Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ЕП
София, 4 юни 2019 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г., изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г. на ЦИК

Във връзка с постъпили въпроси по повод искания за изплащане на допълнително възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, които заедно с приносителите на протоколите на СИК и другите изборни книжа са извършили преброяване в РИК на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г., както следва:

След т. 2.2. се създава нова точка 2.2.1:

„2.2.1. Възнаграждението по т. 2.2. се изплаща и на останалите членове на СИК/ПСИК, които са участвали в преброяването на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК.

За целта РИК изпраща информация на съответната общинска администрация за секциите, които са извършили преброяване в РИК, както и за начина на удостоверяване на присъствието на членовете на СИК.“


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения