Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4687-НС
София, 2 април 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

 1. от Цветан Генчев Цветанов, ЕГН: …, с вх. № НС-10-122 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
 2. от Валери Симеонов Симеонов, ЕГН: …, с вх. № НС-11-60 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО в Двадесет и трети изборен район – София;
 3. от Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН: …, с вх. № НС-11-62 от 01.04.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
 4. от Веселин Найденов Марешки, ЕГН: …, с вх. № НС-10-133 от 01.04.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ВОЛЯ в Двадесет и пети изборен район – София.
 5. от Камен Костов Костадинов, ЕГН: …, с вх. № НС-10-127 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС във Втори изборен район – Бургаски;
 6. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН: …, с вх. № НС-10-125 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;
 7. от Владислав Иванов Горанов, ЕГН: …, с вх. № НС-10-121 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
 8. от Томислав Пейков Дончев, ЕГН: …, с вх. № НС-10-119 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Седми изборен район – Габровски;
 9. от Албена Владимирова Найденова, ЕГН: …, с вх. №НС-10-132 от 01.04.2017 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ВОЛЯ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
 10. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН: …, с вх. № НС-10-123 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 11. от Теменужка Петрова Петкова, ЕГН: …, с вх. № НС-10-120 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и осми изборен район – Търговищки;
 12. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН: …, с вх. № НС-10-126 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи - ДПС в Девети изборен район – Кърджалийски;

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 4686-НС от 31 март 2017 г. и Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание, както следва:

 1. Александър Иванов Мацурев, ЕГН: …, от листата на ПП ГЕРБ в Първи изборен район - Благоевградски;
 2. Йордан Апостолов Апостолов, ЕГН …, от листата на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО във Втори изборен район - Бургаски;
 3. Александър Димитров Паунов, ЕГН: …, от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Трети изборен район – Варненски;
 4. Андон Димов Дончев, ЕГН: …, от листата на ВОЛЯ в Трети изборен район - Варненски;
 5. Симеон Христов Симеонов, ЕГН: …, от листата на Движение за права и свободи - ДПС в Четвърти изборен район – Великотърновски;
 6. Сергей Манушов Кичиков, ЕГН: …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
 7. Алтимир Емилов Адамов, ЕГН: …, от листата на ПП ГЕРБ в Двадесети изборен район – Силистренски;
 8. Мария Йорданова Илиева, ЕГН: …, от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и трети изборен район – София;
 9. Боряна Любенова Георгиева, ЕГН: …, от листата на ВОЛЯ в Двадесет и трети изборен район – София;
 10. Снежана Георгиева Дукова, ЕГН: …, от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София;
 11. Румяна Генчева Бъчварова, ЕГН: …, от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София;
 12. Танер Мехмед Али, ЕГН: …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

Член: Александър Андреев

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Емануил Христов

Член: Ерхан Чаушев

Член: Ивайло Ивков

Член: Иванка Грозева

Член: Йорданка Ганчева

Член: Камелия Нейкова

Член: Катя Иванова

Член: Мартин Райков

Член: Метин Сюлейман

Член: Росица Матева

Член: Румен Цачев

Член: Таня Цанева

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения