Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4639-НС
София, 25 март 2017 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Николай-Емил Николов Шопов, регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-13 от 24 март 2017 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 684/2017 г. по описа на 04 РУ – СДВР, пр. № 9452/2017 г. по описа на СГП, на лицето Николай-Емил Николов Шопов, регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с решение № 37-НС от 21.02.2017 г. от РИК № 25 – София.

Приложени са: решение № 37-НС от 21.02.2017 г. на РИК № 25 – София; писмо от 04 РУ – СДВР до СГП по пр. № 9452/2017 г.; декларация от Николай-Емил Николов Шопов.

Централната избирателна комисия на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е постановила Решение № 4630-НС от 24.03.2017 г. за отхвърляне на искането на Главния прокурор поради това, че не е постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по същество на искането на Главния прокурор.

С вх. № НС-11-52/25.03.2017 г. е постъпило писмо от Николай-Емил Николов Шопов, с което прави отказ от имунитета си по чл. 160 от ИК и изразява своето съгласие Централната избирателна комисия да даде разрешение по искането на Главния прокурор.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 684/2017 г. по описа на 04 РУ – СДВР, пр. № 9452/2017 г. по описа на СГП, на лицето Николай-Емил Николов Шопов, регистриран за кандидат за народен представител от листата на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с решение № 37-НС от 21.02.2017 г. от РИК № 25 – София.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения