Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 458-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Бест Ту Би“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-126 от 20.05.2014 г. от сдружение „Бест Ту Би", представлявано от Екатерина Иванова Атанасова - управител на сдружението, чрез пълномощника Веселка Кузманова Вачева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението към 14.05.2014 г. по ф.д. № 8539/2006 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Екатерина Иванова Атанасова, представляваща сдружението, в полза на Веселка Кузманова Вачева и на 104 (сто и четири) лица - представители на сдружение „Бест Ту Би"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 100 (сто) коректни записи и 4 (четири) некоректни записи.

Поради това регистрацията като наблюдатели на въпросните 4 (четири) лица следва да бъде отказана:

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Бест Ту Би", за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 100 упълномощени представители на сдружение „Бест Ту Би", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Зюлфие Кадирова Кьорова
2. Яна Дончева Кюмурджиева
3. Петко Ангелов Иванов
4. Иван Киров Киров
5. Станислав Георгиев Виденов
6. Стефан Руменов Маринов
7. Пейчо Димитров Димов
8. Антон Боянов Коджабашев
9. Пенко Георгиев Христов
10. Дияна Георгиева Христова
11. Йолина Марчева Чанева
12. Пламен Колев Колев
13. Стоян Костов Стоянов
14. Бойка Стайкова Арабаджиева
15. Галина Петрова Стефанова
16. Димитър Колев Шереметев
17. Дора Симеонова Щерева
18. Живко Щерев Щерев
19. Николай Велинов Николов
20. Слав Тодоров Георгиев
21. Стефан Димитров Ангелов
22. Вилислав Николаев Карпачев
23. Маргаритка Страхилова Карпачева
24. Марин Киров Димов
25. Здравко Кирилов Количков
26. Валентин Димитров Лазаров
27. Георги Добренов Костадинов
28. Александър Стефанов Иванов
29. Иванка Малинова Евгениева
30. Първан Максимов Симов
31. Андрей Николов Веселинов
32. Ивайло Валериев Асенов
33. Радослав Николов Захариев
34. Венцислав Атанасов Иванов
35. Снежанка Георгиева Викторова
36. Григор Асенов Григоров
37. Пролет Атанасова Николова
38. Лъчезар Стаменов Никифоров
39. Борис Богословов Йорданов
40. Георги Георгиев Георгиев
41. Даниела Валериева Стефанова
42. Адриана Валериева Иванова
43. Явор Руменов Давидков
44. Васил Альошин Иванов
45. Иво Петров Щерев
46. Севастиян Александров Ставриев
47. Малин Василев Иванов
48. Светлана Георгиева Николаева
49. Васил Кирилов Станимиров
50. Юрий Драганов Любенов
51. Малин Димитров Стоилов
52. Мария Стойкова Захариева
53. Георги Страхилов Зафиров
54. Данаил Методиев Давидков
55. Валери Асенов Ненков
56. Димитър Крумов Димитров
57. Иван Олегов Павлов
58. Димитър Стоянов Димитров
59. Иван Борисов Иванов
60. Юлия Миткова Първанова
61. Румен Първанов Димитров
62. Юлияна Кирилова Евгениева
63. Лидия Цветкова Борисова-Цуцуманска
64. Росица Димитрова Станковска
65. Лъчезар Кирилов Симеонов
66. Тодор Николов Цанев
67. Валентина Тошова Вълчева
68. Валери Рангелов Вълчев
69. Красимир Тошев Вълков
70. Боянка Иванчева Вълкова
71. Гергана Александрова Анева
72. Горан Георгиев Готев
73. Яна Димитрова Банковска
74. Пенка Костова Римпанова
75. Филип Венков Вълчев
76. Димитър Величков Димитров
77. Недко Митков Митев
78. Димитър Димов Димитров
79. Ирена Йорданова Иванова
80. Атанас Ценов Петков
81. Стелиан Свиленов Караманов
82. Петър Винченцов Гецков
83. Стефка Минчева Шивачева-Витларова
84. Красимир Иванов Демиров
85. Кристина Матеева Ташкова-Пешева
86. Анри Веселинов Георгиев
87. Веселка Кузманова Вачева
88. Велко Петров Ненков
89. Светослав Славчев Славчев
90. Любомир Ангелов Янъков
91. Aндрей Кирилов Велинов
92. Бетина Асенова Арсова
93. Ангел Иванов Попадиин
94. Георги Асенов Колев
95. Ненко Николов Брайнов
96. Милчо Радев Бекяров
97. Недельо Иванов Минков
98. Петър Димитров Георгиев
99. Вера Николаева Гинчева
100. Димитър Янчев Галъорв

 

Отказва регистрацията на останалите 4 упълномощени представители, както следва:

1.      Цвета Младенова Кирилова - ЕГН ...

2.      Цвета Младенова Кирова - ЕГН ...

3.      Валентин Асенов Юлчев - ЕГН ...

4.      Валентин Асенов Илчев - ЕГН ...

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения