Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 46-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище с вх. № ЕП-05-4\14 от 30.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Търговищки. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В резултат на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Руменова Цонева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фериде Мехмед Чакър
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Димитрова Маркова
СЕКРЕТАР: Диана Йорданова Игнатова
ЧЛЕНОВЕ: Весела Цветанова Ерменкова
  Наталия Стефанова Миланова
  Маринела Павлова Първанова
  Васил Добрев Василев
` Диана Йорданова Жечева-Спасова
  Валери Георгиев Симеонов
  Спас Бонев Спасов
  Лъчезар Илиев Рачев
  Росица Кирилова Миланова
  Биляна Тодорова Лазарова
  Станьо Боянов Александров
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

239-ЕП/

Календар

Решения

 • № 2574-МИ / 02.10.2023

  относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2573-МИ / 02.10.2023

  относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

 • № 2572-МИ / 02.10.2023

  относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

 • всички решения