Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 455-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. № С-118 и № С-140 от 11.07.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на Dir.bg от гласуването в изборния ден по повод изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на Dir.bg, при която установи, че към 17,06 ч. на 11 юли 2021 г. на същата са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразяващо се в предпочитание към десерти, чрез които се визират кандидати на партии и коалиции от гласуването в изборите на 11 юли 2021 г., както следва: пасти „Гербер“ – 23,1 %, „Има такъв сладкиш“ – 21,7 %, торта „Червено кадифе“ - 14,5 %, парфе „Демократ“ – 12 %, баклава „Сарай“ – 8,7 %, петифури „Мая“ – 5 %, кекс „Патриот“ – 3 %, възрожденските тарталети – 2,9 % и дубайски еклер – 1,9 %.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради горното Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти на кандидати по партии и коалиции на интернет страницата на Dir.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., независимо че на интернет страницата са обозначени като предпочитани десерти.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за нарушенията по чл. 480, ал. 2 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в тридневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за нарушение по чл. 496 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че на 11 юли 2021 г. в 17,06 часа са обявени резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. чрез публикуване на интернет страницата на Dir.bg, както следва: пасти „Гербер“ – 23,1 %, „Има такъв сладкиш“ – 21,7 %, торта „Червено кадифе“ - 14,5 %, парфе „Демократ“ – 12 %, баклава „Сарай“ – 8,7 %, петифури „Мая“ – 5 %, кекс „Патриот“ – 3 %, възрожденските тарталети – 2,9 % и дубайски еклер – 1,9 %.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева.

УКАЗВА на електронното издание незабавно да премахне от интернет страницата Dir.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения