Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 456-ЕП
София, 31 май 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 387, ал. 2 във връзка с чл. 354, ал. 1, т. 6 и 7 от Изборния кодекс, Решение № 447-ЕП от 29 май 2019 г., Решение № 451-ЕП от 30 май 2019 г., Решение № 452-ЕП от 30 май 2019 г. и Решение № 455-ЕП от 31 май 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА избраните за членове на Европейския парламент от Република България от изборите на 26 май 2019 г., както следва:

1. Александър Йорданов Александров, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“

2. Ангел Чавдаров Джамбазки, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

3. Андрей Андреев Ковачев, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“

4. Андрей Гришев Новаков, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“

5. Андрей Петров Слабаков, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

6. Асим Ахмед Адемов, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“

7. Атидже Байрямова Алиева – Вели, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

8. Ева Константинова Майдел, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“

9. Елена Николова Йончева, ЕГН ………., от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

10. Иво Христов Петков, ЕГН ………., от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

11. Илхан Ахмет Кючюк, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

12. Искра Димитрова Михайлова – Копарова, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

13. Мария Иванова Габриел, ЕГН ………., от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“

14. Петър Бойков Витанов, ЕГН ………., от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

15. Радан Миленов Кънев, ЕГН ………., от кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

16. Сергей Дмитриевич Станишев, ЕГН ………., от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

17. Цветелина Маринова Пенкова, ЕГН ………., от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

На избраните членове на Европейския парламент от Република България да се издадат удостоверения.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Кристина Стефанова

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Член: Александър Андреев

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Георги Баханов

Член: Димитър Димитров

Член: Емил Войнов

Член: Йорданка Ганчева

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мирослав Джеров

Член: Николай Николов

Член: Силвия Стойчева

Член: Таня Цанева

Член: Цветанка Георгиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения