Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4555-МИ/НР
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-118 от 20.03.2017 г. е постъпило писмо с приложено заверено копие на заявление от Георги Маринов Милчев за освобождаването му като член на ОИК – Септември, по несъвместимост.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Септември, област Пазарджик, Георги Маринов Милчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения