Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 467-НС
София, 14 юли 2021 г.

ОТНОСНО: заявление от Илко Стоянов Стоянов с искане да не бъде обявен за народен представител от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-324/13.07.2021 г. от Илко Стоянов Стоянов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, с което заявява, че желае да не бъде обявен за избран за народен представител от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявителят посочва, че заявлението изразява личната му воля и е във връзка с обстоятелството, че с Решение № 69-ЧМИ/05.07.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, е обявен за избран за кмет на община Благоевград, съответно предстои полагане на клетва за встъпването му в правомощия.

Централната избирателна комисия приема, че предвид изричната воля на заявителя искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Илко Стоянов Стоянов не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевград, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, Илко Стоянов Стоянов, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения