Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4678-НС
София, 31 март 2017 г.

ОТНОСНО: заявление от Владимир Иванов Александров с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-118/31.03.2017 г. от Владимир Иванов Александров – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ и да не бъде обявен за избран за народен представител от РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявен за избран за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 от ИК, следва срещу името на лицето да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Владимир Иванов Александров не следва да бъде обявена за избран народен представител от листата на партия „ВОЛЯ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на партия „ВОЛЯ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. Владимир Иванов Александров, ЕГН ....


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения