Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4673-НС
София, 30 март 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е искане от РИК 25 – София, с вх. № НС-15-324 от 30 март 2017 г. на Централната избирателна комисия за отваряне на помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 26 март 2017 г. избори за народни представители в Столична община – район „Илинден“, район „Надежда“, район „Овча купел“, район „Люлин“ и район „Връбница“, и отваряне на чувалите на СИК №№ 25461227, 254613001, 254613048, 254618054, 254619057, 254620003 и 2546200016 за изваждане на избирателните списъци на цитираните секции с цел предаване на ТЗ „ГРАО“ София-град за извършване на проверка по Решение № 4527-НС от 17 март 2017 г. на ЦИК.

С Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в определените помещения от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Отварянето на помещенията в райони „Илинден“, „Надежда“, „Овча купел“, „Люлин“ и район „Връбница“ се осъществява по реда на т. 20 и т. 21 от цитираното решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 4527-НС от 17 март 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения в райони „Илинден“, „Надежда“, „Овча купел“, „Люлин“ и район „Връбница“ –Столична община, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017 г., и отваряне на торбите на СИК №№ 25461227, 254613001, 254613048, 254618054, 254619057, 254620003 и 2546200016 с цел изваждане на избирателните списъци и предаването им на ТЗ „ГРАО“ София-град за извършване на проверка по реда на Решение № 4527-НС от 17 март 2017 г. на ЦИК.

Достъпът да се осъществи при условията и реда на т. 20 – т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения