Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ЕП
София, 4 юни 2019 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г., изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г. на ЦИК

Във връзка с постъпили въпроси по повод искания за изплащане на допълнително възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, които заедно с приносителите на протоколите на СИК и другите изборни книжа са извършили преброяване в РИК на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г., както следва:

След т. 2.2. се създава нова точка 2.2.1:

„2.2.1. Възнаграждението по т. 2.2. се изплаща и на останалите членове на СИК/ПСИК, които са участвали в преброяването на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК.

За целта РИК изпраща информация на съответната общинска администрация за секциите, които са извършили преброяване в РИК, както и за начина на удостоверяване на присъствието на членовете на СИК.“


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения