Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 456-ЕП
София, 20.05.2014

ОТНОСНО: приемане образец на приемо-предавателен протокол между РИК и ГД „ГРАО“ във връзка с проверка на гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 374-ЕП от 15 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема образец за приемо-предавателен протокол, който се съставя между РИК и ГД „ГРАО", при предаване за проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс на избирателните списъци и другите документи, посочени в Решение № 374-ЕП от 15.05.2014 г., съгласно приложението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2015 в 22:48 часа

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения