Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4555-МИ/НР
София, 20 март 2017

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-118 от 20.03.2017 г. е постъпило писмо с приложено заверено копие на заявление от Георги Маринов Милчев за освобождаването му като член на ОИК – Септември, по несъвместимост.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Септември, област Пазарджик, Георги Маринов Милчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения