Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4523-НС
София, 16 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба и сигнал за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по електронната поща с вх. № НС-20-70/15.03.2017 г. от г-жа Соня Колтуклиева. В същия се твърди, че на места по автомагистрала „Тракия“ и в двете посоки на 15.03.2017 г. са били забелязани множество билбордове на „ПП „ГЕРБ“, на които кандидат-депутатът Бойко Борисов е в генералска униформа на фона на националния флаг на Република България“. Според лицето, подало сигнала, това е нарушение на Изборния кодекс, където изрично се забранява използването на българския трибагреник и националния герб в агитационни материали.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на ЦИК, е приложена и снимка на билборда, без да е уточнено точното местоположение, където тя е направена.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № НС-22-177/16.03.2017 г. от г-н Атанас Бояджиев. В същата се твърди, че на автомагистрала „Тракия“ в посока от гр. Пловдив към гр. София на 114 км е поставен двустранен рекламен билборд на ПП „ГЕРБ“, който е в явно нарушение на Изборния кодекс. Жалбоподателят твърди, че на билборда е председателят на ПП „ГЕРБ“ в парадна полицейска униформа на фона на българското знаме. Също така в жалбата е посочено нарушение на Изборния кодекс и по-конкретно чл. 183, ал. 2 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал, удостоверяващ нарушението.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка на предоставения снимков материал от сигнала и жалбата, безспорно установи, че на въпросния билборд наистина се разпознава г-н Бойко Борисов в генералска униформа. Освен това беше установено, че на билборда, който по своето естество представлява агитационен материал, не е изрично посочено, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 2 всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Централната избирателна комисия приема, че агитационен материал, в който липсва текстът, че купуването и продаването на гласове е престъпление, е нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК.

При извършена служебна проверка на сайта на ПП „ГЕРБ“ Централната избирателна комисия установи, че в раздел „Новини“ на 15.03.2017 г. е оповестено прессъобщение, че националният предизборен щаб на ПП „ГЕРБ“ няма нищо общо с поставените билбордове, на които е използван националният флаг на България в Пловдив и по автомагистрала „Тракия“. При тази фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че не е безспорно установено кой е нарушителят и към настоящия момент не може да бъде съставен акт за установяване на нарушението.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 183, ал. 2 и чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА незабавно премахване от областните управители на територията на цялата страна на агитационни материали (билбордове) с изписано: „ПП „ГЕРБ“, на които кандидатът за народен представител Бойко Борисов е в генералска униформа и на които няма задължителния текст, предвиден в чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения