Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 455-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-113 от 19.05.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, регистрирано с Решение на ЦИК № 237-ЕП от 24.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Галина Рангелова Асенова и на 206 (двеста и шест) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка от „Информационно обслужване" АД се установява, че две от лицата са повторени в списъка. Едно лице е регистрирано вече като наблюдател от друга неправителствена организация и едно от лицата е непълнолетно, поради което повтарящите се лица следва да бъдат изчистени от списъка, а на другите две да бъде отказана регистрация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 202 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.     

Айхан Шерифов Шефкатов

2.     

Деница Йорданова Йорданова

3.     

Галина Христова Цачева

4.     

Андрей Здравков Абаджиев

5.     

Манол Андонов Андонов

6.     

Лилия Андреева Корчева

7.     

Роза Славова Чолакоеа

8.     

Мирослава Росенова Гърбелова

9.     

СилвяСенкова Каракашева

10.

Нели СветлиноваКавазова

11.

Зорница Асенова

12.

Елко Милков Делиев

13.

Милена Наиденова Шаркова

14.

Румяна Христова Делиева

15.

Анелия Димитрова

16.

Милена Зефирова Сиракова

17.

Асен Яворов Мачоков

18.

Савелин Арсенов Пелтеков

19.

Росен Левтеров Станев

20.

Стоянка Йорданова Георгиева

21.

Йосив Бранков Самичков

22.

Здравка Руменова Пелтекова

23.

РадостинВергиловЛюбенов

24.

ЗлаткаХариеваСтанева

25.

ВалентинСлавчевЧолаков

26.

Румен Левтеров Станев

27.

Севдалин Бранков Самичков

28.

Роза Минчева Чилова

29.

ЛюбомирРосеновСтанев

30.

EмилХристовДурев

31.

МиленаАнтоноваКисьова

32.

НайденЗдравковСтаневски

33.

БорянаСъбиноваСтаневска

34.

ПавелВладимировУзунов

35.

ХристоАсеновХаджийски

36.

ВенетаВелиноваМеркова

37.

ЛидияВалериеваТочева

38.

МирчоИвановЛазаров

39.

ЕлисаветаХристоваЛободова

40.

СтаниславВенциславовЖурналов

41.

СимеонКрасимировУзунов

42.

ЙорданаИвановаСарандалиева

43.

МарияНиколоваИванова

44.

РозаЯсеноваКараджова

45.

EмилАдамовКараджов

46.

РайчоАтанасовМаринов

47.

ЛазарДимитровДичев

48.

ЕлисаветаЗахариеваСаржева

49.

НиколайИвановДимитров

50.

ВасилГеоргиевТонев

51.

ИванАнгеловЩерев

52.

МарушаДечеваВеликинска

53.

КръстанкаАнгеловаПапучарова

54.

ИванСтояновПавлов

55.

ГеоргиВасилевШопов

56.

АнастасияРайковаПапучарова

57.

СтаниславаТодороваНиколова

58.

ВескаНиколоваБояджиева

59.

ГеоргиТодоровШукеров

60.

АлександарСлавейковМитев

61.

ДенкоТихомировЛободов

62.

Борислав Каменов Колачев

63.

Зорка Вихърова Маджарова

64.

Мая Савова Деянова

65.

Емилия Христова Арнаудова

66.

Живко Цветанов Пашов

67.

Софка Иванова Семерджиева

68.

Мирослав Бисеров Биринджиев

69.

Кирчо Руменов Ешпеков

70.

Теменужка Ангелова Чолакова

71.

Руси Стоев Блатев

72.

Красимир Стефанов Петров

73.

Камен Банков Колачев

74.

Асен Венков Пашов  

75.

Живко Асенов Александров 

76.

Васил Асенов Гаджев

77.

Анна Боянова Кехайова

78.

Пламен Бойчев Шопов 

79.

Светла Румянова Топузова 

80.

Милена Миткова Янева

81.

ФейзулахКезимБиринджи

82.

АлексеиАсеновЧолаков

83.

ТодорДимитровГеоргиев

84.

НаскаХубеноваРодопска

85.

ПавлинВладовСираков

86.

Миглена Захариева Стойкова

87.

Александър Анчев Шукеров

88.

Пламен Благоев Величков

89.

Райф Асанов Софтев

90.

Исмет Фикретов Сираков

91.

Георги Митков Манолов

92.

Денис Ахмедов Джеферов

93.

Хайри СалиховКехайв

94.

Георги Весков Стоянов

95.

Асан Мехмедов Ходжов

96.

Бахри ХусниевКерозов

97.

Анджелика Йотова Милковска

98.

Ахмед Асанов Моллов

99.

Веселин Рашкова Восев

100.                   

Стоянка Атанасова Василева

101.                   

ВахидиеРайфоваХутева

102.                   

Фехмие Ахмедова Хомова

103.                   

Хари Юриев Башев

104.                   

Йорданка Николова Кехайова

105.                   

АвзеМохаремоваКатарчева

106.                   

Сабина Семкова Шукерова

107.                   

Асан МехмедомАянски

108.                   

Стефан Иванов Кехайов

109.                   

Фатме ИсметовскаДобревска

110.                   

Севдалина Момчилова Ушева

111.                   

Венелин Асенов Сираков

112.                   

Валентин Захариев Соборов

113.                   

Денис Ваклинов Кавалски

114.                   

Бисер Стоев Арнаудов

115.                   

Фатме ХайриеваСалихова

116.                   

Ахмед Асанов Делиманов

117.                   

Сийка Ангелова Топалова

118.                   

Здравко Димитров Ковачев

119.                   

Стоянка Веселинова Якимова

120.                   

Ивелина Благоева Босилева

121.                   

Алие Асанова Кесендрова

122.                   

Емил Емилов Тошков

123.                   

Денис КемиловМанафов

124.                   

Салих Ахмедов Сираков

125.                   

Магдалина Бисерова Кукова

126.                   

Миглена Славчева Заимова

127.                   

Зорка Здравкова Митева

128.                   

Надежда Здравкова Димитрова

129.                   

Стойка Тодорова Сиракова

130.                   

Венцислав Здравков Бозинарев

131.                   

Руска Рашкова Будурова

132.                   

Гергана Здравкова Бенева

133.                   

Филко Трендафилов Чавдаров

134.                   

Радмила Сашева Кръстева

135.                   

Виктория Асенова Манолова

136.                   

Венелин Стефанов Аянски

137.                   

Хилми РаифовКачаров

138.                   

Росица Росенова Майсторова

139.                   

Рахиме Шакирова Махмудова

140.                   

Фатме Кадирова Брахмиова

141.                   

Павлина Димитрова Кирякова

142.                   

Раиф РамзиевСирачев

143.                   

Антоанета Ангелова Пачелиева

144.                   

Мая Димитрова Кехайова

145.                   

Огнян  Стойчев  Чолаков

146.                   

Снежана  Огнянова  Арнаудова

147.                   

Младен  Невенов Арнаудов

148.                   

Теменужка  Стойчева Чолакова

149.                   

Васил ЧавдаровСотиров

150.                   

Лена Латева Димитрова

151.                   

Иван Йовчев Иванов

152.                   

Пенка Атанасова Атанасова

153.                   

Младен Кирилов Георгиев

154.                   

Радостина Веселинова Гешева

155.                   

Никола Данаилов Колев

156.                   

Илия Стефанов Димитров

157.                   

Живко Янков Марчев

158.                   

Ганьо Данаилов Колев

159.                   

Иван Динев Иванов

160.                   

Владимир Гинев Вълков

161.                   

Васил Петев Василев

162.                   

Асен Диянов Велев

163.                   

Снежа Руменова Христова

164.                   

Александър Митков Асенов

165.                   

Руска Андреева Стоянова

166.                   

Асен Митков Асенов

167.                   

Асен Борисов Ангелов

168.                   

Динко Илиев Динков

169.                   

Ангел Стойчев Демирев

170.                   

Стоян Ивов Стоянов

171.                   

Асен Минкин Асенов

172.                   

Деян Танев Атанасов

173.                   

Дамян Цветанов Миковски

174.                   

Цвета Миткова Черкезова

175.                   

Николай Бисеров Русанов

176.                   

Светла Асенова Русанова

177.                   

Васил Жечев Колев

178.                   

Боряна Генкова Тенчева

179.                   

Виктор Георгиев Годжов

180.                   

Десислава Маринова Гюлева

181.                   

Тодор Василев Гюлев

182.                   

Катя Филипова Петрова

183.                   

Гергана Генкова Овчарова

184.                   

Тонка Вълчева Тодорова

185.                   

Лорета Михайлова Панталеева

186.                   

Даниела Костадинова Мавродиева

187.                   

Кольо Младенов Русанов

188.                   

Ангелина Колева Стойчева

189.                   

Веска Иванова Тенева

190.                   

Евгения Янкова Кючукова

191.                   

Васил Тодоров Гюлев

192.                   

Ниази Салибрям Сали

193.                   

Татяна Петрова Гюлева

194.                   

Лидия Ангелова Николова

195.                   

Ивелина Стефанова Вълкова

196.                   

Надка Иванова Русанова

197.                   

Ангелина Дончева Михайлова

198.                   

Мария Димчева Кирязова

199.                   

Цветелина Василева Съпунджиева

200.                   

Недялка Георгиева Тенева

201.                   

Марияна Стоянова Сазанова

202.                   

Сабина Семкова Шукерова

 

Отказва да регистрира следните лица:

1.      Радостин Вергилов Любенов

2.      Запрянка Христова Василева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения