Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 455-ЕП
София, 31 май 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на списък А и списък Б от кандидатските листи по чл. 386, ал. 1 - 4 ИК

С Решение № 447-ЕП, раздел ІV, от 29 май 2019 г., Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите, решения на Централната избирателна комисия № 451-ЕП от 30 май 2019 г. и № 452-ЕП от 30 май 2019 г., с които е заличила от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, кандидатите Мустафа Сали Карадайъ и Делян Славчев Пеевски въз основа на техни заявления до ЦИК с вх. № ЕП-10-101/29.05.2019 г. и № ЕП-10-102/29.05.2019 г. Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 354, ал. 1, т. 6 и чл. 386, ал. 1 - 4 от Изборния кодекс, раздел ІV от Решение № 447-ЕП от 29 май 2019 г., Решение № 451-ЕП от 30 май 2019 г. и Решение № 452-ЕП от 30 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и останалите кандидати в списък Б поотделно за всяка листа, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции по чл. 386, ал. 1 - 4 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения