Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 463-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-124 от 20.05.2014 г. от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", представлявано от Йорданка Костадинова Бачева - председател на УС, регистрирана с Решение № 317-ЕП от 09.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Йорданка Костадинова Бачева, представляваща сдружението, в полза на 1880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лица - представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 1831 (хиляда осемстотин тридесет и едно) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 48 (четиридесет и осем) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1831 упълномощени представители на сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Петко Илиев Илиев
2 Валентина Димитрова Стоилова
3 Аделина Пламенова Георгиева
4 Азис Сали Демирев
5 Айгус Мехмедова Копишева
6 Айше Фиерест Осман
7 Айше Шабанова Илиева
8 Аксения Албертова Михайлова
9 Албена Василева Михова
10 Албена Добрева Добрева
11 Албена Иванова Михайлова
12 Албена Красимирова Михайлова
13 Албена Любенова Младенова
14 Албена Методиева Узунова
15 Албена Михайлова Динева
16 Албена Огнянова Узунова
17 Алберт Алдомиров Михайлов
18 Алдин Георгиев Асенов
19 Александрия Георгиева Дукова
20 Александър Демирев Стафанов
21 Александър Дженев Иванов
22 Александър Димитров Атанасов
23 Александър Емануилов Луков
24 Александър Мил. Гочев
25 Александър Митков Христов
26 Александър Михайлов Гемджиян
27 Александър Ранков Александров
28 Александър Сашев Георгиев
29 Алексанра Йорданова Недева
30 Алексей Илиев Добрев
31 Ана Драгославова Михайлова
32 Ана Илиева Ботева
33 Анастасия Стоянова Стойчева
34 Ангел Ангелинов Стефанов
35 Ангел Ангелинов Стефанов
36 Ангел Атанасов Ангелов
37 Ангел Василев Василев
38 Ангел Господинов Стратиев
39 Ангел Живков Ангелов
40 Ангел Каменов Янков
41 Ангел Николов Ангелов
42 Ангел Петков Цанев
43 Ангел Христов Якимов
44 Ангелина Вескова Енчева
45 Ангелина Димитрова Георгиева
46 Ангелина Михайлова Василева
47 Андон Атанасов Асенов
48 Андон Иванов Добрев
49 Андон Матев Василев
50 Андон Стоянов Иванов
51 Андрей Асенов Ангелов
52 Андрей Георгиев Германов
53 Андрей Димитров Василев
54 Андрей Иванов Асенов
55 Андрей Михайлов Андреев
56 Андрея Панайотов Андреев
57 Анелия Богданова Любенова
58 Анелия Денчева Пеева
59 Анелия Красимирова Георгиева
60 Анелия Петкова Коева
61 Анета Иванова Асенова
62 Анета Иванова Маркова
63 Анета Тодорова Николова
64 Анжел Николов Васев
65 Анжела Иванова Бекова
66 Анита Тонева Дженева
67 Анка Александрова Бачкова
68 Анка Ангелова Асенова
69 Анка Ангелова Василева
70 Анка Асенова Асенова
71 Анка Димитрова Ангелова
72 Анка Димитрова Дошева
73 Анка Динчева Костадинова
74 Анка Николова Ничева
75 Анна Асенова Кабова
76 Анна Самуилова Бошнакова
77 Антоанеа Кирилова Младенова
78 Антоанета Ангелова Димитрова
79 Антоанета Владимирова Василева
80 Антоанета Ганева Стоева
81 Антоанета Илиева Бозова
82 Антоанета Наскова Янева
83 Антон Димитров Стоянов
84 Антон Захариев Георгиев
85 Антон Иванов Точев
86 Антон Красимиров Петров
87 Антон Пенчев Тонев
88 Антон Тодоров Атанасов
89 Антон Тодоров Тодоров
90 Антонина Страхилова Стоева
91 Антонио Йорданов Карабонев
92 Антония Валериева Илиева
93 Антония Николаева Кръстева
94 Антония Русева Иванова
95 Аня Юриева Гьорева
96 Арто Ехиян Гарабедиян
97 Асан Ахмедов Пишкинов
98 Асен Ангелов Василев
99 Асен Божилов Нанев
100 Асен Иванов Ангелов
101 Асен Митков Владимиров
102 Асен Самов Йорданов
103 Атанас Йорданов Колев
104 Атанас Стефанов Атанасов
105 Атанас Ангелов Стоянов
106 Атанас Асенов Димитров
107 Атанас Демирев Михов
108 Атанас Димитров Данчев
109 Атанас Нинов Петров
110 Атанас Стоянов Атанасов
111 Атанас Тодоров Спиров
112 Атанас Христев Шаматаев
113 Атанас Юлиев Денчев
114 Атанас Янков Филипов
115 Атанаска Димитрова Нейчева
116 Атанаска Михайлова Иванова
117 Атония Стойчева Николова
118 Ахмед Мустафов Моллов
119 Балкана Петрова Кирилова
120 Банко Ангелов Чавдаров
121 Бахри Апти Мустафа
122 Бейхан Алиев Хюсеинов
123 Бенко Минчев Чакъров
124 Бинка Славеева Тончева
125 Бинко Недялков Бижев
126 Бинчо Стоянов Колев
127 Бисер Маринов Иванов
128 Бисерка Кирилова Кръстева
129 Бисрен Алиева Хюсеинова
130 Бистра Петранова Василева
131 Благовеста Руменова Станкова
132 Благой Иванов Милов
133 Боби Димитров Стефанов
134 Богдан Динков Жеков
135 Богомил Павлов Деянов
136 Божидар Демирев Димитров
137 Божидар Живков Балканджийски
138 Божидар Здравков Стефанов
139 Божидар Иванов Димитров
140 Божидар Митков Йорданов
141 Божурка Ангелова Филипова
142 Бойка Кирилова Демирева
143 Бойка Митева Стефанова
144 Бойчо Димитров Боев
145 Бони Ангелов Киров
146 Бонка Ангелова Илиева
147 Бонка Денчева Бахова
148 Борис Ангелов Гаджев
149 Борис Иванов Борисов
150 Борис Стоилов Найденов
151 Борислав Василев Борисов
152 Борислав Величков Любенов
153 Борислав Георгиев Симеонов
154 Борислав Димитров Димитров
155 Борислав Любомиров Стоянов
156 Борислав Тончев Кисьов
157 Борислава Георгиева Борисова
158 Боряна Асенова Михова
159 Боряна Илиева Стефанова
160 Боряна Кирилова Стоянова
161 Боряна Мирославова Христова
162 Боряна Миткова Петрова
163 Боряна Янкова Ангелова
164 Ботьо Демирев Димитров
165 Ботьо Митков Ботев
166 Боян Асенов Кабов
167 Боян Великов Обрешков
168 Боян Владимиров Динев
169 Боян Илиев Илиев
170 Боян Петров Григоров
171 Боянка Илиева Янкова
172 Братан Господинов Братанов
173 Бсам Хусеин Исмаил
174 Бюлент Ридван Дурмуш
175 Валентин Георгиев Георгиев
176 Валентин Господинов Иванов
177 Валентин Кръстев Иванов
178 Валентин Неделчев Грудев
179 Валентин Николов Павлов
180 Валентин Радославов Велев
181 Валентин Стоянов Панев
182 Валентин Тодоров Пагелски
183 Валентина Димитрова Петрова
184 Валентина Иванова Митева-Сапунджиева
185 Валентина Колева Стефанова
186 Валентина Николова Дерменджиева
187 Валентина Петрова Христова
188 Валентина Христова Берова
189 Валери Димитров Янкуловски
190 Валери Евлогиев Огнянов
191 Валери Славчев Динев
192 Вангел Апостолов Андонов
193 Ванина Иванова Стратиева
194 Ваня Благоева Андонова
195 Ваня Благоева Димитрова
196 Ваня Василева Вълчева-Илиева
197 Ваня Димитрова Димитрова
198 Ваня Иванова Желева
199 Ваня Стиянова Ябукова
200 Васил Атанасов Пенев
201 Васил Василев Първанов
202 Васил Викторов Дончев
203 Васил Димитров Аръчков
204 Васил Димитров Кърпачев
205 Васил Добринов Фандъков
206 Васил Здравков Стефанов
207 Васил Иванов Богданин
208 Васил Иванов Паскалев
209 Васил Иванов Фердинандов
210 Васил Иванов Христев
211 Васил Костов Банев
212 Васил Стефанов Киречев
213 Васил Стоянов Василев
214 Васил Шейтанов Здлавчев
215 Василена Стефанова Желязкова
216 Василка Ангелова Недава
217 Василка Кирова Митева-Костова
218 Василка Кирчева Стоянова
219 Василка Нейкова Милева
220 Василка Николаева Чортанова
221 Васка Иванова Ерменкова
222 Васко Ангелов Ангелов
223 Васко Георгиев Димов
224 Васко Митев Андреев
225 Васко Тишев Димитров
226 Васко Христова Якимов
227 Вася Борисова Ценова
228 Велизар Светославов Мишев
229 Велика Атанасова Гинчева
230 Велика Георгиева Делчева
231 Велико Стоянов Василев
232 Велислава Петева Танева
233 Величка Георгиева Петрова
234 Величка Минева Коева
235 Величка Николова Генева
236 Величко Костадинов Божинов
237 Величко Тончев Кънев
238 Велка Динчева Георгиева
239 Велко Димитров Вълчанов
240 Велко Христов Стоев
241 Венелин Албертов Михайлов
242 Венета Благоева Иванова
243 Венета Григорова Караиванова
244 Венета Николова Райчинова
245 Венка Величкова Миггел
246 Венко Василев Ангелов
247 Венцислав Атанасов Рисков
248 Венцислав Николаев Воденичаров
249 Венцислава Ангелова Мечкарска
250 Верка Благоева Милева
251 Веса Канева Динева
252 Весела Борисова Гергова
253 Весела Димова Димова
254 Весела Добрева Митева
255 Весела Здравкова Колева
256 Весела Калинова Христова
257 Весела Радиева Станкова
258 Весела Тодорова Тодорова
259 Веселин Асенов Пашов
260 Веселин Георгиев Корбетов
261 Веселин Иванов Кемилев
262 Веселин Иванов Христов
263 Веселин Йовчев Господинов
264 Веселин Колев Куршумов
265 Веселин Пейчев Стоянов
266 Веселин Радославов Радев
267 Веселин Сандев Григоров
268 Веселин Стефанов Асенов
269 Веселин Тодоров Василев
270 Веселина Атанасова Памукова
271 Веселина Георгиева Бъчварова
272 Веселина Зинкова Иванова
273 Веселина Иванова Андонова
274 Веселина Колева Сотирова
275 Веселина Николаева Лафчиева
276 Веселина Тодорова Кръстева
277 Веселка Кирилова Кирова
278 Веска Димитрова Христова
279 Веско Георгиев Ценов
280 Веско Енчев Димитров
281 Видка Тенчева Иванова
282 Видьо Георгиев Видев
283 Виктор Здравков Димов
284 Виктор Йорданов Родопски
285 Виктор Николов Галов
286 Виктор Танков Танков
287 Виктория Александрова Алексиева-Стефанова
288 Виолета Атанасова Ангелова
289 Виолета Борисова Харизанова
290 Виолета Вичева Кечикова
291 Виолета Иванова Стоянова
292 Витанка Георгиева Георгиева
293 Вихър Антонов Пишев
294 Владимир Боянов Динев
295 Владимир Георгиев Панайотов
296 Владимир Георгиев Василев
297 Владимир Георгиев Евтимов
298 Владимир Димитров Вълчанов
299 Владимир Илиев Демиров
300 Владимир Йорданов Петков
301 Владимир Митков Димитров
302 Владислав Николаев Вълчев
303 Вълка Гочева Митева
304 Въчко Георгиев Вълчев
305 Въчо Борисов Вълев
306 Габриела Георгиева Боянова
307 Габриела Иванова Бонева
308 Гаврил Йорданов Йосифов
309 Галена Тодорова Станчева
310 Галин Койчев Желязков
311 Галин Красимиров Китов
312 Галина Адрианова Желева
313 Галина Георгиева Янкова
314 Галина Илиева Терзобалиева
315 Галина Йорданова Митева
316 Галина Маринова Ангелова
317 Галина Ненова Стоянова
318 Галина Пенкова Кръстева
319 Галина Петрова Вълчева
320 Галина Събева Василева
321 Галя Генчева Борисова
322 Галя Димитрова Михова
323 Галя Илиева Русинова
324 Галя Монвова Мутишева
325 Галя Тенева Чернакова
326 Ганев
327 Ганка Георгиева Илиева
328 Ганка Иванова Славчева
329 Ганка Миткова Владимирова
330 Ганчо Христов Дидов
331 Ганчо Артян Гарабедиян
332 Ганчо Николаев Панчев
333 Ганчо Стефанов Райчинов
334 Гено Николов Иванов
335 Генчо Георгиев Генов
336 Генчо Николов Хубенов
337 Генчо Тенев Тенев
338 Геньо Кирев Илиев
339 Георги Атанасов Филипов
340 Георги Тотев Тотев
341 Георги Андонов Добрев
342 Георги Андреев Димитров
343 Георги Божянов Георгиев
344 Георги Бойчев Стоилов
345 Георги Василев Костов
346 Георги Величков Божинов
347 Георги Венциславов Йорданов
348 Георги Димитров Георгиев
349 Георги Димитров Георгиев
350 Георги Димитров Гочев
351 Георги Димитров Михайлов
352 Георги Димитров Нинев
353 Георги Димитров Стойчев
354 Георги Димитров Чобанов
355 Георги Димитроов Димитров
356 Георги Динев Гочев
357 Георги Динев Кожухаров
358 Георги Дойчев Георгиев
359 Георги Донков Георгиев
360 Георги Живков Георгиев
361 Георги Иванов Кръстев
362 Георги Иванов Матеев
363 Георги Йорданов Бадалов
364 Георги Йорданов Куков
365 Георги Кирилов Спиридонов
366 Георги Митков Тодоров
367 Георги Неделчев Стайков
368 Георги Недялков Вълчев
369 Георги Нейков Георгиев
370 Георги Ников Христов
371 Георги Николов Байгуски
372 Георги Николов Корбетов
373 Георги Петков Колев
374 Георги Петров Дондуков
375 Георги Петров Николов
376 Георги Петров Станев
377 Георги Радостинов Василев
378 Георги Сашев Иванов
379 Георги Стайков Иванов
380 Георги Стефанов Каравасилев
381 Георги Стефанов Кънчев
382 Георги Стефанов Стоянов
383 Георги Стоянов Ангелов
384 Георги Тодоров Манолов
385 Георги Тодоров Филев
386 Георги Цветанов Андонов
387 Георги Ценов Иванов
388 Гергана Алексиева Геновска
389 Гергана Владимирова Витанова
390 Гергана Дианова Йонкова
391 Гергана Димитрова Иванова
392 Гергана Здравкова Манойлова
393 Гергана Кънчева Григорова
394 Гергана Цветанова Жгумова
395 Героги Бориславов Кръстев
396 Гинка Борисова Стоянова
397 Гинка Демирева Иванова
398 Гинка Динева Радева
399 Гинка Митева Стефанова
400 Гинка Спахиева Игнатова
401 Гита Асенова Асенова
402 Гита Кирева Димитрова
403 Гичка Димитрова Митева
404 Господин Димитров Русев
405 Господинка Георгиева Радева
406 Господинка Кирова Костова
407 Гочо Танев Христов
408 Гошо Леков Гочев
409 Гошо Павлов Ташев
410 Гошо Тилев Пенев
411 Гремия Василева Андронова
412 Григор Недялков Григоров
413 Гюлюзар Тефик Ковачева
414 Гюнчер Гюрселов Сеферов
415 Дамян Райков Дамянов
416 Данаил Динев Колев
417 Данаил Милков Тонев
418 Даниел Алексиев Димитров
419 Даниел Бонев Чавдаров
420 Даниел Ваньов Станев
421 Даниел Вълков Делчев
422 Даниел Вълов Дамянов
423 Даниел Дралчев Донев
424 Даниел Куманов Иванов
425 Даниел Любомиров Тодоров
426 Даниел Маринов Кичуков
427 Даниел Петев Тодоров
428 Даниела Вълчева Иванова
429 Даниела Иванова Иванова
430 Даниела Павлова Димитрова
431 Даниела Павлова Пенева
432 Даниела Петрова Георгиева
433 Даниела Петрова Колева
434 Данчо Атанасов Тонев
435 Дарина Богомилова Иванова
436 Дарина Драганова Драганова
437 Дарина Колева Калъчева
438 Дарина Колева Пенкова
439 Даринка Христова Керчева
440 Дария Данчова Манчева
441 Дафинка Куманова Митева
442 Дафинка Христова Якимова
443 Деан Желев Филипов
444 Деан Николов Панов
445 Делян Атанасов Ангелиев
446 Деляна Илиева Вълкова
447 Демир Александров Стефанов
448 Демир Димитров Митев
449 Денис Енвер Местан
450 Денислав Владимиров Демирев
451 Деница Валентинова Стоянова
452 Деница Иванова Тенева
453 Деница Петрова Костадинова
454 Деница Руменова Илиева
455 Десимир Валериев Скорчев
456 Десислав Янков Стойков
457 Десислава Ангелова Димитрова
458 Десислава Динкова Димитрова
459 Десислава Иванова Митева
460 Десислава Костадинова Стойкова
461 Десислава Миленова Илиева
462 Десислава Петкова Воденичарова
463 Десислава Петкова Павлова
464 Детелина Жечкова Динева
465 Детелина Стоянова Русева
466 Дешка Иванова Йорданова
467 Деян Деянов Димитров
468 Деян Светославов Иванов
469 Дженка Славова Иванова
470 Диана Ангелова Иванова
471 Диана Георгиева Павлова
472 Диана Дикова Братанова
473 Диана Иванова Андонова
474 Диана Илиева Добрева
475 Диана Кирилова Станчева-Щерева
476 Диана Костова Милева
477 Диана Султанова Огнянова
478 Диана Тончева Кънева
479 Диана Трифонова Петкова
480 Дилян Пламенов Петров
481 Димитра Първанова Димитрова
482 Димитрина Атанасова Тунчева
483 Димитрина Цолова Славкова
484 Димитринка Крумова Грозева
485 Димитринка Николова Бакалова
486 Димитър Ангелов Димитров
487 Димитър Ангелов Михайлов
488 Димитър Вълчев Вълчев
489 Димитър Въчев Борисов
490 Димитър Георгиев
491 Димитър Георгиев Димитров
492 Димитър Георгиев Димитров
493 Димитър Георгиев Димитров
494 Димитър Георгиев Добрилов
495 Димитър Георгиев Доев
496 Димитър Георгиев Кънчев
497 Димитър Димитров Димитров
498 Димитър Димитров Димитров
499 Димитър Дончев Димитров
500 Димитър Иванов Алестров
501 Димитър Кирилов Богданов
502 Димитър Колев Димитров
503 Димитър Колев Димитров
504 Димитър Константинов Ларгов
505 Димитър Константинов Господинов
506 Димитър Костадинов Иванов
507 Димитър Любомиров Аргиров
508 Димитър Марков Георгиев
509 Димитър Митков Димитров
510 Димитър Недялков Христов
511 Димитър Николов Гривов
512 Димитър Николов Чавдаров
513 Димитър Петков Димитров
514 Димитър Петков Димитров
515 Димитър Петров Бангиев
516 Димитър Петров Димитров
517 Димитър Петров Дичев
518 Димитър Радославов Одрински
519 Димитър Светославов Конакчиев
520 Димитър Спасов Кърпачев
521 Димитър Стефанов Димитров
522 Димитър Стефанов Тодоров
523 Димитър Христов Пенчев
524 Димитър Цанков Илиев
525 Димитър Цветанов Здравчев
526 Димитър Янев Кобуров
527 Димитър Янков Узунов
528 Димка Стоянова Абаджиева
529 Димка Чавдарова Димитрова
530 Димо Стоянов Димов
531 Дина Гочева Пенева
532 Дина Евстатиева Чавдрарова
533 Динка Кирилова Паскалева
534 Динка Славова Желязкова
535 Динко Банев Жеков
536 Динко Вълчев Костадинов
537 Динко Генчев Енев
538 Динко Георгиев Динев
539 Динко Георгиев Радков
540 Динко Жеков Иванов
541 Динко Радев Радев
542 Динчо Стоянов Златев
543 Дичка Господинова Димитрова
544 Диян Димитров Иванов
545 Диян Димчев Делчев
546 Диян Колев Чернаков
547 Диян Райчев Райчев
548 Диян Стефанов Киров
549 Дияна Петрова Господинова
550 Дияна Славова Георгиева
551 Добрин Стоянов Атанасов
552 Добрина Николова Гетова
553 Добрина Няголова Тодорова
554 Добринка Георгиева Иванова
555 Добринка Господинова Колева
556 Добринка Димитрова Видева
557 Добринка Митева Минчева
558 Добромир Александров Милков
559 Добромир Колев Иванов
560 Добромир Минчев Йорданов
561 Добромир Николаев Ангелов
562 Добромира Колева Иванова
563 Дона Ганева Църнова
564 Доника Георгиева Божанова
565 Донка Ангелова Христова
566 Донка Бючева Здравчева
567 Донка Василева Борисова
568 Донка Василева Панчева
569 Донка Димитрова Митева
570 Донка Добрева Динева
571 Донка Желева Митева
572 Донка Желязкова Асенова
573 Донка Иванова Паскалева
574 Донка Минкова Михова
575 Донка Христова Тенева
576 Дончо Йорданов Александров
577 Дончо Петков Стоянов
578 Доню Василев Димитров
579 Дора Кунева Приставова
580 Дора Ламбрева Димитрова
581 Дора Станилова Георгиева
582 Дориана Петрова Иванова
583 Дочка Димитрова Колева
584 Дочка Неделчева Славова
585 Драган Георгиев Минчев
586 Дянко Петров Панайотов
587 Евгени Весков Енчев
588 Евгени Иванов Василев
589 Евгени Миладинов Иванов
590 Евгени Тянев Гочев
591 Евдокия Донева Георгиева
592 Евдокия Нанова Райчинова
593 Евелина Любенова Карамучева
594 Екатерина Иванова Василева
595 Екатерина Иванова Сапунджиева
596 Елена Атанасова Енчева
597 Елена Георгиева Влаева
598 Елена Георгиева Достинова
599 Елена Георгиева Тенева
600 Елена Димитрова Колева
601 Елена Димитрова Крайчева
602 Елена Евгениева Неделчева
603 Елена Емилова Михайлова
604 Елена Иванова Тонева
605 Елена Михаилова Костадинова
606 Елена Николова Петкова
607 Елена Петкова Генева
608 Елена Руменова Райкова
609 Елена Санева Митева
610 Елена Стоилова Славова
611 Елена Христова Василева
612 Елена Щерева Траницова
613 Еленка Георгиева Иванова
614 Еленка Демирева
615 Еленка Илева Атанасова
616 Ели Иванова Боева
617 Ели Спасова Златева
618 Елица Методиева Денева
619 Елица Павликова Илева
620 Елка Иванова Йорданова
621 Елка Йовчева Иванова
622 Елка Колева Александрова
623 Елка Николова Димитрова
624 Елка Рачева Маринова
625 Елмаз Гюлезар Ковачева
626 Еманоил Тошев Минчев
627 Емил Алисадров Асенов
628 Емил Георгиев Цонев
629 Емил Кръстев Топалов
630 Емил Русанов Миланов
631 Емил Стоянов Ангелов
632 Емил Стоянов Гетов
633 Емили Николаева Андреева
634 Емилия Карлова Панайотова
635 Емилия Арсова Капитева
636 Емилия Драганова Клисурска
637 Емилия Йорданова Арабова
638 Емилия Кирилова Миткова
639 Емилия Николова Манолова
640 Емилия Стефанова Георгиева
641 Емилия Танева Иванова
642 Енчо Димитров Василев
643 Еньо Стефанов Найденов
644 Еремия Стоянов Сидов
645 Ерсин Юксел Дурмуш
646 Ерхан Юксел Дурмуш
647 Жана Данева Стойкова
648 Жана Стоянова Данчева
649 Жанет Георгиева Колева
650 Жанета Янкова Димитрова
651 Жеко Илиев Жеков
652 Жела Динева Кирева
653 Желка Пенева Димитрова
654 Желка Стефанова Ташева
655 Жельо Георгиев Тенев
656 Жельо Иванов Желев
657 Желяза Кръстева Банева
658 Желязка Милева Петрова
659 Желязка Николова Матева
660 Желязко Колев Генов
661 Желязко Стефанов Димов
662 Жени Ганчева Петрова
663 Женя Даниелова Стоянова
664 Женя Николаева Колева
665 Женя Райнова Голичева
666 Жечка Илиева Тодорова
667 Жечко Динев Тенев
668 Живка Александрова Маджарова
669 Живка Георгиева Иванова
670 Живка Иванова Петрова
671 Живка Петрова Симеонова
672 Живка Славова Динева
673 Живка Стойчева Иванова
674 Живко Александров Петров
675 Живко Ангелов Петров
676 Живко Гошев Тодоров
677 Живко Делчев Гочев
678 Живко Иванов Митрев
679 Живко Илиянов Митков
680 Живко Руменов Димитров
681 Живко Русев Проданов
682 Жулиета Стефанова Деянова
683 Жулиета Тонева Мишева
684 Звезделина Костадинова Генова
685 Здравко Ангелов Петков
686 Здравко Димитров Божев
687 Здравко Димов Димов
688 Здравко Танчев Георгиев
689 Зейра Мустафова Моллова
690 Зинка Демирева Арнаудова
691 Зинка Илиева Емилова
692 Златин Неделчев Неделчев
693 Златина Ангелова Шахъмова
694 Златка Ангелова Димитрова
695 Златка Ангелова Николова
696 Златка Атанасова Илиева
697 Златка Ботева Митева
698 Златка Господинова Димова
699 Златка Димитрова Стефанова
700 Златка Иванова Василева
701 Златка Илиева Панайотова
702 Златка Колева Павлова
703 Златка Маркова Маркова
704 Златка Наскова Янева
705 Златка Пенева Димитрова
706 Златка Петкова Михова
707 Златка Петрова Делчева
708 Златка Петрова Митева
709 Златка Петрова Тодорова
710 Златка Русева Георгиева
711 Златка Русева Демирева
712 Златко Димитров Георгиев
713 Златко Димитров Цанков
714 Златко Костов Тодоров
715 Зойка Михайлова Пешева
716 Зонка Юлиянова Креснова
717 Зорка Запрянова Димитрова
718 Зорка Михайлова Георгиева
719 Зоя Демирева Асенова
720 Зоя Петкова Христова
721 Зоя Цанкова Николова
722 Зюмбила Димитрова Митева
723 Зюмбила Драгославова Михайлова
724 Ива Миткова Динева
725 Ива Стоянова Стойчева
726 Ивайла Георгиева Кирева
727 Ивайло Бойков Тодоров
728 Ивайло Георгиев Александров
729 Ивайло Иванов Трендафилов
730 Ивайло Колев Минов
731 Ивайло Красимиров Бумбаров
732 Ивайло Петров Иванов
733 Ивайло Петров Петков
734 Ивайло Радославов Янков
735 Ивайло Ромеов Стоянов
736 Ивайло Симеонов Колев
737 Ивайло Христофоров Калинов
738 Ивалин Стефанов Иванов
739 Иван Александров Петровски
740 Иван Ангелов Василев
741 Иван Андреев Василев
742 Иван Андреев Иванов
743 Иван Атанасов
744 Иван Атанасов Енчев
745 Иван Благоев Благоев
746 Иван Василев Василев
747 Иван Василев Христев
748 Иван Веселинов Достинова
749 Иван Владимиров Дерменджиев
750 Иван Георгиев Асенов
751 Иван Георгиев Захариев
752 Иван Георгиев Иванов
753 Иван Георгиев Тодоров
754 Иван Грозев Марков
755 Иван Димитров Аръчков
756 Иван Димитров Динев
757 Иван Димитров Кехайов
758 Иван Димитров Паскалев
759 Иван Дончев Джамбазов
760 Иван Запрянов Маслиев
761 Иван Илиев Ангелов
762 Иван Илиев Иванов
763 Иван Илиев Недев
764 Иван Йовчев Колев
765 Иван Йорданов Йорданов
766 Иван Любенов Иванов
767 Иван Любенов Иванов
768 Иван Митев Митев
769 Иван Митков Иванов
770 Иван Недев Митев
771 Иван Неделчев Йорданов
772 Иван Николаев Дамянов
773 Иван Николаев Пешев
774 Иван Николов Грънчаров
775 Иван Павлинов Чочоров
776 Иван Петков Ченков
777 Иван Петров Иванов
778 Иван Стоянов Драгнев
779 Иван Стоянов Иванов
780 Иван Стоянов Павлов
781 Иван Тенев Иванов
782 Иван Щилиянов Тодоров
783 Иванка Атанасова Филипова
784 Иванка Богданова Богданова
785 Иванка Георгиева Стаменова
786 Иванка Гочева Атанасова
787 Иванка Грозева Желязкова
788 Иванка Димитрова Вълкова
789 Иванка Димитрова Димитрова
790 Иванка Динева Дечева
791 Иванка Дочева Вълева
792 Иванка Евстатиева Кръстева
793 Иванка Иванова Атанасова
794 Иванка Илиева Баталова
795 Иванка Илиева Георгиева
796 Иванка Кирева Попова
797 Иванка Коева Пехливанова
798 Иванка Маркова Заркова
799 Иванка Стоянова Йорданова
800 Иванка Танчева Господинова
801 Иванна Драгнева Василева
802 Ивелин Красимиров Денков
803 Ивелин Николов Минчев
804 Ивелина Александрова Иванова
805 Ивелина Деанова Тодорова
806 Ивелина Иванова Минкова
807 Ивелина Сидерова Чолакова
808 Ивелина Стефкова Георгиева
809 Ивелина Стоянова Калоянова
810 Иво Георгиев Петков
811 Иво Демирев Михов
812 Иво Митков Владимиров
813 Иво Младенов Ангелов
814 Иво Филипов Йосифов
815 Илиан Младенов Асенов
816 Илиана Иванова Недева
817 Илия Бонев Митев
818 Илия Борисов Илиев
819 Илия Георгиев Станев
820 Илия Димитров Неделчев
821 Илия Желев Илиев
822 Илия Живков Русинов
823 Илия Иванов Димитров
824 Илия Кирилов Митев
825 Илия Стефанов Кирев
826 Илиян Борков Илчев
827 Илиян Димитров Лафчиев
828 Илиян Йорданов Милушев
829 Илиян Николов Илиев
830 Илиян Танчев Господинов
831 Илиян Христов Шенков
832 Илияна Димитрова Янкова
833 Илияна Йорданова Георгиева
834 Илияна Стефкова Щерева
835 Илмаз Халил Кара
836 Ина Петкова Филипова
837 Инан Любчов Любенов
838 Инна Тодорова Тодорова
839 Йована Николаева Танева
840 Йовко Недялков Русев
841 Йовчо Ангелов Генов
842 Йовчо Владимиров Йовчев
843 Йонка Панева Гърлова
844 Йонко Марчев Йоргов
845 Йонко Стоянов Петков
846 Йордан Ботев Савов
847 Йордан Василев Мутафов
848 Йордан Владимиров Илиев
849 Йордан Георгиев Атанасов
850 Йордан Димитров Янев
851 Йордан Иванов Димов
852 Йордан Илиев Лилов
853 Йордан Ненчев Кожухаров
854 Йордан Николов Зехирев
855 Йордан Николов Йорданов
856 Йордан Пенчев Йорданов
857 Йордан Райчев Воденичарски
858 Йордан Цонев Йорданов
859 Йорданка Атанасова Караиванска
860 Йорданка Борисова Атанасова
861 Йорданка Великова Пасева
862 Йорданка Генчева Стоева
863 Йорданка Димова Николова
864 Йорданка Иванова Алексиева
865 Йорданка Иванова Танева
866 Йорданка Лазрова Николова
867 Йорданка Петкова Велева
868 Йорданка Райчева Щилиянова
869 Йорданка Стоянова Кутева
870 Ирена Божидарова Мирчева
871 Ирена Ганева Милкова
872 Ирена Димитрова Андонова
873 Ирена Драгомирова Йорданова
874 Ирина Владимирова Стоянова
875 Ирина Георгиева Башалова
876 Ирина Георгиева Пенева
877 Иснаил Яшар Левит
878 Исус Атанасов Михов
879 Кадрие Ариф Юсуф
880 Калин Николков Кюшев
881 Калина Василева Калоянова
882 Калина Георгиева Кехайова
883 Калоян Денчев Денев
884 Калоян Димитров Митев
885 Калоян Димитров Шаламанов
886 Калоян Динчев Колев
887 Калоян Митков Димитров
888 Калоян Стоев Кунев
889 Каля Илиева Димитрова
890 Каля Миткова Илиева
891 Каля Стефанова Димитрова
892 Камелия Атанасова Иванова
893 Камен Ангелов Ангелов
894 Камен Генчев Минчев
895 Камен Михайлов Кудрявцев
896 Камен Спасимиров Димитров
897 Кана Тенева Янчева
898 Капка Георгиева Палейкова
899 Карамфила Димитрова Янкова
900 Катерина Василева Ангелова
901 Катерина Владимирова Кънчева
902 Катерина Георгиева Тодорова
903 Катерина Костова Маджарова
904 Катюша Стефанова Томова
905 Катя Димитрова Ангелова
906 Катя Пеева Иванова
907 Катя Славова Чанкова
908 Катя Стефанова Стоянова
909 Керана Костова Лепарова
910 Кериман Мустафова Моллова
911 Кирил Андонов Тунчев
912 Кирил Георгиев Георгиев
913 Кирил Златев Симеонов
914 Кирил Златев Степанов
915 Кирил Илиев Димитров
916 Кирил Илиев Пандев
917 Кирил Петров Бонев
918 Кирил Славчев Йорданов
919 Кирил Стефанов Димитров
920 Кирил Стоичков Стоименов
921 Кирил Тошев Тошев
922 Кирил Христов Петров
923 Кирил Цанков Кръстев
924 Кирил Янков Михайлов
925 Кольо Георгиев Ангелов
926 Кольо Желязков Коев
927 Кольо Ройдев Костадинов
928 Кольо Тодоров Чернаков
929 Константин Георгиев Вълчев
930 Константин Димитров Господинов
931 Константин Петров Петров
932 Константин Христов Божков
933 Констатин Величков Божинов
934 Коста Любенов Любенов
935 Коста Стоянов Дерменджиев
936 Костадин Атанасов Костадинов
937 Костадин Георгиев Лепаров
938 Костадин Кирилов Костадинов
939 Костадин Петров Ненков
940 Костадинка Митева Вълкова-Минова
941 Костадинка Стоклова Младенова
942 Краси Стефанова Димитрова
943 Красимир Алексиев Кондев
944 Красимир Ангелов Кирев
945 Красимир Ангелов Тончев
946 Красимир Василев Паскалев
947 Красимир Владимиров Гошев
948 Красимир Димитров Киров
949 Красимир Здравков Божев
950 Красимир Иванов Желев
951 Красимир Иванов Николов
952 Красимир Красимиров Дечев
953 Красимир Минчев Коларов
954 Красимир Минчев Кръстев
955 Красимир Мирославов Дундев
956 Красимир Романов Пеев
957 Красимир Русев Иванов
958 Красимир Русев Кръстев
959 Красимир Стефанов Иванов
960 Красимир Тонев Илиев
961 Красимир Христов Андонов
962 Красимир Христов Иванов
963 Красимира Димитрова Иванова
964 Красимира Желязкова Ангелова
965 Красимира Иванова Кирева
966 Красимира Кирилова Недева
967 Красимира Колева Костадинова
968 Красимира Паскалева Христова
969 Красимира Петрова Панайотова
970 Красимира Петрова Ченкова
971 Красимира Цветанова Събева
972 Кремена Симеонова Кънчева
973 Кристина Иванова Цонева
974 Кръстьо Димитров Кръстев
975 Кузман Иванов Йоргов
976 Куман Божинов Колев
977 Кунка Славчева Димитрова
978 Лазарина Йорданова Милова
979 Лена Динкова Топалова
980 Лидия Кръстанова Каназирева
981 Лидия Петрова Ангелова
982 Лилия Костадинова Доева
983 Лилия Николаева Воденичарова
984 Лиляна Асенова Бадалова
985 Лиляна Димитрова Василева
986 Лиляна Димчева Димитрова
987 Лиляна Добрева Златева
988 Лиляна Иванова Аръчкова
989 Лиляна Иванова Тихолова
990 Лиляна Петрова Жекова
991 Люба Михайлова Недялкова-Василева
992 Любка Георгиева Тодорова
993 Любка Димитрова Лазарова
994 Любомир Александров Тодоров
995 Любомир Ангелов Илиев
996 Любомир Василев Динов
997 Любомир Василев Малоселски
998 Любомир Георгиев Младенов
999 Любомир Димитров Аргиров
1000 Любомир Динков Банев
1001 Любомир Йорданов Любенов
1002 Любомир Никифоров Иванов
1003 Любомир Петров Петров
1004 Любомир Славов Джагаров
1005 Любомир Чанков Чанков
1006 Любомира Бориславова Йорданова
1007 Любомира Любомирова Иванова
1008 Любчо Кънев Кънев
1009 Людмил Кирилов Спасов
1010 Магдалена Ангелова Белчева
1011 Магдалена Андонова Даскалова
1012 Магдалена Димитрова Чобанова
1013 Магдалена Стоянова Василева
1014 Малинка Йорданова Данова
1015 Мара Горанова Младенова
1016 Мара Гочева Делчева
1017 Мара Иванова Златева
1018 Маргарита Кръстева Маркова
1019 Маргарита Ангелова Христева
1020 Маргарита Вергилова Николова
1021 Маргарита Петрова Добрева
1022 Маргарита Петрова Ламбева
1023 Маргарита Христова Василева
1024 Марена Ангелова Йосифова
1025 Мариан Савов Кичуков
1026 Мариана Димитрова Богданова
1027 Мариана Димитрова Генова
1028 Мариана Здравкова Николова
1029 Мариана Лазарова Ерменкова
1030 Мариела Панайотова Стоева
1031 Мариела Симеонова Тончева
1032 Мариета Илиева Митева-Желязкова
1033 Мариета Петева Чернакова
1034 Мариета Танчева Танчева
1035 Марийка Асенова Стефанова
1036 Марийка Динева Божева
1037 Марийка Желева Митева
1038 Марийка Йорданова Белчева
1039 Марийка Пенева Иванова
1040 Марин Емилов Пеев
1041 Марин Лилиянов Златев
1042 Марина Атанасова Динева
1043 Марина Георгиева Георгиева
1044 Марина Дойчева Койчева
1045 Маринка Динева Георгиева
1046 Мариус Николов Пеев
1047 Маришка Иванова Ликова
1048 Мария Недялкова Бракалова
1049 Мария Тодорова Диманова
1050 Мария Христова Лучева
1051 Мария Ангелова Димитрова
1052 Мария Анестиева Саркисян
1053 Мария Асенова Илиева
1054 Мария Бонева Михова
1055 Мария Вангелова Байнашева-Коева
1056 Мария Василева Стойкова
1057 Мария Георгиева Гузгунджиева
1058 Мария Гьонова Станкова
1059 Мария Димитрова Кирова
1060 Мария Еленкова Костова
1061 Мария Енчева Георгиева
1062 Мария Иванова Кочева
1063 Мария Иванова Славова
1064 Мария Йорданова Тотева
1065 Мария Ламбрева Щерева
1066 Мария Людмилова Янкова
1067 Мария Маринова Стоянова
1068 Мария Михалева Костадинова
1069 Мария Николаева Ненчева
1070 Мария Пенчева Христева
1071 Мария Петкова Андонова
1072 Мария Петрова Григорова
1073 Мария Стоянова Христова
1074 Мария Тодорова Костова
1075 Мария Христова Иванова
1076 Мария Хростова Дочева
1077 Мария Цветанова Николова
1078 Марияна Андреева Иванова
1079 Марияна Златкова Кирякова
1080 Марияна Иванова Гочева
1081 Марияна Колева Колева
1082 Марияна Митева Гочева
1083 Марияна Нейкова Тодорова
1084 Марияна Николова Моллова
1085 Марияна Стоянова Ставрева
1086 Марко Русев Марков
1087 Мартин Андреев Андреев
1088 Мартин Валериев Недялков
1089 Мартин Димитров Митев
1090 Мартин Дончев Михайлов
1091 Мартин Костов Рангелов
1092 Мартина Валериева Вряшкова
1093 Маруся Иванова Петрова
1094 Маруся Стефанова Дахтерова
1095 Матьо Гочев Митев
1096 Мая Борисова Иванова
1097 Меглена Иванова Кабова
1098 Методи Андонов Тунчев
1099 Мехидин Мехмедали Адем
1100 Мехмед Османов Кертов
1101 Мехмед Тефик Тефик
1102 Миглен Ангелов Атанасов
1103 Миглена Асенова Владимирова
1104 Миглена Атанасова Тодорова
1105 Миглена Бойкова Димитрова
1106 Миглена Кирилова Кръстева
1107 Миглена Трайчева Найденова
1108 Миелна Димитрова Желязкова
1109 Милен Андреев Митков
1110 Милен Валериев Керчев
1111 Милен Веселинов Кръстев
1112 Милен Георгиев Паламарков
1113 Милен Канев Христов
1114 Милен Красимиров Кирев
1115 Милен Митков Димов
1116 Милен Стефанов Митев
1117 Милен Томов Тачев
1118 Милена Георгиева Николова
1119 Милена Стефанова Михайлова
1120 Милена Стоянова Кълчишкова
1121 Мили Георгиева Бърдарова
1122 Милка Делянова Попова
1123 Милка Петрова Проданова
1124 Милко Пенков Мулевски
1125 Милчо Христов Узунов
1126 Мима Илиева Бонева
1127 Мими Димитрова Божилова
1128 Мими Йорданова Илиева
1129 Мина Славова Йорданова
1130 Мина Христова Минкова
1131 Минка Божилова Димитрова
1132 Минка Георгиева Ангелова
1133 Минка Динева Петрова
1134 Минка Илчева Господинова
1135 Минка Колева Зехирева
1136 Минка Павлова Митева
1137 Минка Събева Йорданова
1138 Минко Стефанов Илиев
1139 Минчо Неделчев Върбанов
1140 Мира Петрова Георгиева
1141 Мирослав Георгиев Цеков
1142 Мирослав Димов Атанасов
1143 Мирослав Димов Димов
1144 Мирослав Кирилов Минчев
1145 Мирослав Колев Дундев
1146 Мирослав Николов Костов
1147 Мирослав Русев Георгиев
1148 Мирослав Стефанов Митев
1149 Мирослав Стоянов Тодоров
1150 Мирчо Недялков Мирчев
1151 Митко Атанасов Колев
1152 Митко Ботев Митев
1153 Митко Велев Стефанов
1154 Митко Георгиев Крумов
1155 Митко Делчев Илиев
1156 Митко Димитров Митев
1157 Митко Драганов Димитров
1158 Митко Живков Гошев
1159 Митко Ивов Михов
1160 Митко Илиев Георгиев
1161 Митко Илиев Матаков
1162 Митко Йорданов Митев
1163 Митко Максимов Ангелов
1164 Митко Митков Димитров
1165 Митко Николов Желязков
1166 Митко Стоянов Чакалев
1167 Митъо Ганчев Митев
1168 Митьо Вълков Генев
1169 Михаил Анастасов Иванов
1170 Михаил Димитров Острев
1171 Михаил Здравков Щилиянов
1172 Михаил Проданов Георгиев
1173 Михаил Първан Чакъров
1174 Михаил Симеонов Асенов
1175 Михаил Спасов Вълчев
1176 Михаил Стоилов Младенов
1177 Михаил Янков Янков
1178 Мишо Василев Костадинов
1179 Младен Иванов Георгиев
1180 Момка Тенева Илиева
1181 Мустафа Махмуд Мустафа
1182 Мустафа Реджеб Керимов
1183 Мустафа Шемшидин Якуб
1184 Мустафа Шукри Ходжа
1185 Мюмюн Юсеинов Шабанов
1186 Надежда Бойкова Димитрова
1187 Надежда Здравкова Георгиева
1188 Надежда Любомирова Мулетарова
1189 Надежда Петрова Владимирова
1190 Наджие Яшар Тефик
1191 Надка Георгиева Минчева
1192 Надка Димитрова Енчева
1193 Надя Иванова Стоянова
1194 Надя Иванова Христова
1195 Надя Илиева Муртазова
1196 Надя Рашкова Димова
1197 Найидин Кяшиф Акиф
1198 Нанка Демирева Михова
1199 Нанка Илиева Атанасова
1200 Нанка Миткова Димитрова
1201 Нанко Динев Проданов
1202 Наси Георгиева Иванова
1203 Наска Михайлова Михайлова
1204 Наско Димитров Георгиев
1205 Наско Янев Добрев
1206 Наталия Иванова Танева
1207 Наталия Йорданова Тимова
1208 Наталия Николова Родопска
1209 Наталия Христова Колева
1210 Наташа Борисова Георгиева
1211 Наташа Йорданова Русинова
1212 Начо Динев Начев
1213 Невена Георгиева Бадалова
1214 Невена Георгиева Братоеева
1215 Невена Миткова Георгиева
1216 Невена Стефанова Илиева
1217 Невена Трендафилова Бадалова
1218 Неда Колева Славова
1219 Недка Ненова Костова
1220 Недка Асенова Трайчева
1221 Недка Николова Ташева
1222 Недко Йорданов Недев
1223 Недялка Георгиева Корбетова
1224 Недялка Димитрова Димитрова
1225 Недялка Добрева Жекова
1226 Недялка Радева Петрова
1227 Недялка Тенева Тенева
1228 Недялко Димитров Вълчанов
1229 Недялко Михайлов Мицев
1230 Недялко Христов Недялков
1231 Незихат Исмаилова Хасанова
1232 Нейка Господинова Тенева
1233 Неколай Георгиев Корбетов
1234 Нела Вичева Драганова
1235 Нели Георгиева Бахчеванова
1236 Нели Желязкова Димова
1237 Нели Иванова Тонева
1238 Нели Михайлова Стиклер
1239 Нели Тодорова Димитрова
1240 Никола Атанасов Колев
1241 Никола Василев Вълчев
1242 Никола Георгиев Николов
1243 Никола Петров Иванов
1244 Никола Тенев Колев
1245 Николай Пламенов Велков
1246 Николай Ангелов Каназиров
1247 Николай Анжелов Николов
1248 Николай Великов Рандев
1249 Николай Вълчев Иванов
1250 Николай Генов Николов
1251 Николай Георгиев Андонов
1252 Николай Георгиев Цонев
1253 Николай Дралчев Донев
1254 Николай Желев Филипов
1255 Николай Иванов Колев
1256 Николай Игнатов Иванов
1257 Николай Илиев Джингозов
1258 Николай Илиев Димов
1259 Николай Илиянов Николов
1260 Николай Кирилов Николов
1261 Николай Койчев Ванков
1262 Николай Красимиров Хърлев
1263 Николай Любенов Пеев
1264 Николай Любомиров Попов
1265 Николай Минков Евтимов
1266 Николай Михайлов Борисов
1267 Николай Николев Воденичаров
1268 Николай Павлов Петров
1269 Николай Панайотов Колев
1270 Николай Петров Филипов
1271 Николай Стойков Данчев
1272 Николай Стоянов Данчев
1273 Николай Тодоров Тодоров
1274 Николина Панайотова Любенова
1275 Николина Толева Гендова
1276 Николина Христова Станчева
1277 Николинка Георгиева Николова
1278 Николинка Пенка Колева
1279 Нина Дешкова Николова
1280 Нино Йотов Нинов
1281 Нончо Христов Мигленчев
1282 Нора Димитрова Йоргова
1283 Нора Тодорова Цандева
1284 Нуриян Нефетова Исмаилова
1285 Огнян Асенов Балкански
1286 Огнян Йорданов Христов
1287 Оля Миткова Григорова
1288 Орлин Рангелов Манойлов
1289 Осман Мехмед Дългъч
1290 Осман Мехмедов Кертов
1291 Павел Атанасов Трандов
1292 Павел Георгиев Петров
1293 Павел Николаев Петров
1294 Павел Петков Лазаров
1295 Павел Пламенов Александров
1296 Павлета Иванова Ванкова
1297 Павлик Георгиев Илиев
1298 Павлин Динев Павлов
1299 Павлина Илиева
1300 Павлина Миткова Илиева
1301 Павлина Миткова Илиева
1302 Павлина Стефанова Тодорова
1303 Павлина Янчева Атанасова
1304 Павлинка Костадинова Христова
1305 Панайот Николаев Цветков
1306 Парушка Христова Христова
1307 Паунка Георгиева Петрова
1308 Пенка Ангелова Русинова
1309 Пенка Георгиева Минчева
1310 Пенка Георгиева Франгова
1311 Пенка Гочева Коева
1312 Пенка Динева Георгиева
1313 Пенка Иванова Тодорова
1314 Пенка Йорданова Ташева
1315 Пенка Колева Божева
1316 Пенка Николова Колев
1317 Пенка Савова Димова
1318 Пенка Цветкова Василева
1319 Пенчо Еленов Неделов
1320 Пенчо Петров Петров
1321 Пеньо Динев Атанасов
1322 Пеньо Тодоров Динев
1323 Пеню Петров Манев
1324 Пепа Енчева Михайлова
1325 Пепа Стоянова Вълчева
1326 Пепи Станилова Жекова
1327 Петкана Иванова Шинина
1328 Петко Ангелов Чулов
1329 Петко Димитров Младенов
1330 Петко Желязков Матев
1331 Петко Иванов Петков
1332 Петко Иванов Приставов
1333 Петко Илчев Динев
1334 Петко Марков Марков
1335 Петко Цветанов Николов
1336 Петрана Методиева Йосифова
1337 Петранка Василева Поборникова
1338 Петранка Генкова Недялкова
1339 Петранка Георгиева Кацарова
1340 Петранка Дочева Попова
1341 Петранка Желева Щерева
1342 Петър Ангелов Петров
1343 Петър Борисов Киров
1344 Петър Василев Попов
1345 Петър Георгиев Колев
1346 Петър Георгиев Петров
1347 Петър Димитров Марков
1348 Петър Димитров Недковски
1349 Петър Димов Костадинов
1350 Петър Дянков Петров
1351 Петър Иванов Александров
1352 Петър Иванов Димитров
1353 Петър Иванов Ерменков
1354 Петър Иванов Иванов
1355 Петър Илиев Благов
1356 Петър Илиев Петров
1357 Петър Йорданов Гърбов
1358 Петър Кирилов Петров
1359 Петър Крумов Петков
1360 Петър Минков Атанасов
1361 Петър Павлов Вълчев
1362 Петър Стефанов Щерев
1363 Петър Стоев Латев
1364 Петър Стоянов Петров
1365 Петър Стоянов Петров
1366 Петър Христов Зарев
1367 Петьо Ангелов Недев
1368 Петьо Ангелов Пеев
1369 Петьо Атанасов Пенев
1370 Петьо Динев Коев
1371 Петьо Илиев Костов
1372 Петя Атанасова Бонева
1373 Петя Веселинова Кондева
1374 Петя Димитрова Дънекова
1375 Петя Димитрова Тошева
1376 Петя Добринова Митева
1377 Петя Иванова Георгиева
1378 Петя Иванова Иванова
1379 Петя Иванова Михайлова
1380 Петя Кирилова Кръстева
1381 Петя Николаева Сеизова
1382 Петя Николова Василева
1383 Петя Пенчева Белчева
1384 Петя Руменова Димкова
1385 Петя Тошкова Маринова
1386 Пеьо Велков Делев
1387 Пламен Ангелов Пенев
1388 Пламен Вангелов Колев
1389 Пламен Григоров Гочев
1390 Пламен Дончев Колев
1391 Пламен Иванов Борисов
1392 Пламен Миланов Табаков
1393 Пламен Мирославов Пенев
1394 Пламен Пенев Пенев
1395 Пламен Стефанов Георгиев
1396 Пламен Стефанов Любенов
1397 Пламен Тодоров Коларов
1398 Пламена Иванова Кънева
1399 Пламена Николаева Вълчева
1400 Продан Иванов Колев
1401 Рада Стоянова Геновска
1402 Ради Динков Радев
1403 Ради Желязков Радев
1404 Радин Митков Ботев
1405 Радина Андреева Иванова
1406 Радина Несторова Личева
1407 Радка Василева Стоянова
1408 Радка Генчева Тодорова
1409 Радка Георгиева Петрова
1410 Радка Иванова Георгиева
1411 Радка Иванова Илиева
1412 Радка Канева Димитрова
1413 Радка Миткова Господинова
1414 Радка Христева Шаматаева
1415 Радомир Николов Драгиев
1416 Радослав Владинов Рашев
1417 Радослав Димитров Ламбрев
1418 Радослав Иванов Динов
1419 Радослав Косев Костадинов
1420 Радослав Петков Софиев
1421 Радослава Георгиева Димитрова
1422 Радост Пейчева Костова
1423 Радостин Янков Филипов
1424 Радостина Иванова Томова
1425 Радостина Тодорова Петрова
1426 Райка Иванова Куршумова
1427 Райко Митков Даскалов
1428 Райме Асанова Пишкинова
1429 Райна Георгиева Илиева
1430 Райна Георгиева Манолева
1431 Райничка Иванова Ангелова
1432 Райно Димитров Райнов
1433 Райно Йовчев Райнов
1434 Райчо Спасов Гицов
1435 Ралица Андонова Матева
1436 Ралица Бориславова Захариева
1437 Ралица Каменова Кръстева
1438 Ралица Тодорова Недева
1439 Рамадан Сейди Тукич
1440 Рангел Велчев Велчев
1441 Рангел Стоилов Иванов
1442 Рачо Делев Радев
1443 Рачо Златинов Йосифов
1444 Рашко Петров Джинин
1445 Рая Стилиянова Иванова
1446 Ремзи Ахмедов Юсеинов
1447 Ремзис Юсеинова Джан
1448 Ренета Панайотова Петкова
1449 Ренета Петрова Иванова-Генадиева
1450 Рени Ангелова Данчева
1451 Рожди Салиф Шабан
1452 Роза Славчева Маркова
1453 Розита Найденова Славчева
1454 Роман Николов Найденов
1455 Росанка Колева Гочева
1456 Росен Ангелов Демирев
1457 Росен Василев Драганов
1458 Росен Георгиев Теофаров
1459 Росен Живков Славов
1460 Росен Николаев Иванов
1461 Росен Николаев Тодоров
1462 Росен Петров Пулев
1463 Росица Ангелова Димитрова
1464 Росица Генева Генева
1465 Росица Георгиева Михалева
1466 Росица Колева Пенева
1467 Росица Петкова Стоянова
1468 Росица Русева Димитрова
1469 Росица Щерева Грудева
1470 Румен Александров Тодоров
1471 Румен Алексиев Събчев
1472 Румен Димитров Димитров
1473 Румен Димитров Стоянов
1474 Румен Иванов Канев
1475 Румен Иванов Русев
1476 Румен Йорданов Минов
1477 Румен Маринов Атанасов
1478 Румен Руменов Янков
1479 Руминела Станева Ненова
1480 Румяна Методиева Илиева
1481 Румяна Сотирова Милкова
1482 Румяна Стоянова Стойчева
1483 Румяна Тотева Христова
1484 Румяна Христова Воденичарова
1485 Русана Георгиева Господинова
1486 Руска Господинова Деликолева
1487 Руска Манолова Стоянова
1488 Руслан Тенев Русев
1489 Савина Димова Иванова
1490 Савка Стоянова Стефанова
1491 Сание Садъкова Садъкова
1492 Сание Юсеин Якуб
1493 Сафет Сейди Токуч
1494 Светла Боянова Карамучева
1495 Светла Динева Ангелова
1496 Светла Динчева Златева
1497 Светла Иванова Караиванова
1498 Светла Ламбова Тагова
1499 Светла Миткова Димитрова
1500 Светла Петрова Цонева
1501 Светла Тодорова Иванова
1502 Светлана Цанева Георгиева
1503 Светлин Григоров Григоров
1504 Светлозар Александров Милков
1505 Светослав Ангелов Скробански
1506 Светослав Богданов Борисов
1507 Светослав Костадинов Славов
1508 Светослав Статев Бакалов
1509 Светослав Цветков Димитров
1510 Светослава Георгиева Банева
1511 Свилен Стоянов Стефанов
1512 Севде Юсеинова Кертова
1513 Севджан Халилова Фейзула
1514 Северина Илиева Пишкинова
1515 Селайдън Ахмедов Ахмедов
1516 Селвет Шукри Токуч
1517 Серафим Василев Камбуров
1518 Сергей Иванов Чифликчиев
1519 Сийка Пеева Костова
1520 Силвиа Тодорова Годорова
1521 Силвина Стефанова Христова
1522 Силвия Албенова Пеева
1523 Силвия Венецкова Паунова
1524 Силвия Георгиева Александрова
1525 Силвия Илиянова Филипова
1526 Силвия Кунчева Кунева
1527 Силвия Максимова Младенова
1528 Силвия Рашкова Узунова
1529 Силвия Славова Илиева
1530 Силвия Стефанова Събева
1531 Силвия Стоянова Динева
1532 Симеонка Русимова Иванова
1533 Слав Иванов Славов
1534 Славена Тодорова Иванова
1535 Славенка Петрова Черкезова
1536 Слави Веселинов Тончев
1537 Слави Гочев Димитров
1538 Славина Цветанова Величкова
1539 Славка Здравкова Сръбска
1540 Славка Кондева Йорданова
1541 Славка Савова Стоименова
1542 Славчо Георгиев Кръстев
1543 Славчо Христов Якимов
1544 Славяна Славова Славчева
1545 Снежана Ангелова Абрашева
1546 Снежана Атанасова Стоянова
1547 Снежана Георгиева Тенева
1548 Снежана Димитрова Радева
1549 Снежана Иванова Чакърова
1550 Снежана Кънева Стоянова
1551 Снежана Маринова Добрева
1552 Снежана Неделчева Димитрова
1553 Снежана Стоименова Кръстева
1554 Снежанка Костадинова Динева
1555 Снежанка Петрова Илиева
1556 Снежанка Томова Тишева-Господинова
1557 Соня Александрова Минчева
1558 Соня Асенова Русева
1559 Соня Димчова Цветанска
1560 София Ангелова Кънева
1561 София Тачова Лазарова
1562 София Томова Екиджи
1563 София Янчева Георгиева
1564 Спаска Цветанова Грудева
1565 Стабка Кръстева Ценова
1566 Стамен Василев Савов
1567 Станимир Атанасов Паунов
1568 Станимир Атанасов Христов
1569 Станимир Борисов Кисьов
1570 Станимир Динков Димитров
1571 Станимир Живков Митков
1572 Станимир Кирилов Жеков
1573 Станимир Стоянов Казаков
1574 Станимира Иванова Савова
1575 Станимира Кирилова Василева
1576 Станислав Великов Станев
1577 Станислав Стоянов Цветков
1578 Станка Асенова Демирева
1579 Станка Иванова Калоянова
1580 Станка Куртева Иванова
1581 Станка Куртева Хубенова
1582 Станка Павлова Георгиева
1583 Станко Тодоров Станков
1584 Стела Димитрова Христоскова
1585 Стела Динкова Господинова
1586 Стела Панайотова Койчева
1587 Стела Стефанова Деянова
1588 Стела Стефчова Петрова
1589 Стефан Асенов Миразчиев
1590 Стефан Великов Петров
1591 Стефан Генов Кирев
1592 Стефан Гошев Кънчев
1593 Стефан Деянов Стефанов
1594 Стефан Евгениев Кълчишков
1595 Стефан Жеков Колев
1596 Стефан Ивов Канев
1597 Стефан Илиев Щерев
1598 Стефан Кирев Димитров
1599 Стефан Кирилов Първанов
1600 Стефан Колев Стефанов
1601 Стефан Костов Василев
1602 Стефан Минков Стефанов
1603 Стефан Монев Монев
1604 Стефан Русчев Стефанов
1605 Стефан Светлозаров Славов
1606 Стефан Тенев Пенев
1607 Стефан Христов Вачков
1608 Стефан Христов Гюдюлев
1609 Стефан Щерев Щерев
1610 Стефана Ботева Митева
1611 Стефанка Димитрова Дженева
1612 Стефка Асенова Стефанова
1613 Стефка Вълчева Митева
1614 Стефка Георгиева Николова
1615 Стефка Делчева Давранска
1616 Стефка Димитрова Илиева
1617 Стефка Димитрова Калоянова
1618 Стефка Димитрова Петкова
1619 Стефка Димитрова Стефанова
1620 Стефка Димитрова Тенчева
1621 Стефка Димова Радева
1622 Стефка Енева Рангелова
1623 Стефка Иванова Георгиева
1624 Стефка Иванова Тенева
1625 Стефка Йорданова Миткова
1626 Стефка Николова Здравчева
1627 Стефка Петкова Славова
1628 Стефка Петрова Костова
1629 Стефка Славчева Цикалова
1630 Стефчо Михайлов Михов
1631 Стиван Миленов Бинчев
1632 Стилиян Марков Марков
1633 Стилян Николаев Сталев
1634 Стойка Иванова Милова
1635 Стойко Иванов Колев
1636 Стойко Стоянов Петков
1637 Стоилка Стойчева Гачева
1638 Стоимен Борисов Стойчев
1639 Стойно Георгиев Стойнев
1640 Стойно Петров Петров
1641 Стойчо Стоянов Казаков
1642 Стоян Димитров Петров
1643 Стоян Андреев Крайнов
1644 Стоян Атанасов Атанасов
1645 Стоян Георгиев Колев
1646 Стоян Димитров Стоянов
1647 Стоян Димитров Тодоров
1648 Стоян Иванов Добрев
1649 Стоян Калоянов Калоянов
1650 Стоян Мирков Мандов
1651 Стоян Митков Даскалов
1652 Стоян Недялков Гетов
1653 Стоян Николаев Данчев
1654 Стоян Стойчев Стоянов
1655 Стоян Стоянов Стоянов
1656 Стоян Христов Ничев
1657 Стоян Янякиев Костов
1658 Стояна Малчева Димитрова
1659 Стоянка Атанасова Станева
1660 Стоянка Димитрова Бангиева
1661 Стоянка Димитрова Проданова
1662 Стоянка Иванова Йорданова
1663 Стоянка Петкова Радева
1664 Стоянка Стоянова Радева
1665 Султана Емилова Иванова
1666 Сунай Ремзиев Османов
1667 Съба Георгиева Петкова
1668 Съби Йорданов Йорданов
1669 Съби Стоянов Хърсев
1670 Събин Рачев Радев
1671 Сюзан Ирфан Мустафа
1672 Таня Баева Баева-Тодорова
1673 Таня Живкова Гошева
1674 Таня Иванова Христева
1675 Таня Русчева Петрова
1676 Таня Трифонова Желева
1677 Таня Христова Радева
1678 Татяна Давидива Дундева
1679 Татяна Енчева Димитрова
1680 Татяна Кирилова Пеновска
1681 Татяна Миткова Грънчарова
1682 Татяна Михайлова Франгова
1683 Татяна Петрова Казакова
1684 Татяна Христова Ангелова
1685 Теменуга Енчева Панайотова
1686 Теменужка Костадинова Богоева
1687 Теньо Иванов Тенев
1688 Теодор Георгиев Попов
1689 Теодор Димитров Манчев
1690 Теодор Димитров Одрински
1691 Теодор Иванов Събев
1692 Теодор Стефков Господинов
1693 Теодора Иванова Тенева
1694 Теодора Колева Милкова
1695 Теодора Николова Калоянова
1696 Теодора Николова Тасева-Стойчева
1697 Теодора Радева Радева
1698 Тинка Димитрова Колева
1699 Тинка Петрова Николова
1700 Тихомир Александров Милков
1701 Тихомир Алексиев Кондев
1702 Тихомир Иванов Иванов
1703 Тихомир Иванов Кирев
1704 Тихомир Маринов Тенев
1705 Тодор Великов Тодоров
1706 Тодор Венцислов Лазаров
1707 Тодор Димитров Желязков
1708 Тодор Дойчев Тодоров
1709 Тодор Илиев Иванов
1710 Тодор Панайотов Краев
1711 Тодор Петков Тодоров
1712 Тодор Стефанов Желязков
1713 Тодорка Георгиева Атанасова
1714 Тодорка Георгиева Караколева
1715 Тодорка Кирева Димитрова
1716 Тодорка Стефанова Стоянова
1717 Тодорка Стоянова Василева
1718 Тома Любомиров Аргиров
1719 Тони Петева Маринчева
1720 Тони Тодоров Киров
1721 Тонка Георгиева Милкова
1722 Тонка Петрова Таргова
1723 Тончо Демирев Христозов
1724 Тончо Звезделинов Чернев
1725 Тоньо Колев Деликолев
1726 Тотю Георгиев Тотев
1727 Тошко Стойков Тонев
1728 Тошко Стоянов Кунев
1729 Тюркян Ридван Дурмуш
1730 Фани Александрова Стефанова
1731 Фани Димова Димова
1732 Фанка Димитрова Михова
1733 Фанка Любомирова Стефанова
1734 Фанка Минкова Стефанова
1735 Фанка Станкова Илиева
1736 Фанка Христова Шейтанова
1737 Фанка Шефкиева Асенова
1738 Фердес Фейзиева Пишкинова
1739 Ферихан Ридованова Ахмедова
1740 Фидана Димитрова Михова
1741 Фиданка Василева Воденичарска
1742 Фиданка Миткова Владимирова
1743 Фикрие Ахмедова Айтекин
1744 Хафизе Юксел Хайзиева
1745 Хриска Атанасова Шаматаева
1746 Христина Генадиева Петрова
1747 Христина Георгиева Тодорова
1748 Христина Господинова Аврамова
1749 Христина Иванова Гьошева
1750 Христина Иванова Димитрова
1751 Христина Иванова Ерменкова
1752 Христина Красимирова Арнаудова
1753 Христина Христова Михалкова
1754 Христинка Николаева Огнянова
1755 Християна Тенева Вълчева
1756 Христо Василев Христов
1757 Христо Василев Христонов
1758 Христо Господинов Христов
1759 Христо Иванов Господинов
1760 Христо Иванов Тодоров
1761 Христо Илиев Христов
1762 Христо Йорданов Илов
1763 Христо Любенов Любенов
1764 Христо Николаев Иванов
1765 Христо Петков Чобанов
1766 Христо Рангелов Благоев
1767 Христо Сашов Енчев
1768 Христомир Веселинов Нейчев
1769 Хюсеин Али Фучиджи
1770 Цвета Антова Димитрова
1771 Цветан Георгиев Грудев
1772 Цветан Димитров Здравчев
1773 Цветан Петков Николов
1774 Цветанка Борисова Георгиева
1775 Цветанка Василева Михайлова
1776 Цветанка Иванова Здравкова
1777 Цветанка Михайлова Христова
1778 Цветелин Славов Йорданов
1779 Цветелина Ангелова Червеняшка
1780 Цветелина Емилова Михайлова
1781 Цветелина Спасова Спасова
1782 Цветка Колева Дончева
1783 Цветомир Тошков Стоилов
1784 Цвятко Василев Цветков
1785 Ценка Стойкова Латева
1786 Цонка Ангелова Ангелова
1787 Цонка Вълева Райнова
1788 Черкес Яшаг Яшаров
1789 Шемшидин Шукри Якуб
1790 Шенол Черкезов Яшаров
1791 Шери Мюмюн Дурмуш
1792 Шефи Мустафа Якимова
1793 Шинка Димитрова Николова
1794 Шукри Мустафа Ходжа
1795 Шукринас Неджипова Керимова
1796 Щерьо Ангелов Филипов
1797 Юлиан Колев Карджилов
1798 Юлия Димитрова Тодорова
1799 Юлия Маринова Митева
1800 Юлия Миткова Илиева
1801 Юлия Миткова Митева
1802 Юлия Петкова Стоянова
1803 Юлия Петрова Миразчийска
1804 Юлия Стефанова Ковачева
1805 Юлияана Юлиева Огнянова
1806 Юлиян Радков Йорданов
1807 Юлияна Рангелова Златкова
1808 Юлкин Ахмед Юсеин
1809 Юри Александров Йорданов
1810 Юрий Христов Якимов
1811 Юсеин Кемилов Копишев
1812 Юсеин Сафет Токуч
1813 Явор Георгиев Янков
1814 Яна Ботева Дончева
1815 Янка Георгиева Асенова
1816 Янка Димитрова Воденичарска
1817 Янка Димитрова Зафирова
1818 Янка Запрянова Батаклиева
1819 Янка Марийкова Миткова
1820 Янка Стоянова Йорданова
1821 Янка Христова Бонева
1822 Янко Атанасов Драганов
1823 Янко Илиев Янков
1824 Янко Мартинов Костадинов
1825 Янко Насков Янев
1826 Янко Пейков Бойков
1827 Янко Петров Караиванов
1828 Янко Христов Мулдавлиев
1829 Ярослав Иванов Иванов
1830 Яшар Исмаилов Левендов
1831 Яшар Тефик Тефик

 

Отказва да регистрира следните лица:

1. Албена Добрева Добрева
2. Александър Демирев Стафанов
3. Антоанета Наскова Янева
4. Асен Божилов Нанев
5. Атанас Нинов Петров
6. Божидар Живков Балканджийски
7. Борислав Димитров Димитров
8. Боряна Мирославова Христова
9. Боян Илиев Илиев
10. Ваня Стоянова Ябукова
11. Галя Венциславова Тодорова
12. Георги Андреев Андреев
13. Георги Димов Чобанов
14. Господинка Кирова Костова
15. Даниел Руменов Милков
16. Деница Николаева Радилова
17. Димитър Цанков Илиев
18. Емил Василев Панджров
19. Емил Георгиев Цонев
20. Емилия Драганова Клисурска
21. Живка Маринова Желева
22. Иван Георгиев Иванов
23. Иво Демирев Михов
24. Илия Стойчев Христов
25. Илиян Стойчев Христов
26. Йордан Николов Йорданов
27. Красимира Димитрова Иванова
28. Любомир Никофоров Иванов
29. Мария Ламбрева Щерева
30. Мария Петрова Григорова
31. Михаил Спасов
32. Михаил Спасов Вълчев
33. Мустафа Реджеб Керимов
34. Надя Иванова Христова
35. Нермин Хасан Местан
36. Николина Христова Станчева
37. Петър Стефанов Щерев
38. Пламена Иванова Кънева
39. Пламена Петрова Чобанова
40. Родина Несторова Личева
41. Светлана Николаева Радилова
42. Светослав Ламбрев Гузгунджиев
43. Станимира Колева Ганчева
44. Стела Димитрова Христоскова
45. Стела Динкова Господинова
46. Стефка Славчева Цикалова
47. Стоян Димитров Стоянов
48. Христо Петков Чобанов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения