Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4562-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 (3-5) от 19.03.2017 г. от сдружение „СЪПОРТ“, представлявано от Петър Дименов Райчев – председател на УС, чрез пълномощника Иван Георгиев Георгиев, регистрирана с Решение на ЦИК № 4375-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Дименов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Иван Георгиев Георгиев, и пълномощно от Петър Дименов Райчев в полза на 103 (сто и три) лица – представители на сдружение „СЪПОРТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 103 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-250 от 19.03.2017 г. на ЦИК e пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 101 (сто и едно) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за две от лицата са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 101 (сто и един) упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Eмил Георгиев Божков

 

2.       

Санчо Асенов Енев

 

3.       

Георги Рангелов Райков

 

4.       

Гинка Стоилова Райкова

 

5.       

Асен Димитров Герджиков

 

6.       

Благо Славов Чакъров

 

7.       

Божидар Стоянов Михайлов

 

8.       

Георги Асенов Ковачев

 

9.       

Славчо Илиев Ковачев

 

10.  

Асен Илиев Христев

 

11.  

Славчо Асенов Ковачев

 

12.  

Йордан Делов Богданов

 

13.  

Рангел Илиев Китенски

 

14.  

Здравка Сашева Топалова

 

15.  

Дончо Ненов Топалов

 

16.  

Йордан Антонов Димитров

 

17.  

Митко Стоянов Митков

 

18.  

Йозо Рангелов Джамбазов

 

19.  

Запрянка Димитрова Христова

 

20.  

Асен Димитров Стефанов

 

21.  

Асен Христов Атанасов

 

22.  

Огнян Иванов Захариев

 

23.  

Величко Михайлов Рангелов

 

24.  

Атанас Сашев Илиев

 

25.  

Зорница Борисова Сулакова

 

26.  

Иван Рангелов Рангелов

 

27.  

Александър Иванов Ангелов

 

28.  

Андрей Атанасов Аргиров

 

29.  

Рангел Йорданов Атанасов

 

30.  

Даниела Йорданова Кирилова

 

31.  

Иван Георгиев Стойков

 

32.  

Митко Томов Митев

 

33.  

Митко Янков Михайлов

 

34.  

Асен Маринов Янков

 

35.  

Асен Янков Щерев

 

36.  

Сийка Руменова Димитрова

 

37.  

Антон Владимиров Спасов

 

38.  

Анастасия Иванова Коцева

 

39.  

Цветана Валентинова Ганчева

 

40.  

Магдалена Иванова Петкова

 

41.  

Костадин Кирев Кирев

 

42.  

Кирил Костадинов Кирев

 

43.  

Василка Йорданова Кирева

 

44.  

Митра Тодорова Базитова

 

45.  

Галина Иванова Богоева

 

46.  

Пенка Иванова Димитрова

 

47.  

Нонка Тодорова Христова

 

48.  

Тано Йорданов Драмерков

 

49.  

Митко Атанасов Маринов

 

50.  

Пенка Драганова Тенева

 

51.  

Пенка Иванова Никитова

 

52.  

Иванка Минкова Милева

 

53.  

Илия Огнянов Пиронков

 

54.  

Янко Самуилов Янков

 

55.  

Юлиян Веселинов Георгиев

 

56.  

Стефан Василев Антонов

 

57.  

Филип Илиев Ангелов

 

58.  

Филип Богданов Илиев

 

59.  

Румен Стоянов Ангелов

 

60.  

Васко Стоянов Ангелов

 

61.  

Валентин Василев Петров

 

62.  

Димитър Василев Пашов

 

63.  

Георги Велев Георгиев

 

64.  

Никола Илиев Стоянов

 

65.  

Страхил Огнянов Иванов

 

66.  

Асен Русев Шашев

 

67.  

Вельо Димитров Митев

 

68.  

Румен Райков Димитров

 

69.  

Христо Методиев Ангелов

 

70.  

Любен Сергев Янков

 

71.  

Ненчо Атанасов Яков

 

72.  

Илия Веселинов Цигуларов

 

73.  

Асен Борисов Костадинов

 

74.  

Валентин Стойков Сулаков

 

75.  

Стоян Георгиев Стойков

 

76.  

Демир Илиев Ангелов

 

77.  

Надя Димитрова Методиева

 

78.  

Асен Николов Ангелов

 

79.  

Ангел Стоянов Митков

 

80.  

Йордан Стоилов Юрданов

 

81.  

Марин Янков Демов

 

82.  

Янко Маринов Демов

 

83.  

Йордан Борисов Жилов

 

84.  

Мирослав Михайлов Жилов

 

85.  

Йордан Руменов Христов

 

86.  

Жеко Иванов Христов

 

87.  

Сашо Тодоров Атанасов

 

88.  

Ангел Сандов Стефанов

 

89.  

Атанас Сандов Стефанов

 

90.  

Ангел Запрянов Илиев

 

91.  

Дияна Янкова Благова

 

92.  

Иван Кирилов Захариев

 

93.  

Митко Асенов Асенов

 

94.  

Славчо Бориславов Лалев

 

95.  

Васил Димитров Джамбазов

 

96.  

Рики Йозов Джамбазов

 

97.  

Митко Йозов Джамбазов

 

98.  

Вълко Илиев Рашков

 

99.  

Иво Асенов Жилов

 

100.                     

Александър Ивов Жилов

 

101.                     

Еленка Иванова Гълъбова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1481-МИ / 26.09.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

  • № 1479-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Гроздан Георгиев Грозев в качеството му на кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 66-НС от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол

  • № 1478-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил

  • всички решения