Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 456-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: приемане образец на приемо-предавателен протокол между РИК и ГД „ГРАО“ във връзка с проверка на гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 374-ЕП от 15 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема образец за приемо-предавателен протокол, който се съставя между РИК и ГД „ГРАО", при предаване за проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс на избирателните списъци и другите документи, посочени в Решение № 374-ЕП от 15.05.2014 г., съгласно приложението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения