Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 468-ЕП
София, 5 юни 2019 г.

ОТНОСНО: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове при избори за членове на Европейския парламент от Република България, подлежат на възстановяване.

Депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които не отговарят на посоченото законово изискване не следва да бъдат възстановени, а следва да постъпят по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 131, ал. 1 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 447-ЕП от 29.05.2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия, коалиция

Брой действителни гласове

%

1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)

22421

1.15

2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)

21315

1.09

3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

143830

7.36

4. ПП ГЕРБ

607194

31.07

5. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

118484

6.06

6. АТАКА

20906

1.07

7. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

474160

24.26

8. Движение за права и свободи – ДПС

323510

16.55

9. ВОЛЯ – Българските Родолюбци

70830

3.62

10. ПП Възраждане

20319

1.04

 

2. ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Инициативен комитет

Брой действителни гласове

%

1. ИК за Десислава Петрова Иванчева

30310

1.55

2. ИК за Минчо Христов Куминев

22992

1.18

 

3. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия, коалиция или независим кандидат

Брой действителни гласове

%

1. ИК за Ваня Руменова Григорова

9320

0.48

2. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

6051

0.31

3. ПП ВОЛТ

3500

0.18

4. ИК за Николай Нанков Ненчев

4222

0.22

5. ИК за Венислава Пламенова Атанасова

2925

0.15

6. ВЪЗХОД

1855

0.09

7. КП Коалиция за България

16759

0.86

8. ПП ДОСТ

7130

0.36

9. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

2425

0.12

10. ПП Глас Народен

6136

0.31

11. Движение ЗАЕДНО

3731

0.19

12. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

2370

0.12

13. Движение 21

4141

0.21

14. ИК за Христо Симеонов Симеонов

3548

0.18

15. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“

3907

0,20

 

4. НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА внесените депозити от инициативните комитети, които не са регистрирали независим кандидат, както следва:

Инициативен комитет

1. Инициативен комитет за издигане на Станислав Станков Георгиев

2. Инициативен комитет за издигане на Албена Божидарова Белянова

3. Инициативен комитет за издигане на Йордан Иванов Малджански

Невъзстановените суми от депозитите да се преведат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения