Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4579-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на застъпник на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, регистриран с Решение № 4563-НС от 20 март 2017 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № НС-11-34 от 21.03.2017 г., подписано от Антония Минчева Душева, пълномощник на представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков съгласно пълномощно от 18.03.2017 г., за заличаване регистрацията на Сибила Емилова Стоянова, регистрирана като застъпник извън страната на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ с Решение № 4563-НС от 20 март 2017 г. на ЦИК, и анулиране на удостоверение № 3-24-НС от 20 март 2017 г.

Към писмото е приложено удостоверение № 3-24-НС от 20 март 2017 г. за застъпник извън страната на Сибила Емилова Стоянова.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 4 във връзка с чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 4172-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Сибила Емилова Стоянова, регистрирана като застъпник извън страната на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ с Решение № 4563-НС от 20 март 2017 г. на ЦИК, и анулира издаденото й удостоверение № 3-24-НС от 20 март 2017 г.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на застъпниците извън страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4563-НС/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения