Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ЕП
София, 04.06.2019

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г., изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г. на ЦИК

Във връзка с постъпили въпроси по повод искания за изплащане на допълнително възнаграждение на членове на секционни избирателни комисии, които заедно с приносителите на протоколите на СИК и другите изборни книжа са извършили преброяване в РИК на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 5-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 238-ЕП от 30.04.2019 г., както следва:

След т. 2.2. се създава нова точка 2.2.1:

„2.2.1. Възнаграждението по т. 2.2. се изплаща и на останалите членове на СИК/ПСИК, които са участвали в преброяването на бюлетините или разписките от машинното гласуване в РИК.

За целта РИК изпраща информация на съответната общинска администрация за секциите, които са извършили преброяване в РИК, както и за начина на удостоверяване на присъствието на членовете на СИК.“

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 04.06.2019 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения