Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4541-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-11) от 17.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, подписано от представляващия Нели Генова Делгянска, чрез упълномощения представител Росица Йорданова Пенкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4379-НС от 01.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Росица Йорданова Пенкова; пълномощни от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 195 (сто деветдесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“; списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъците са представени и в електронен вид на технически носител; 195 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 17.03.2017 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъците, приложени към заявленията, се установи, че към датата на подаване на заявлението 190 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 5 от лицата са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 190 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Стефан Атанасов Ников

2.       

Никола Димитров Христев

3.       

Александра Николова Христева

4.       

Стефан Димитров Милев

5.       

Петър Георгиев Никитов

6.       

Георги Костадинов Димитров

7.       

Йорданка Стефанова Алексиева

8.       

Георги Иванов Димитров

9.       

Виктория Димитрова Милушева

10.  

Росица Векилова Николова

11.  

Митко Стоянов Пепелаков

12.  

Павел Димитров Павлов

13.  

Любомир Стефанов Ешпеков

14.  

Детелина Георгиева Зочинова

15.  

Рашко Асенов Димитров

16.  

Добринка Славова Илиева

17.  

Димитър Иванов Бедров

18.  

Таня Стефанова Ешпекова

19.  

Марияна Василева Данчева

20.  

Никола Димитров Бедров

21.  

Филип Стефанов Желев

22.  

Росица Векилова Желева

23.  

Захарина Миткова Шондрева

24.  

Мирослав Славчев Комендарев

25.  

Диана Емилова Гърбева

26.  

Вангелия Петрова Иванова

27.  

Радосвета Данчева Илиева

28.  

Юри Банев Балабанов

29.  

Емил Трифонов Иванов

30.  

Данчо Банков Димитров

31.  

Янка Бистрова Гужбабова

32.  

Нина Асанова Карасавова

33.  

Павлина Матеева Брайкова

34.  

Делка Семкова Манавска

35.  

Елица Петрова Дойчинова

36.  

Николай Костадинов Дойчинов

37.  

Любомир Дечков Делчев

38.  

Екатерина Манова Генчева

39.  

Миглена Иванова Патева

40.  

Наска Тодорова Казийска

41.  

Пею Вълков Пеев

42.  

Васил Минков Шумков

43.  

Петя Панчева Вълкова

44.  

Нено Стойчев Стойчев

45.  

Рита Иванова Бичева

46.  

Цонка Павлова Василчева

47.  

Паун Семков Паунов

48.  

Делка Костова Димова

49.  

Петко Христов Иванов

50.  

Цветелина Чавдарова Градева

51.  

Теодора Петрова Пенчева

52.  

Ненка Николова Табакова

53.  

Христина Лазарова Георгиева

54.  

Начо Вълков Начев

55.  

Елица Личева Ваклева

56.  

Георги Петров Козарски

57.  

Ненка Пенчева Пирянкова

58.  

Найден Николаев Найденов

59.  

Сабина Миткова Стрезова

60.  

Христо Атанасов Стрезов

61.  

Цочо Куманов Итков

62.  

Габриел Николаев Николов

63.  

Илиян Николаев Симеонов

64.  

Илина Ечева Ваклева

65.  

Станислав Стоянов Иванов

66.  

Николай Димитров Пашов

67.  

Даниела Стоянова Донева

68.  

Десислав Драгомиров Иванов

69.  

Пламен Николов Пенков

70.  

Димитър Ненков Смиловски

71.  

Маргарита Кръстева Трифонова

72.  

Нели Любенова Дуралийска

73.  

Атанас Станев Станев

74.  

Никола Атанасов Витев

75.  

Николай Иванов Петков

76.  

Стоянка Петкова Маринска

77.  

Сафка Иванова Северийска

78.  

Борислав Видков Видоловски

79.  

Божидар Цилков Гарабитов

80.  

Ненко Дойчев Базитов

81.  

Събо Нешев Геровски

82.  

Марин Геров Мутафчийски

83.  

Димитрия Тодорова Кириметчийска

84.  

Стоянка Цонова Куклийска

85.  

Димитър Иванов Луков

86.  

Янка Спасова Пенчева

87.  

Станка Георгиева Белчева

88.  

Татяна Бориславова Чакалова

89.  

Делка Тодорова Петкова

90.  

Петка Георгиева Атанасова

91.  

Донка Дамянова Кирева

92.  

Емилия Николаева Борисова

93.  

Галя Петрова Петрова

94.  

Ангел Емилов Диклич

95.  

Яница Лалева Лалева

96.  

Ивелина Иванова Георгиева

97.  

Красимир Илиев Николов

98.  

Мая Димитрова Генова

99.  

Христо Цветанов Пъшев

100.                      

Цветелин Бориславов Петров

101.                      

Момчил Венциславов Пеков

102.                      

Валентин Викторов Игнатов

103.                      

Донка Живкова Съйкова

104.                      

Десислава Илиянова Стойкова

105.                      

Васил Гергов Василев

106.                      

Валя Николаева Митковска

107.                      

Никифор Райчев Ангелов

108.                      

Валери Кирчев Кръстев

109.                      

Веселин Александров Пенчев

110.                      

Галина Йончева Томова

111.                      

Марина Милчева Николова

112.                      

Галин Стойлов Златанов

113.                      

Дейвид Димчев Лалов

114.                      

Велислав Владимиров Нейков

115.                      

Марина Ворошилова Димитрова

116.                      

Зорница Христова Симеонова

117.                      

Гергана Володиева Вутева

118.                      

Петър Цветанов Петров

119.                      

Антон Валериев Македонски

120.                      

Георги Игнатов Кочовски

121.                      

Велина Станимирова Александрова

122.                      

Анита Анатолиева Бонева

123.                      

Галя Събинова Яворова

124.                      

Стилиян Анатолиев Илиев

125.                      

Васил Филипов Йорданов

126.                      

Даниела Андреева Кирилова

127.                      

Александра Миладинова Бонева

128.                      

Анатоли Генадиев Бонев

129.                      

Калин Йотов Атанасов

130.                      

Румен Бойков Лесев

131.                      

Радослава Павлова Колева

132.                      

Петя Иванова Вельовка

133.                      

Цветелин Иванов Мачев

134.                      

Тони Митков Пелов

135.                      

Николай Величков Деянов

136.                      

Виолетка Велчева Тончева

137.                      

Еленка Николова Владимирова

138.                      

Звездомир Красимиров Костадинов

139.                      

Шукри НиязиевАзизов

140.                      

Величко Бисеров Деянов

141.                      

Росица Величкова Деянова

142.                      

Павлинка Стоянова Божилова

143.                      

Иван Димитров Иванов

144.                      

Тодор Асенов Богословов

145.                      

Гергана Деянова Димитрова

146.                      

Светлана Деянова Димитрова

147.                      

Душка Тотева Иванова

148.                      

Дена Мичева Иванова

149.                      

Десислава Иванова Димитрова

150.                      

Росица Стоянова Димитрова

151.                      

Йордан Симеонов Йорданов

152.                      

Алис Красимирова Костова

153.                      

Крум Владимиров Тодоров

154.                      

Димитър Василев Димитров

155.                      

Сема Бисерова Деянова

156.                      

Янина Евгениева Петрова

157.                      

София Баданова Деянова

158.                      

Сема Мехмедова Ахмедова

159.                      

Михаела Пламенова Петрова

160.                      

Антон Жеков Стоянов

161.                      

Симона Емилова Братоева

162.                      

Георги Георгиев Досев

163.                      

Любослав Веселинов Вълчев

164.                      

Николай Димитров Минков

165.                      

Петя Владимирова Петкова

166.                      

Волга Добрева Пешковска

167.                      

Асен Иванов Михайлов

168.                      

Димитрина Андреева Костова

169.                      

Янислав Володиев Принов

170.                      

Петър Иванов Петров

171.                      

Георги Николов Петков

172.                      

Борислав Ангелов Александров

173.                      

Николай Огнянов Даскалов

174.                      

Ася Асенова Методиева

175.                      

Габриела Иванова Гергова

176.                      

Цветан Иванов Райкински

177.                      

Татяна Христова Асенова

178.                      

Надя Маркова Христова

179.                      

Цвятко Георгиев Цветков

180.                      

Йорданка Ангелова Петрова

181.                      

Мими Илиева Панева

182.                      

Цветана Ангелова Лазарова

183.                      

Лилия Горанова Тодорова

184.                      

Валентин Канов Тодоров

185.                      

Антоанета Божимирова Петрова

186.                      

Галя Маркова Петрова

187.                      

Павлина Павлова Коцева

188.                      

Мария Петрова Петрова

189.                      

Малин Янков Иванов

190.                      

Тодор Весков Петков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения