Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4675-НС
София, 31 март 2017 г.

ОТНОСНО: заявление от Цветелина Стоянова Лучкова с искане за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-115/31.03.2017 г. от Цветелина Стоянова Лучкова – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на партия „ВОЛЯ“ и да не бъде обявена за избрана за народен представител от РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявен за избран за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 от ИК, следва срещу името на лицето да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Цветелина Стоянова Лучкова не следва да бъде обявена за избран народен представител от листата на партия „ВОЛЯ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избрана за народен представител от листата на партия „ВОЛЯ“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Цветелина Стоянова Лучкова, ЕГН ..., в произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения