Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4585-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал от Данаил Иванов Петков, кандидат за народен представител от ПП „Български демократичен център“– БДЦ, против решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по електронната поща с вх. № НС-15-256 от 21.03.2017 г. изпратен от РИК – Враца, и подаден от Данаил Иванов Петков, кандидат за народен представител от ПП „Български демократичен център“ – БДЦ, против решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца. Към преписката са приложени: решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца; протокол № 14 от заседание на РИК – Враца, проведено на 17.03.2014 г., и присъствен списък на членовете на РИК; протокол № 15 от заседание на РИК – Враца, проведено на 18.03.2014 г., и присъствен списък на членовете на РИК; писмо рег. № 3700-25(1) от 16.03.2017 г. на секретар на община Враца; заповед № 298/13.03.2017 г. на секретар на община Враца и уведомление изх. № 25 от 05.03.2017 г. от кмета на с. Бели Извор, община Враца; заповед № 05 от 05.03.2017 г. на кмета на с. Бели Извор, община Враца.

Районната избирателна комисия е била сезирана със сигнал с вх. № 251/15.03.2017 г. за неправомерни действия от страна на кандидата за народен представител Кирил Александров Илиев в кметството и сградата на читалището в с. Бели Извор. Районна избирателна комисия – Враца е извършила проверка, във връзка с която са представени в комисията: писмо рег. № 3700-25(1) от 16.03.2017 г. на секретар на община Враца; заповед № 298/13.03.2017 г. на секретар на община Враца; уведомление изх. № 25 от 05.03.2017 г. от кмета на с. Бели Извор, община Враца; заповед № 05 от 05.03.2017 г. на кмета на с. Бели Извор, община Враца. Установено е, че Кирил Александров Илиев е регистриран като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение № 21-НС от 20.02.2017 г. и заема първото място в кандидатската листа на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“, като в периода от 20.02.2017 г. до 06.03.2017 г. същият не е изпълнил задължението си да ползва платен или неплатен отпуск за времето от регистрацията му като кандидат за народен представител до обявяване на резултатите от изборите, което е нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК.

Районната избирателна комисия на свое заседание от 17 март 2017 г. е разгледала проект на решение за установяване на нарушение на чл. 161, ал.1 от ИК от Кирил Александров Илиев, изразяващо се в неизползване от страна на кандидат, явяващ се и местен орган по смисъла на закона, на задължителен отпуск от 20.02.2017 г., представляващ момента на регистрацията му като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. съобразно Решение № 21-НС от 20.02.2017 г., до обявяване на резултатите от изборите. При проведеното гласуване РИК – Враца не е постигнал необходимото мнозинство от 2/3 за приемане на решение, с оглед на което е постановено решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 70, ал. 4 от ИК. В заседание на РИК на 18.03.2017 г. са изложени мотивите на членовете на РИК, гласували против проекта, и решението е подписано и публикувано на страницата на комисията.

Срещу така постановеното решение е подадена жалба, наименована сигнал, в който е посочено, че се обжалва решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца, като се иска ЦИК да го отмени и даде задължителни указания на РИК – Враца.

Централната избирателна комисия приема, че подаденият от Данаил Иванов Петков, кандидат за народен представител от ПП „Български демократичен център“ – БДЦ, сигнал срещу решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца, е подаден от лице, участник в изборния процес, поради което за него е налице правен интерес от постановяване на решение от РИК – Враца, както и че сигналът е подаден в законоустановения 3-дневен срок за оспорване на решението на РИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК кандидат, който е държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.

Както е посочено в решението на РИК – Враца, Кирил Александров Илиев е регистриран като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, от кандидатската листа на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение № 21-НС от 20.02.2017 г. Видно от приложените към жалбата доказателства от датата на регистрирането му за кандидат за народен представител – 20.02.2017 г., до 06.03.2017 г., Кирил Александров Илиев е продължавал да изпълнява функциите си на кмет на с. Бели Извор, община Враца, следователно е извършил нарушение на чл. 161, ал. 1 от ИК, като не е излязъл в отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите.

Разгледан по същество, сигналът е основателен. Кметовете на кметства и общини са част от изпълнителната власт и изпълняват функциите на държавата на територията на съответната община и кметство. Оспореното решение следва да бъде отменено и върнато на РИК – Враца, за произнасяне с необходимото мнозинство и постановяване на решение съобразно мотивите.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 156-НС от 18.03.2017 г. на РИК – Враца и ВРЪЩА преписката на РИК – Враца, за произнасяне по сигнал вх. № 251/15.03.2017 г. съобразно указанията в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1880-НС / 02.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решения с № 1829-НС от 27 март 2023 г., № 1843-НС от 29 март 2023 г., № 1867-НС от 31 март 2023 г. и № 1877-НС от 01 април 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1879-НС / 02.04.2023

  относно: жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • всички решения