Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4539-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-7) от 17.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез упълномощения представител Велина Пенкова Войникова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4358-НС от 24.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Велина Пенкова Войникова; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 315 (триста и петнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 315 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-237 от 17.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 310 (триста и десет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. Пет от лицата не отговарят на изискванията.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 310 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Иванка Крумова Адамова

2.       

Венера Емилова Диканска

3.       

Николина Крумова Шикалова

4.       

Димитър Стойчев Адамов

5.       

Румен Павлов Камишев

6.       

Гергана Димитрова Александрова

7.       

Йорданка Василева Кирева

8.       

Снежана Иванова Щранкова

9.       

Виолета Стоилова Делииванова

10.  

Катя Стойчева Орманлиева

11.  

Лидия Иванова Джингарова

12.  

Цветелина Георгиева Георгиева

13.  

Галена Владимирова Велева

14.  

Лилия Димитрова Караманова

15.  

Мария Петрова Халенбакова

16.  

Радослав Асенов Костов

17.  

Василка Костадинова Копривленска

18.  

Цветан Тодоров Иванов

19.  

Иванка Андонова Крушовска

20.  

Наздрие Абипова Тюмбелекчиева

21.  

Николай Димитров Панев

22.  

Десислава Ангелова Дакова

23.  

Иванка Костадинова Тагарева

24.  

Тони Павлов Добрев

25.  

Димитър Илиев Димитров

26.  

Любка Иванова Попова

27.  

Райна Димитрова Дамбалова

28.  

Валентина Кирилова Шарланджиева

29.  

Стоян Иванов Стоянов

30.  

Стоян Костадинов Канатов

31.  

Йордан Георгиев Калънов

32.  

Калинка Асенова Самарджиева

33.  

Сергей Алексиев Гунев

34.  

Янка Георгиева Джегълова

35.  

Димитър Георгиев Вакареев

36.  

Иван Ангелов Орманлиев

37.  

Стойчо Костадинов Костадинов

38.  

Десислава Николова Сеганова

39.  

Румен Юлиянов Скендеров

40.  

Иван Кирилов Семерджиев

41.  

Пламен Иванов Иванов

42.  

Татяна Атанасова Дженкова - Велкова

43.  

Антон Йорданов Асенов

44.  

Демирела Георгиева Джевизова

45.  

Атанаска Петрова Николова

46.  

Роса Великова Костадинова

47.  

Георги Христов Христов

48.  

Георги Иванов Ставрев

49.  

Лора Константинова Величкова

50.  

Панайот Атанасов Иванов

51.  

Радка Петрова Караиванова

52.  

Петър Стоев Петров

53.  

Стоян Димитров Табуров

54.  

Димитрина Кирилова Даскалова

55.  

Рада Димитрова Гинчева

56.  

Петранка Петкова Иванова

57.  

Георги Димитров Анастасов

58.  

Стоян Иванов Овчаров

59.  

Николай Георгиев Баев

60.  

Николай Александров Костадинов

61.  

Димка Илиева Костадинова

62.  

Петър Йонков Радичков

63.  

Таня Стоянова Атанасова

64.  

Мария Георгиева Демирева

65.  

Антоанета Куманова Куманова

66.  

Цветан Димитров Цветков

67.  

Андон Филипов Филипов

68.  

Дялчо Колев Димитров

69.  

Евгения Георгиева Рускова

70.  

Красимир Димитров Дюлгеров

71.  

Христо Илиев Кючуков

72.  

Кера Стефанова Драгоева

73.  

Мария Стоянова Недялкова

74.  

Каля Иванова Колева

75.  

Калина Вълчанова Топалова

76.  

Янка Атанасова Атанасова

77.  

Магда Георгиева Димитрова

78.  

Йордан Желязков Йорданов

79.  

Ангел Демирев Димитров

80.  

Александър Николов Иванов

81.  

Валери Йорданов Малинов

82.  

Десислава Кочева Христева

83.  

Златка Стоянова Червенкова

84.  

Йорданка Йосифова Петрова

85.  

Николина Иванова Даскалова

86.  

Стефан Георгиев Карагьозов

87.  

Стефко Иванов Касъров

88.  

Христо Костадинов Джуров

89.  

Лидия Симеонова Илиева

90.  

Росица Горанова Иванова

91.  

Велимил Иванов Георгиев

92.  

Веско Димитров Василев

93.  

Стоян Николов Иванов

94.  

Марианна Николова Филипова

95.  

Кристин Емилова Йорданова

96.  

Константина Мирославова Гаджева

97.  

Пенка Дакова Цафарова

98.  

Сийка Петкова Колева

99.  

Паганини Кирилов Канчин

100.                      

Камелия Петрова Лазарова

101.                      

Нина Янкова Илиева

102.                      

Анислав Йосифов Тодоров

103.                      

Асен Дичев Асенов

104.                      

Димитър Исидоров Петков

105.                      

Тошко Дачков Тодоров

106.                      

Румяна Илиева Йорданова

107.                      

Анелия Здравкова Петрова

108.                      

Димчо Костадинов Вацов

109.                      

Веселин Симеонов Николов

110.                      

Цветан Рангелов Георгиев

111.                      

Юлиян Венелинов Аврамов

112.                      

Пролетка Николова Ницова

113.                      

Боянка Миткова Бънкова

114.                      

Снежана Борисова Александрова

115.                      

Цветан Герасимов Евлогиев

116.                      

Венка Иванова Евлогиева

117.                      

Боримир Крумов Видин

118.                      

Цветана Тодорова Христова

119.                      

Ралица Петкова Бонова

120.                      

Анастасия Димитрова Якимова

121.                      

Виолета Първанова Симова

122.                      

Златка Богданова Маринова

123.                      

Светла Савова Стефанова

124.                      

Ива Бойкова Иванова

125.                      

Цветана Каменова Димитрова

126.                      

Цветана Исаева Дикова

127.                      

Лиляна Иванова Вълова

128.                      

Марийка Асенова Кръстева

129.                      

Ангелина Николова Стоянова

130.                      

Станка Асенова Иванова

131.                      

Ива Димитрова Димитрова

132.                      

Габриела Иванова Конджова

133.                      

Йорданка Иванова Кръстева

134.                      

Надежда Цветкова Лекова

135.                      

Елеонора Иванова Митева

136.                      

Наташа Иванова Каменова

137.                      

Димитър Радомиров Митов

138.                      

Босилка Георгиева Миронова

139.                      

Цеца Георгиева Янакиева

140.                      

Албена Петрова Тошева

141.                      

Стефан Маринов Георгиев

142.                      

Наска Каменова Симеонова

143.                      

Данчо Марков Симеонов

144.                      

Анна Иванова Пенчева

145.                      

Мелани Михайлова Сергеева

146.                      

Румяна Кирилова Тошева

147.                      

Цветанка Николова Цекова

148.                      

Косто Атанасов Атанасов

149.                      

Христо Михайлов Христов

150.                      

Николай Светлинов Спасов

151.                      

Петрана Иванова Илиева

152.                      

Трайко Асенов Трайков

153.                      

Румен Иванов Теофилов

154.                      

Петър Бойков Иванов

155.                      

Дора Петрова Младенова

156.                      

Недялка Кузманова Цветкова

157.                      

Искра Христова Иванова

158.                      

Цветана Николова Митрова

159.                      

Гергана Димитрова Киркова

160.                      

Петя Георгиева Доцова

161.                      

Камен Борисов Каменов

162.                      

Николина Николова Трикова

163.                      

Христо Димитров Христов

164.                      

Румянка Витанова Иванова

165.                      

Валери Ангелов Иванов

166.                      

Мариана Василева Владимирова

167.                      

Ивалина Володиева Борисова

168.                      

Страхил Владимиров Миланов

169.                      

Васил Драганин Вутов

170.                      

Красимира Цветанова Иванова

171.                      

Стела Емилова Горанова

172.                      

Володя Цветанов Чобанов

173.                      

Галя Младенова Иванова

174.                      

Пенка Иванова Тодорова

175.                      

Найден Алексиев Миланов

176.                      

Красимира Иванова Младенова

177.                      

Венетка Тодорова Лекова

178.                      

Тошко Стилиянов Йосифов

179.                      

Константин Михайлов Филипов

180.                      

Тинка Димитрова Найденова

181.                      

Мая Маркова Семова

182.                      

Илияна Пламенова Тодорова

183.                      

Рафаилка Крумова Ангелова

184.                      

Никола Георгиев Николов

185.                      

Горана Крумова Живкова

186.                      

Ценка Благоева Младенова

187.                      

Вероника Янекова Николова

188.                      

Светла Мариева Минчева

189.                      

Митко Спасов Шинев

190.                      

Рафаил Василев Божинов

191.                      

Лазарина Нацолова Николова

192.                      

Анка Неофитова Лозанова

193.                      

Борис Георгиев Златанов

194.                      

Русанка Кирилова Замфирова

195.                      

Красимир Ценов Маринов

196.                      

Илиян Йорданов Иванов

197.                      

Евгения Ботева Антова

198.                      

Иван Петров Радулов

199.                      

Филип Атанасов Ценков

200.                      

Юри Филипов Нинов

201.                      

Иванка Петкова Първанова

202.                      

Татяна Първанова Харалампиева

203.                      

Людмила Веселинова Бучинска

204.                      

Грозданка Александрова Цанкова

205.                      

Илия Димитров Александров

206.                      

Ангел Иванов Костов

207.                      

Теодора Георгиева Павлова

208.                      

Детелинка Бориславова Фикова

209.                      

Рилка Миланова Георгиева

210.                      

Юлий Венелинов Лазаров

211.                      

Емануил Димитров Петров

212.                      

Юлия Арсенова Михайлова

213.                      

Марияна Борисова Йосифова

214.                      

Грозданка Петкова Боянова

215.                      

Петър Каменов Атанасов

216.                      

Сергей Розалинов Цветанов

217.                      

Трифон Горанов Трифонов

218.                      

Лиляна Цветанова Ефремова

219.                      

Кирил Александров Стефанов

220.                      

Тодорка Найденова Гаврилова

221.                      

Стефка Милчева Иванова

222.                      

Емилия Валентинова Георгиева

223.                      

Стефан Митов Митов

224.                      

Лилия Димитрова Горанова

225.                      

Валерина Василева Паланска

226.                      

Иванка Здравкова Томова

227.                      

Илия Милков Илиев

228.                      

Георги Йорданов Цветков

229.                      

Цветана Георгиева Иванова

230.                      

Соня Рангелова Иванова

231.                      

Евгения Борисова Йорданова

232.                      

Кирилка Кирилова Димитрова

233.                      

Цветан Георгиев Димитров

234.                      

Катя Йорданова Йорданова

235.                      

Иван Димитров Ангелов

236.                      

Петрана Ангелова Кръчмарска

237.                      

Цветана Тониева Коцева

238.                      

Даринка Стоилова Гоцова

239.                      

Калоян Георгиев Киряков

240.                      

Нели Николова Петкова

241.                      

Емил Димитров Цветков

242.                      

Людмила Цветанова Александрова

243.                      

Татяна Рангелова Бърлатова

244.                      

Пламен Ангелов Петков

245.                      

Валентина Фидосова Петрова

246.                      

Валерия Олегова Шишкова

247.                      

Виктор Георгиев Белински

248.                      

Валентин Рангелов Ангелов

249.                      

Стефан Методиев Стефанов

250.                      

Галя Григорова Стефанова

251.                      

Орлин Георгиев Иванов

252.                      

Лилия Йоцова Иванова

253.                      

Ивайло Василев Григоров

254.                      

Анна Георгиева Ангелова

255.                      

Евелина Георгиева Павлова

256.                      

Милен Тодоров Богданов

257.                      

Борис Георгиев Ставров

258.                      

Богданка Петрова Костова

259.                      

Драгомир Петров Григоров

260.                      

Ангелина Ценова Василева

261.                      

Ветка Рангелова Томова

262.                      

Десислава Каменова Александрова

263.                      

Лили Данчова Каракачкова

264.                      

Георги Кирилов Каракачков

265.                      

Пламен Иванов Гатков

266.                      

Мария Димитрова Захариева

267.                      

Йордан Стилиянов Симеонов

268.                      

Елка Бориславова Еленкова

269.                      

Янула Атанасова Христова

270.                      

Лиляна Гоцова Иванова

271.                      

Красимирка Петрова Григорова

272.                      

Чавдар Гергинов Матеев

273.                      

Стефка Кузманова Борисова

274.                      

Тодор Стилиянов Симеонов

275.                      

Петранка Томова Александрова

276.                      

Филчо Бориславов Ташков

277.                      

Стефан Илиев Димитров

278.                      

Димитринка Тодорова Григорова

279.                      

Кръсто Димитров Младенов

280.                      

Ирена Йорданова Христова

281.                      

Румен Венелинов Михайлов

282.                      

Надежда Здравкова Велкова

283.                      

Кирил Трифонов Миланов

284.                      

Георги Любомиров Славков

285.                      

Людмил Александров Луканов

286.                      

Деница Аврамова Георгиева

287.                      

Симеон Димитров Симеонов

288.                      

Венелин Калоянов Ангелов

289.                      

Петър Димитров Цветков

290.                      

Кръстина Крумова Гаврилова

291.                      

Петрана Иванова Каменова

292.                      

Мария Кръстева Петрова

293.                      

Петър Светлинов Кузманов

294.                      

Илиян Иванов Каменов

295.                      

Любчо Георгиев Първанов

296.                      

Коприна Илкова Рангелова

297.                      

Тони Димитров Марков

298.                      

Калин Любенов Йосифов

299.                      

Лиляна Борисова Стефанова

300.                      

Страхил Чавдаров Ангелов

301.                      

Ирена Георгиева Кольовска - Пещенска

302.                      

Валя Венциславова Беновска

303.                      

Дарина Никифорова Мишовска

304.                      

Венцислав Антонов Крамолински

305.                      

Маргарита Върбанова Мичева

306.                      

Мирослав Николов Михайлов

307.                      

Николай Иванов Тодоров

308.                      

Бисерка Атанасова Илиева

309.                      

Веселка Михайлова Михайлова

310.                      

Стоил Симеонов Стоилов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения