Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ЕП
София, 04.06.2019

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г., изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г. на ЦИК

Във връзка с постъпили въпроси по повод искания за изплащане на допълнително възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, които заедно с приносителите на протоколите на СИК и другите изборни книжа са извършили преброяване в РИК на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г., както следва:

След т. 2.2. се създава нова точка 2.2.1:

„2.2.1. Възнаграждението по т. 2.2. се изплаща и на останалите членове на СИК/ПСИК, които са участвали в преброяването на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК.

За целта РИК изпраща информация на съответната общинска администрация за секциите, които са извършили преброяване в РИК, както и за начина на удостоверяване на присъствието на членовете на СИК.“

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения