Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ЕП
София, 4 юни 2019 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г., изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г. на ЦИК

Във връзка с постъпили въпроси по повод искания за изплащане на допълнително възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, които заедно с приносителите на протоколите на СИК и другите изборни книжа са извършили преброяване в РИК на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г., както следва:

След т. 2.2. се създава нова точка 2.2.1:

„2.2.1. Възнаграждението по т. 2.2. се изплаща и на останалите членове на СИК/ПСИК, които са участвали в преброяването на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК.

За целта РИК изпраща информация на съответната общинска администрация за секциите, които са извършили преброяване в РИК, както и за начина на удостоверяване на присъствието на членовете на СИК.“


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения