Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4685-НС
София, 31 март 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от ИК

С раздел VІІ от Решение № 4670-НС от 30 март 2017 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите, решения на Централната избирателна комисия №№ 4667-НС, № 4668-НС и № 4669-НС от 29 март 2017 г., с които е заличила от кандидатските листи на партия „Движение за права и свободи“ в Четвърти многомандатен изборен район – Великотърновски, Ивелин Якимов Розинов, и в Девети многомандатен изборен район – Кърджалийски, Хасан Азис Исмаил, и на коалиция „БСП за България“ в Четвърти многомандатен изборен район – Великотърновски, Венка Петрова Кутева-Цветкова, и решения №№ 4674-НС, № 4675-НС, № 4676-НС, № 4677-НС, № 4678-НС, № 4679-НС и № 4680-НС, всичките от 31 март 2017 г. ЦИК, с които е решила да не обявява за избрани следните кандидати за народни представители въз основа на техни заявления до ЦИК: Пламен Недев Петров – от листата на партия „ДПС“ в Осми изборен район – Добрички; Фатма Сабайдин Исаева и Искра Димитрова Михайлова-Копарова – от листата на партия „ДПС“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки; Цветелина Стоянова Лучкова – от листата на партия „ВОЛЯ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив; Елена Стефанова Аксиева и Владимир Иванов Александров – от листата на партия „ВОЛЯ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, и Калинка Райкова Славова – от листата на партия „ВОЛЯ“ в листата на Двадесет и трети изборен район – София, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б по отделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1, чл. 247, т. 4 и т. 5 и чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, раздел VІІ от Решение № 4670-НС от 30 март 2017 г., Решения №№ 4667-НС, № 4668-НС и № 4669-НС от 29 март 2017 г., Решения №№ 4674-НС, № 4675-НС, № 4676-НС, № 4677-НС, № 4678-НС, № 4679-НС и № 4680-НС, всичките от 31 март 2017 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б по отделно за всяка листа и за всеки изборен район съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс по изборни райони и кандидатски листи съгласно приложението.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения