Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4572-НС
София, 21 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-5) от 20.03.2017 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4308-НС от 14.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на 76 (седемдесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 1 бр. декларация по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-257 от 20.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 76 (седемдесет и шест) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател в страната 76 (седемдесет и шест) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Тодор Христов Гунчев

2.       

Корнелия Иванова Стоилова

3.       

Боян Венциславов Начев

4.       

Десислава Иванова Данчева

5.       

Ивайло Петков Кръстев

6.       

Стефка Славчева Кръстева

7.       

Маргарита Георгиева Георгиева

8.       

Даньо Георгиев Йорданов

9.       

Юлиян Кирилов Христов

10.  

Михаела Кирилова Страхилова

11.  

Десислава Денкова Богданова

12.  

Елена Венчова Костадинова

13.  

Анна Николаева Викентиева

14.  

Рая Истимиянова Стоилова

15.  

Йордан Станоев Аракчийски

16.  

Христинка Георгиева Джамбазова

17.  

Светослав Благовестов Господинов

18.  

Тереза Димитова Върбанова

19.  

Сергей Василев Васев

20.  

Цецка Тодорова Пенова

21.  

Димитър Георгиев Върбанов

22.  

Стойчо Василев Тодоров

23.  

Иван Сергиев Васев

24.  

Снежана Стайкова Колева

25.  

Маргарита Митова Герчова

26.  

Теодор Колев Колев

27.  

Мирослав Сергиев Сергиев

28.  

Николаи Живков Николов

29.  

Латун Бялков Славчев

30.  

Тодорка Методиева Туйкова

31.  

Георги Димитров Савов

32.  

Лилия Димитрова Спасова

33.  

Анелия Христова Станоева

34.  

Мария Ангелова Тодорова

35.  

Иван Владимиров Ангелов

36.  

Ралица Иванова Бачева

37.  

Димитър Петров Стефанов

38.  

Мария Димитрова Стефанова

39.  

Наталия Цветанова Петкова

40.  

Тодор Димитров Миланов

41.  

Калинка Симова Миланова

42.  

Мартин Габриел Ехмянов

43.  

Христо Йорданов Лесев

44.  

Георги Симеонов Латинов

45.  

Стоян Стоянов Коцев

46.  

Златина Методиева Методиева

47.  

Красимир Станков Породински

48.  

Соня Димитрова Божинова Киркова

49.  

Пламен Тодоров Кирков

50.  

Мария Стоянова Деспотова

51.  

Мая Николова Александрова

52.  

Николай Тотев Василев

53.  

Ружа Николаева Радева

54.  

Дениза Костадинова Христова

55.  

Лиляна Атанасова Илиева

56.  

Виктор Петков Илиев

57.  

Алекс Илиянов Илиев

58.  

Славчо Николов Иванов

59.  

Виолета Траянова Петрова   Мотолова

60.  

Стоянчо Николов Мотолов

61.  

Анелия Тошкова Асенова   Тотева

62.  

Ивет Венциславова Николова

63.  

Златко Димитров Илиев

64.  

Виолета Александрова Попова

65.  

Ивайло Петров Цанков

66.  

Красимир Велков Каменов

67.  

Иво Василев Тренков

68.  

Ани Красимирова Кунчева

69.  

Наталия Стоянова Кунчева

70.  

Наталия Йорданова Бонева

71.  

Велислав Ивайлов Николов

72.  

Димитър Петков Стоилков

73.  

Илиян Иванов Иванов

74.  

Милена Великова Иванова

75.  

Аделина Николова Свиленова

76.  

Дилян Петков Димитров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения