Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Благоевград с вх. № НС-05-83\9 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 15.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Първи изборен район –Благоевградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Милчев Ризов

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Стефанов Симонски

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Димчова Велкова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Галена Николаева Манова-Узунова

ЕГН 

ЧЛЕНОВЕ:

Мартин Йорданов Лалев

ЕГН

 

Тина Илианова Кълбова

ЕГН

 

Антоанета Кирилова Богданова

ЕГН

 

Антоанета Димитрова Кръстева

ЕГН

 

Елена Иванова Панчева

ЕГН

 

Радослав Иванов Митрев

ЕГН

 

Десислава Костадинова Грозданова

ЕГН

 

Галина Иванова Тренчева-Николова

ЕГН

 

Славчо Иванов Попов

ЕГН

 

Стоян Христов Христов

ЕГН

 

Мустафа Муса Сирачки

ЕГН

 

Емил Николов Тодоров

ЕГН

 

Анна Кирилова Бистричка

ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения