Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4669-НС
София, 29 март 2017 г.

ОТНОСНО: заявление от Венка Петрова Кутева-Цветкова с искане за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-59/29.03.2017 г. от Венка Петрова Кутева-Цветкова – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ и да не бъде обявена за избрана за народен представител от РИК в Четвърти изборен район – Великотърновски.

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 300, ал. 2 от ИК за обявяване имената на избраните народни представители. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение че такова съгласие вече не е налице, ЦИК не може да обяви лицето за избрано от конкретната кандидатска листа.

В случая е налице изявление за отказ от страна на Венка Петрова Кутева-Цветкова да бъде обявена за избрана в кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 300, ал. 2 от ИК спрямо това лице.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Венка Петрова Кутева-Цветкова следва да бъде заличена от листата на коалиция „БСП за България“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, за избиране на народни представители на произведените избори на 26 март 2017 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА от листата на коалиция „БСП за България“ в Четвърти изборен район – Великотърновски, за произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. Венка Петрова Кутева-Цветкова, ЕГН ….


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения