Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4664-МИ
София, 28 март 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик

Общинската избирателна комисия – Септември, област Пазарджик, с писмо вх. № МИ-15-121/22.03.2017 г. е изпратила на ЦИК свое решение № 193 от 20.03.2017 г., с което на основание чл. 42, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, Любен Василев Христосков.

Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-04-03-7 от 22 март 2017 г. е поискала справка от ГД „ГРАО“ за броя на населението на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик към 21 март 2017 г.

ГД „ГРАО“ уведомява Централната избирателна комисия с писмо с вх. № МИ-04-03-9 от 28 март 2017 г., че броят на лицата по постоянен адрес в кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик, е 773 лица към 21 март 2017 г., т.е. налице е условието на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

Централната избирателна комисия намира, че влязлото в сила решение № 193 от 20.03.2017 г. на ОИК Септември – гр. Септември, е достатъчно, за да се приеме, че са спазени изискванията на чл. 463, ал. 3 от ИК.

На основание чл. 463, ал. 4 във връзка с чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Бошуля, община Септември, област Пазарджик.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения