Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 467-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-138 от 20.05.2014 г. от „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС на асоциацията, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, е регистрирана с Решение на ЦИК № 172-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ асоциацията, в полза на Андриан Станев Боянов и на 253 (двеста петдесет и три) лица - представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 246 (двеста четиридесет и шест) коректни записи и 9 (девет) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 246 упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Стоян Димиров Праматаров
2. Иван Стефанов Гюлев
3. Мара Стайкова Жекова
4. Иван Тотков Георгиев
5. Величка Стратева Христова
6. Божидар Георгиев Генов
7. Теодора Георгиева Ралева
8. Албена Петкова Ичеренска
9. Доля Неделчева Янева
10. Ирена Димитрова Иванова
11. Георги Матеев Матеев
12. Таня Данева Иванова
13. Яна Николаева Лазарова
14. Велислав Николаев Ерменлиев
15. Димитър Станков Андонов
16. Женя Тодорова Палова
17. Гинка Динкова Искрова
18. Трифон Стоянов Стоянов
19. Георги Трифонов Стоянов
20. Михаил Иванов Арнаудов
21. Станимир Стоянов Илиев
22. Георги Атанасов Желев
23. Света Андреева Русева
24. Пенко Стоянов Димитров
25. Диана Нечева Дитрова
26. Марио Иванов Пейков
27. Величка Атанасова Жекова
28. Таня Димитрова Андонова
29. Ваклин Атанасов Стойновски
30. Атанас Иванов Стойновски
31. Минчо Павлов Иванов
32. Стоян Василев Коларов
33. Сава Тодоров Фортунов
34. Богданка Асенова Иванова
35. Прокоп Стамов Евтимов
36. Добри Михайлов Михайлов
37. Веселина Добрева Пенчева
38. Живка Нешева Павлова
39. Екатерина Георгиева Димитрова
40. Слави Георгиев Славов
41. Петър Стоилов Бобчев
42. Златко Ненчев Дипаяров
43. Стефан Георгиев Дюлгеров
44. Мирослав Георгиев Георгиев
45. Величка Борисова Стоянова
46. Стефан Александров Тюфекчиев
47. Стоян Колев Янков
48. Анка Стефанова Чобанова
49. Румяна Стойчева Даскалова
50. Виктор Вичев Михайлов
51. Диана Кръстева Димитрова
52. Мария Стоянова Калчева
53. Юлия Агеева Николова
54. Надежда Петрова Цветкова
55. Емил Петров Иванов
56. Васил Иванов Василев
57. Сибила Иванова Вълчева
58. Ивайло Станчов Гергов
59. Лиляна Кирилова Николова
60. Ангел Димитров Петров
61. Mартин Kрасимиров Георгиев
62. Антонина Сашкова Илиева
63. Юлия Илиева Иванова
64. Бисер Венелинов Трифонов
65. Огнян Вениев Панков
66. Георги Ромилов Нистеров
67. Сергеи Димитров Димитров
68. Пламен Петров Иванов
69. Кирил Огнянов Кирилов
70. Зорница Илиянова Маринова
71. Милен Лилков Маринов
72. Богомил Недялков Кирилилов
73. Нели Валериева Руменова
74. Мирослав Милчов Илиев
75. Евлоги Митков Петров
76. Иван Димитров Иванов
77. Елена Кирилова Кирчева
78. Калоян Златков Златев
79. Донка Георгиева Колева
80. Тереза Христова Дачева
81. Илия Иванов Тодоров
82. Иван Стоянов Йорданов
83. Емил Цонов Пеняшки
84. Росица Валентинова Димитрова
85. Пламен Пламенов Димитров
86. Марияна Георгиева Борисова
87. Иван Борисов Матев
88. Людмил Христов Ванов
89. Валентин Младенов Маленков
90. Севделин Мирославов Флоров
91. Капка Цветанова Иванова
92. Владимир Валериев Георгиев
93. Валентин Йорданов Кирилов
94. Свилен Валентинов Иванов
95. Добромир Захариев Петров
96. Миглена Ференцова Автономова
97. Ирина Цанкова Иванова
98. Дончо Симеонов Гичев
99. Галя Миленкова Цветкова
100. Камелия Великова Георгиева
101. Гина Ценкова Добринова
102. Димитринка Асенова Борисова
103. Стайко Йорданов Стайков
104. Емил Захариев Маринов
105. Йордан Неделко Йорданов
106. Димитринка Асенова Младенова
107. Десислава Цветанова Асенова
108. Мая Арсенова Цекова
109. Розита Пламенова Петкова
110. Цветан Евгениевцветков
111. Красимир Александров Илиев
112. Антон Стоянов Антонов
113. Младен Иванов Младенов
114. Ирина Стойчева Стоянова
115. Милка Йорданова Нинова
116. Иван Нисторов Каменов
117. Иван Красимиров Йончев
118. Пламен Ангелов Дочев
119. Олег Христов Михайлов
120. Борислав Блажев Иванов
121. Пламен Николов Петров
122. Иван Радославов Божуранов
123. Любен Иванов Любенов
124. Мариян Денчев Георгиев
125. Валентин Ангелов Личев
126. Георги Атанасов Георгиев
127. Иван Петров Моллов
128. Петко Атанасов Илиев
129. Енчо Иванов Янков
130. Георги Маргаритов Димитров
131. Янислав Костадинов Динев
132. Иван Едрев Пенев
133. Атанас Димитров Станчев
134. Радослав Ивалинов Ангелов
135. Недко Димитров Янков
136. Станислав Петев Димитров
137. Румен Иванов Рашков
138. Михаил Маринов Друмев
139. Милен Стефанов Генов
140. Александър Михалев Йосифов
141. Маргарита Пейкова Василева
142. Йорданка Рачкова Тодорова
143. Стефан Генов Генов
144. Пламена Тодорова Тодорова
145. Снежанка Николова Русева
146. Стоян Иванов Николов
147. Татяна Тошкова Богинова
148. Марин Велков Маринов
149. Светла Димитрова Станчева
150. Хакъ Реза Даилов
151. Благой Христов Златанов
152. Борислав Стефанов Стоянов
153. Пламен Йорданов Хутов
154. Антон Вълев Труфев
155. Йорго Цанков Йоргов
156. Моско Стефанов Цончев
157. Румен Романов Димов
158. Грета Цветкова Димова
159. Павел Руменов Димов
160. Жени Иванова Дончева
161. Йордан Денчев Денчев
162. Марина Николаева Яламова
163. Николай Николов Яламов
164. Кънчо Атанасов Атанасов
165. Милена Тодорова Цанева
166. Магда Диманова Тонева
167. Атанаска Христова Стоилова
168. Димитър Тодоров Клисаров
169. Мария Василева Клисарова
170. Гергана Антонова Мартикова
171. Елена Георгиева Халачева
172. Медия Илиева Хаджиева
173. Любка Златилова Стайкова
174. Ваня Пенкова Антанасова
175. Десислава Георгиева Цветанова
176. Марийка Жекова Янакиева
177. Анка Тодорова Шумарова -
178. Мария Ангелова Пеева
179. Видка Спасова Читалова
180. Найден Спасов Читалов
181. Николета Йорданова Щерева
182. Аделина Бориславова Нанова
183. Даниел Марсело Йосиф Бакиш
184. Маргарита Пламенова Христева
185. Добринка Димитрова Близнакова
186. Здравко Христов Близнаков
187. Катерина Атанасова Колева
188. Иван Пламенов Пенков
189. Николай Иванов Делински
190. Хюля Мюмюн Дурали
191. Десислава Радикова Сариева
192. Галя Любомирова Кукова
193. Атанаска Любомирова Кукова
194. Виктория Стоянова Лютакова
195. Траян Миленов Манолов
196. Стойчо Венциславов Стойчев
197. Йордан Захариев Иванов
198. Васил Костадинов Костадинов
199. Борис Михайлов Ботев
200. Божана Павлова Дурова
201. Искра Панчева Даскалова
202. Искра Атанасова Даскалова
203. Николай Георгиев Динков
204. Атанас Григоров Даскалов
205. Гергана Костадинова Алексиева
206. Юлия Маринова Еленкова
207. Живка Антонова Неделчева
208. Иван Георгиев Плачков
209. Пенка Тодорова Иванова
210. Тодор Иванов Заешки
211. Кирил Димитров Иванов
212. Маргарита Тодорова Иванова
213. Силвия Георгиева Куцарова
214. Мария Вутова Петрова-Йорданова
215. Запрянка Петрова Георгиева
216. Васка Йорданова Илийска
217. Гергана Петрова Аврамова
218. Красимира Рачева Костова
219. Асен Юриев Димитров
220. Василка Костадинова Иванова
221. Тодор Йорданов Герцов
222. Юлия Христева Атанасова
223. Петко Димов Попов
224. Нанко Иванов Порчев
225. Иван Нанов Порчев
226. Йордан Асенов Каменов
227. Мариела Йорданова Каменова
228. Шинка Петрова Алексиева
229. Роберт Ратайчак
230. Младена Ангелова Главшина
231. Цвета Иванова Вацкова
232. Мария Костадинова Христова
233. Мустафа Мехмед Кьос
234. Павел Валериев Юсев
235. Васил Стойчев Каракашев
236. Пламен Мянков Ганев
237. Йордан Георгиев Петров
238. Ева Берч Кузиян
239. Кристина Магаляс
240. Исмаил Ахмедов Феттов
241. Симона Красимирова Раева
242. Тодор Пламенов Тодоров
243. Калин Пенков Маринов
244. Здравко Георгиев Георгиев
245. Цветелина Миленова Йорданова
246. Борислав Илиянов Димитров

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Иванка Михайлова Тешева
2. Ангел Атанасов Ангелиев
3. Людмила Димитрова Ангелиева
4. Валери Илиев Славчев
5. Лиляна Петкова Тошева
6. Ангел Димитров Петров
7. Силвия Георгиева Куцарова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения