извън страната се включват и следните членове:

Румяна Сидерова

Росица Матева

Таня Цанева

Александър Андреев - говорител

- в т. 4, група „Жалби", в частта относно получаване на информацията в ЦИК от област Варна, Добрич и Шумен в стая № 72 се добавя „тел. 02/939-37-25, факс 0889 188 610".

Допуска поправка в т. 17 в телефона на  главния експерт - кабинет на председателя - мецанин, стая № 78, както следва: вместо „тел. 35 67, 37 77" до се чете „тел. 02/939-22-42".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

397-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения