Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 457-ЕП
София, 31 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Б.С.M, против решение № 226-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 13 – Пазарджик

С вх. № ЕП-22-476 от 28.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Б.С.М., против решение № 226-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 13 – Пазарджик.

В Районната избирателна комисия – Пазарджик е постъпил сигнал от Б.С.М., с вх. № 11ЖС/26.05.2019 г., който сочи към осъществено нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември, реализирано във Фейсбук в публични групи Септември и Варвара.

Същият сигнал е разгледан и с решение № 226-ЕП от 26.05.2019 г. РИК – Пазарджик оставя сигнала без уважение с мотив, че приложената към сигнала разпечатка с агитация, насочваща избирателите да гласуват за № 3 в социалната мрежа фейсбук, не позволява да се идентифицира по категоричен начин лицето, скрито зад съответния профил в мрежата. С оглед на което, не е възможно да се установи самоличността на лицето, извършващо предизборна агитация.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката към жалбата, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 13 – Пазарджик, а по същество за неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия счита, че обжалваното решение № 226-ЕП от 26.05.2019 г., е правилно – законосъобразно. Районната избирателна комисия – Пазарджик оставя сигнала без уважение.

След като се запозна с приложената към жалба с вх. № ЕП-22-476/28.05.2019 г. разпечатка на заснети коментари под публикация във фейсбук, ЦИК установи, че са налице изискванията на § 1, т.15 ДР ИК, а именно – не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.М., против решение № 226-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 13 – Пазарджик.

Решението на Централната избирателна комисия подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК пред Административен съд – Пазарджик.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения