Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4560-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 (17-2) от 18.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Вили Иванова Пехливанска, регистрирана с Решение на ЦИК № 4513-НС от 15.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Вили Иванова Пехливанска; пълномощни от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на 319 (триста и деветнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“; списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъците са представени и в електронен вид на технически носител; 319 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-244/19.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на подаване на заявката 311 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 8 от лицата са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 311 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Павлина Йорданова Лалова

 

2.       

Марияна Христова Мяховска

 

3.       

Петя Стоянова Цонева

 

4.       

Румен Христов Христов

 

5.       

Антоанета Димитрова Христова

 

6.       

Станка К. Станулова

 

7.       

Стоянка Лилова Лалова

 

8.       

Павлена Стефанова Стефанова

 

9.       

Мария Христова Николова

 

10.  

Мерита Стоянова Грамова

 

11.  

Стоян Димитров Балев

 

12.  

Милена Костадинова Кукова

 

13.  

Стоянка Илиева Кукова

 

14.  

Станимира Минчева Кючукова

 

15.  

Силвия Емилова Георгиева-Гешева

 

16.  

Сюзана Емилова Гешева

 

17.  

Стоян Спасов Спасов

 

18.  

Атанас Красимиров Маринов

 

19.  

Красимир Иванов Маринов

 

20.  

Ваня Любомирова Стойнова

 

21.  

Пламен Иванов Иванов

 

22.  

Таня Николова Райкова

 

23.  

Александър Цветанов Генков

 

24.  

Красимир Славов Кьорчев

 

25.  

Лиляна Тинкова Тинкова

 

26.  

Светлана Петрова Петрова

 

27.  

Лиляна Панайотова Нешева

 

28.  

Николина Миткова Млячкова

 

29.  

Недялка Рачева Килапова

 

30.  

Христо Тодоров Балъков

 

31.  

Ангел Ангелов Кировски

 

32.  

Иванка Иванова Йозова

 

33.  

Ваньо Вихров Атанасов

 

34.  

Венцислава Каменова Лечева

 

35.  

Янка Иванова Генова

 

36.  

Стойчо Койчев Сакулов

 

37.  

Галя Иванова Кънева

 

38.  

Лало Павлов Лалов

 

39.  

Иванка Вълева Дръндева

 

40.  

Кина Георгиева Лютова

 

41.  

Минка Петрова Арбова

 

42.  

Гинка Стоилова Тотева

 

43.  

Ганьо Тодоров Колев

 

44.  

Петя Пламенова Георгиева

 

45.  

Веселин Димитров Димитров

 

46.  

Мария Дамянова Петкова

 

47.  

Пенка Георгиева Мутавчийска

 

48.  

Марийка Славчева Гаджева

 

49.  

Теодора Петрова Петкова

 

50.  

Иван Ангелов Иванов

 

51.  

Иванка Рачева Иванова

 

52.  

Анка Енева Христова

 

53.  

Венцислав Христов Христов

 

54.  

Иван Иванов Маринов

 

55.  

Иван Тодоров Денков

 

56.  

Кирил Стефанов Киров

 

57.  

Петър Христов Петров

 

58.  

Иван Димитров Иванов

 

59.  

Ани Христова Чипева

 

60.  

Мария Тодорова Фънева

 

61.  

Гергана Пенева Фънева

 

62.  

Христина Миленова Калъчева

 

63.  

Мария Христова Делева

 

64.  

Станислава Христова Маринова

 

65.  

Наталия Пеева Недялкова

 

66.  

Анка Христова Чипева

 

67.  

Катя Атнтонова Маринова

 

68.  

Мария Иванова Начева

 

69.  

Мария Кирилова Лукова

 

70.  

Недялка Иванова Кръситева

 

71.  

Веска Георгиева Цанкова

 

72.  

Николай Георгиев Градев

 

73.  

Стиляна Петкова Бакалова

 

74.  

Таня Димитрова Ганева

 

75.  

Иван Георгиев Делчев

 

76.  

Тотка Атанасова Трифонова

 

77.  

Марияна Маринова Иванова

 

78.  

Николай Стефанов Колев

 

79.  

Петко Минков Петков

 

80.  

Найден Лалов Бенев

 

81.  

Георги Вълков Казаков

 

82.  

Минчо Ангелов Лютов

 

83.  

Найден Нешев Найденов

 

84.  

Николай Вълков Казаков

 

85.  

Димитър Петров Сендов

 

86.  

Момчил Николаев Рашков

 

87.  

Даниела Спасова Ангелова

 

88.  

Костадин Асенов Гроицов

 

89.  

Кристина Цветкова Аргирова

 

90.  

Димитър Георгиев Владиков

 

91.  

Кирил Димитров Накев

 

92.  

Иван Йорданов Славов

 

93.  

Димитър Иванов Стоянов

 

94.  

Николина Василева Томова

 

95.  

Василка Димитрова Нешева

 

96.  

Васил Николов Томов

 

97.  

Йорданка Василева Томова

 

98.  

Николина Йорданова Стамболова

 

99.  

Тодорка Иванова Янева

 

100.                     

Петранка Йорданова Димитрова

 

101.                     

Атанаска Иванова Търева

 

102.                     

Иван Димчев Димов

 

103.                     

Костадин Николов Търев

 

104.                     

Ангел Димитров Благоев

 

105.                     

Соня  Димитрова Неделчева

 

106.                     

Станка   Димитрова Николова

 

107.                     

Николай Кунчев Николов

 

108.                     

Стоянка Вълчева Тодорова

 

109.                     

Найден Айзенов Найденов

 

110.                     

Цветан Николов Кирчев

 

111.                     

Георги Петров Георгиев

 

112.                     

Ивелина Райкова Александрова

 

113.                     

Христо Костадинов Александров

 

114.                     

Петя Николова Атанасова

 

115.                     

Мария Николова Георгиева

 

116.                     

Петко Ангелов Петков

 

117.                     

Бонка Чонова Петкова

 

118.                     

Кирил Иванов Николов

 

119.                     

Росица ДимитроваВълчева

 

120.                     

Йорданка Петрова Николова

 

121.                     

Любка Николова Вълчева

 

122.                     

Диана Георгиева Дингилова

 

123.                     

Гено Апостолов Берберов

 

124.                     

Марияна Чонова Сарафова

 

125.                     

Тина Петрова Пенкова

 

126.                     

Иван Георгиев Луков

 

127.                     

Димка Иванова Кунова

 

128.                     

Николай Димитров Кунов

 

129.                     

Стефанка Димитрова Тошева

 

130.                     

Ана Павлова Петканчева

 

131.                     

Иванка Дончева Караиванова

 

132.                     

Николинка Тодорова Гачева

 

133.                     

Мая Антонова Велева

 

134.                     

Бистра Цвяткова Стоянова

 

135.                     

Виолета Минкова Колева

 

136.                     

Таня Иванова Бодушка

 

137.                     

Таня Бойчева Терзийска

 

138.                     

Зорница Йовкова Търновалийска

 

139.                     

Бианка Бориславова Ковачева

 

140.                     

Гергана Милкова Карабаджиева

 

141.                     

Ана Серафимова Маджарска

 

142.                     

Надежда Йорданова Чанова

 

143.                     

Красимира Йосифова Гешева

 

144.                     

Пенка Ангелова Каланова

 

145.                     

Росица Милкова Маринова

 

146.                     

Тинка Генова Матейчина

 

147.                     

Олга Иванова Павлова

 

148.                     

Владимир Иванов Павлов

 

149.                     

Диана Йосифова Пашкулова

 

150.                     

Елена Янкова Павлова

 

151.                     

Росица Генова Дюлгерска

 

152.                     

Илко Георгиев Гатев

 

153.                     

Николай Димитров Касарски

 

154.                     

Ангел Николаев Касарски

 

155.                     

Стефанка Петрова Касарска

 

156.                     

Иван Стоянов Гарфалски

 

157.                     

Тодор Димитров Радинов

 

158.                     

Петър Георгиев Боруков

 

159.                     

Тинка Генова Чапанска

 

160.                     

Николай Генов Чапански

 

161.                     

Стефка Генова Гарфалска

 

162.                     

Иван Апостолов Минков

 

163.                     

Георги Димитров Костов

 

164.                     

Пенчо Апостолов Минков

 

165.                     

Георги Иванов Димитров

 

166.                     

Пена Ченкова Георгиева

 

167.                     

Гено Ангелов Ангелов

 

168.                     

Надежда Александрова Касабова

 

169.                     

Стоян Ганев Ганев

 

170.                     

Валентин Винанков Георгиев

 

171.                     

Марко Петров Бойчев

 

172.                     

Лили Василева Иванова

 

173.                     

Денка Славчева Георгиева

 

174.                     

Славчо Петков Георгиев

 

175.                     

Ваня Георгиева Георгиева

 

176.                     

Мариан Димов Петров

 

177.                     

Мария Стоянова Ночева

 

178.                     

Симеон Ангелов Попов

 

179.                     

Иван Минчев Христозов

 

180.                     

Нели Рангелова Стоилова

 

181.                     

Енчо Георгиев Дернев

 

182.                     

Георги Генчев Гаргов

 

183.                     

Илиан   Павлов Чалъков

 

184.                     

Костадин Мичев Петков

 

185.                     

Петър Йосифов Кърчев

 

186.                     

Радка Груева Здравкова

 

187.                     

Маринела Иванова Здравкова

 

188.                     

Кирил Николов Христев

 

189.                     

Николай Христов Христов

 

190.                     

Пенка Рангелова Чилова

 

191.                     

Христо Иванов Бахчевански

 

192.                     

Запрянка Георгиева Станджикова

 

193.                     

Стоян Петков Гергински

 

194.                     

Ясен Цветанов Стоянов

 

195.                     

Спаска Стоянова Писарска

 

196.                     

Стефан Господинов Господинов

 

197.                     

Тодор Видолов Рабаджиев

 

198.                     

Петър Йорданов Кънев

 

199.                     

Ванеса Златанова Рогачева

 

200.                     

Делка Маркова Маркова

 

201.                     

Иванка Иванова Стоянова

 

202.                     

Васил Тодоров Пуков

 

203.                     

Диян Стоянов Стоянов

 

204.                     

Тодор Чонев Ненов

 

205.                     

Тихомир Тодоров Ненов

 

206.                     

Стоянка Василева Големджийска

 

207.                     

Иван Николов Бахчеванов

 

208.                     

Галина Иванова Стоянова

 

209.                     

Анка Георгиева Юнакова

 

210.                     

Илияна Александрова Ботева

 

211.                     

Стоянка Рангелова Арабаджиева

 

212.                     

Стефка Михайлова Светлева

 

213.                     

Таня Делкова Иванова

 

214.                     

Добрин Василев Донев

 

215.                     

Теодора Рангелова Калайджиева

 

216.                     

Димитър Руменов Балкански

 

217.                     

Ангел Костадинов Бабачев

 

218.                     

Сапи Ружди Юрук

 

219.                     

Стоян Илиев Сидов

 

220.                     

Симона Аивазова Кадирова

 

221.                     

Тодор Васиел Шутев

 

222.                     

Елена Веселинова Драганова

 

223.                     

Муса Мехмед Стрелчов

 

224.                     

Емануил Огнянов Юнчев

 

225.                     

Кирил Димитров Гълъбов

 

226.                     

Никола Стоянов Николов

 

227.                     

Кирил Стоянов Николов

 

228.                     

Елена Петрова Фитнева

 

229.                     

Никола Стоянов Неновски

 

230.                     

Танка Денева Дойчинова

 

231.                     

Антоанета Георгиева Ранделова

 

232.                     

Стою Стоянов Кордев

 

233.                     

Веселина Станчева Маринова

 

234.                     

Пенка Колева Иванова

 

235.                     

Елена Ганева Генова

 

236.                     

Лидия Миткова Костова

 

237.                     

Стойко Колев Стойков

 

238.                     

Елена Минчева Минчева

 

239.                     

Валентина Георгиева Шаллиева

 

240.                     

Васил Георгиев Георгиев

 

241.                     

Минка Генчева Танева

 

242.                     

Йонка Милкова Стоянова

 

243.                     

Иванка Георгиева Шопова

 

244.                     

Иванка Маринова Козарева

 

245.                     

Въла Петрова Йорданова

 

246.                     

Йовка Щерева Стаменова

 

247.                     

Куна Георгиева Колева

 

248.                     

Магдалена Иванова Узунова

 

249.                     

Златко Радков Дзанев

 

250.                     

Радко Златев Дзанев

 

251.                     

Боян Иванов Маринов

 

252.                     

Стефан Тодоров Иванов

 

253.                     

Иван Петров Иванов

 

254.                     

Цветан Георгиев Маринчешки

 

255.                     

Пламена Запрянова Тодорова

 

256.                     

Малин Атанасов Меретев

 

257.                     

Латинка Николова Пенелова

 

258.                     

Николинка Петрова Пенелова

 

259.                     

Недялка Николова Стоянова

 

260.                     

Георги Ангелов Василев

 

261.                     

Никола Петков Симеонов

 

262.                     

Георги Кръстев Лулчев

 

263.                     

Донка Сталинова Милева

 

264.                     

Димитър Георгиев Даков

 

265.                     

Стефан Антонов Мукарев

 

266.                     

Йорданка Димитрова Спиридаки

 

267.                     

Цонка Ненова Байлова

 

268.                     

Ганка Петкова Тучева

 

269.                     

Дончо Георгиев Богданов

 

270.                     

Екатерина Драганова Видолова

 

271.                     

Стоян Стоицов Калоферов

 

272.                     

Стоян Стойков Кирков

 

273.                     

Йорданка Иванова Георгиева

 

274.                     

Илиян   Стоянов Чотов

 

275.                     

Иванка Димитрова Попова

 

276.                     

Васил   Георгиев Кичуков

 

277.                     

Димитрина Василева Бухалова

 

278.                     

Иванка Стоилова Гарилова

 

279.                     

Емилия Видолова Георгиева

 

280.                     

Нелина Атанасова Билярска

 

281.                     

Надя Михайлова Алуминова

 

282.                     

Йорданка Тодорова Василева

 

283.                     

Петър Петков Петров

 

284.                     

Георги Атанасов Динчийски

 

285.                     

Здравка Николова Менчева

 

286.                     

Николай Костадинов Стоичков

 

287.                     

Гинка Панчева Богданова

 

288.                     

Десислава Минкова Кънчева

 

289.                     

Лиляна Величкова Халкалиева

 

290.                     

Атанас Тодоров Димитров

 

291.                     

Маргарита Таскова Костадинова

 

292.                     

Станимира Стоянова Добрева

 

293.                     

Димитрия Василева Йотова

 

294.                     

Вилиана Ечева Добрева

 

295.                     

Благой Иванов Пехливански

 

296.                     

Атанас Иванов Иванов

 

297.                     

Екатерина Георгиева Панайотова

 

298.                     

Иван Емилов Костов

 

299.                     

Алеко Христов Андреев

 

300.                     

Йордан Рангелов Калайджиев

 

301.                     

Мария Георгиева Лотарова

 

302.                     

Мартин Атанасов Зикямов

 

303.                     

Димитър Георгиев Златанов

 

304.                     

Рангел Петков Китуков

 

305.                     

Петя Николова Златанова

 

306.                     

Петър Ангелов Дойчинов

 

307.                     

Тодорка Христева Ходжева

 

308.                     

Здравко Алексиев Странджалиев

 

309.                     

Павлина Йорданова Лалова

 

310.                     

Марияна Христова Мяховска

 

311.                     

Петя Стоянова Цонева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения