Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4660-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на онлайн изданието dnevnik.bg

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Стефан Божидаров Манов в качеството му на наблюдател от сдружение „Памет“ с вх. № С-36-3/26.03.2017 г. за извършено нарушение на забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден на онлайн изданието dnevnik.bg. Към сигнала е приложен публикуваният материал и са посочени линкове, на които същият може да бъде открит.

Централната избирателна комисия извърши проверка на онлайн изданието dnevnik.bg и установи, че към 16.00 ч. на 26 март 2017 г. е публикувана информация за наличие на резултати от социологически проучвания в изборния ден чрез директни препратки към съответните Facebook, Twitter и Viber акаунти на онлайн изданието dnevnik.bg. Тази информация е достъпна още на заглавната страница на сайта dnevnik.bg с недвусмисленото заглавие „Ето къде може да следите резултатите от изборите“. В текста се казва: „Каква подкрепа събират политическите сили може да проследите през целия ден в профилите на „Дневник“ във Facebook, Twitter и публичния чат във Viber“.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за народни представители на 26 март 2017 г., извършено от главния редактор на онлайн изданието dnevnik.bg Велислава Попова, адрес: гр. София – 1000, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Велислава Попова.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност и адрес на Велислава Попова.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения